Kandidatgrundlag til opstillingsmødet 25. marts

Program og vedlagte gode sager

Dørene åbnes kl. 15:00
Byrådssalen i Folkets Hus, Stændertorvet 1 i Roskilde

Opstillingsmøde i Storkreds Sjælland :relaxed:
lørdag 25. marts 2017 kl. 16:00-22:00
Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Kom gerne klokken 15, så vi kan gå i gang kl. 16.
Vi har et stramt program.

Program

Kl. 16:00 Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Valg af kandidat til Ombudsrådet
 4. Valg af kandidat til Konfliktmæglingsrådet
 5. Kandidatudvalgets indstilling til opstillingsmødet
  Kl. 17:00-18:30
 6. Kandidaternes/aspiranternes valgindslag
  Kl. 18:40: deadline for aflevering af stemmeseddel
  Kl. 18:40-19:00 7. Optælling af stemmer
 7. Kl. 19:00 Meddelelse af valgresultat:
  Valgt kandidat til ombudsrådet
  Valgt kandidat til konfliktmæglingsrådet
  Valgte folketingskandidater
  Valgte regionsrådskandidater (RV17)
  Kl. 19:15-20:00
  Fællesspisning - bidrag med lidt af din yndlingsret til fællesskabet
  og medbring lidt rigeligt af dine drikkevarer
  Kl. 20:00-22:00
  Fest
  Kl. 20:30-21:30 Earth Hour – folk må gerne medbringe akustiske instrumenter. Vi tænder stearinlys.

:green_heart: Kandidatudvalget KU17

Vedlagt samtlige kandidatgrundlag
Anne Grethe Kamilles Folketingskandidat CV.pdf (1.1 MB)
Claus Jansson Folketingskandidat CV.pdf (716.8 KB)
Carsten Bering Folketingskandidat CV.pdf (1.1 MB)
Kristian Gylling Folketingskandidat CV.pdf (950.1 KB)
Erling Vetterstein folketingskandidat CV.pdf (1.2 MB)
Sven-Åge Westphalen Folketingskandidat CV.pdf (879.3 KB)
Sven Christensen Folketingskandidat CV.pdf (899.4 KB)
Rasmus Nordqvist Folketingskandidat CV.pdf (932.0 KB)
Sascha Faxe Folketingskandidat CV.pdf (1.2 MB)
AnnaMedone Regionsrådskandidat CV.pdf (980.5 KB)
Lonnie Busted Regionsrådskandidat CV.pdf (729.3 KB)
Sørine Geil Regionsrådskandidat CV.pdf (289.9 KB)
Theresa Dall Helth Regionsrådskandidat CV.pdf (161.7 KB)
Konfliktmæglingsråd - Helle Chelina Jensen.pdf (10.9 KB)
Konfliktmæglingsråd -Janni P.O. Kreikenbohm.pdf (283.8 KB)
Ombudsrådet - Carsten E. Andersen.pdf (9.7 KB)
Ombudsrådet - Magnus J. T. Strange.pdf (26.2 KB)

Se kandidaternes valgvideoer

Vedlagt en revideret, mere ydmyg og lettet forretningsorden for KU17 02. Kandidatudvalgets Forretningsorden 12. marts 2017.pdf (917.4 KB)

Vedlagt et link til en facebookside – Opstilling 2017 Sjælland

:green_heart: Kandidatudvalget KU17

Kære politiske kandidater, jeg er nysgerrig efter at høre hvordan I forholder jer til fastsættelse af menneskers værdi på arbejdsmarkedet, altså hvordan I tænker vi økonomisk skal vurdere det enkelte menneskes arbejdsindsats, hvis I kunne bestemme?

I mit spørgsmål afgrænser jeg mig fra mennesker som af den ene eller anden årsag har begrænset arbejdsevne.

Umiddelbart ser jeg to yderpunkter, måske ser I andre.

I den ene ende, som det ene yderpunkt, kunne man havde den holdning, at alle menneskers arbejdsindsats er lige meget værd og at alle derfor skal betales efter den tid de bruger på et stykke arbejde, fx ud fra den betragtning, at vores tid er det vigtigste vi kan give hinanden.

I den anden ende, som det andet yderpunkt, kunne man have den opfattelse, at markedsmekanismernes udbud og efterspørgsel fint regulerer menneskers værdi på arbejdsmarkedet, sådan som vi i vid udstrækning kender det fra i dag.

 1. Så hvis du kunne bestemme, hvordan ville du ønske vi fremover økonomisk vurderer den enkeltes arbejdsindsats?
 2. Hvorfor?
 3. Hvad er de vigtigste værdier bag dine argumenter?
 4. Hvordan tænker du det kan realiseres trin for trin?

Derudover vil jeg gerne spørge jer, hvad I opfatter som en arbejdsindsats som har økonomisk værdi? Er der for eksempel områder i dag, som pt. ikke bliver tillagt værdi, men som I finder vigtige at inddrage. Og omvendt, er der områder som i dag bliver tillagt værdi, men som I tænker fremover ikke skal tillægges værdi?

Kærlig hilsen fra
Pippilotta

1 Synes om

Hej Pippilotta
tak for spørgsmålene.
1
Jeg ser følgende tre sidestillede elementer, som fundamentet:

 • borgerløn, dvs. en grundindkomst uanset arbejdsindsats
 • en forstærket, lovbaseret regulering af anlægs, service- og driftskontrakter, hvor alle kontrakter skal være omfattet af miljø-, arbejdsmiljø- og sociale klausuler, herunder kædeansvar (i første omgang offentlige men til udbredelse også på det private marked i Danmark, de nordiske lande (udvidet nordisk samarbejde) og senere EU)
 • Kollektive overenskomster “den danske model”
  2
  det giver et økonomisk grundlag at leve for, som samtidig vil forenkle mange delsystemer i dag; SU systemet, kontanthjælpssystemet mv. Der vil være tale om en massiv afbureaukratisering på den gode måde; mennesket før systemet.
  Det er en robust, fremtidssikret samfundsmodel, der stadig sikrer økonomiske incitamenter for at uddanne sig, være iværksætter og være i arbejde.
  3
  Mennesket har en grundlæggende værdi; derfor borgerløn, der sikrer en grundlæggende respekt for ethvert menneske i samfundet.
  Sammenhæng mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed
  4
  Afprøvning af kontanthjælp uden modydelse som frikommuneforsøg
  Gennemføre klausuler i kommuner og regioner eller landsdækkende via lov fra folketinget. Alternativt forsøge at få dem mere fremherskende i overenskomstforhandlingerne. Mange kommuner har allerede indført en eller flere slags klausuler, så det er bare at fortsætte ad den vej.
  5
  Her er jeg primært enig i en markedsøkonomisk betragtning; vil nogle betale for et givent stykke arbejde, så har det en økonomisk værdi. Meget frivilligt arbejde har også en massiv økonomisk værdi, men frivilligt arbejde skal ikke gøres til betalt arbejde, da det vil fjerne en væsentlig værdi i civilsamfundet, I øjeblikket sker der en intens optrapning i forsøget på at få stadig flere frivillige ind i den offentlige sektor, dvs. man forsøger at erstatte lønarbejde med frivilligt arbejde. Det er i mine øjne en forkert udvikling; man nedlægger lønnede stillinger og forsøger at erstatte det med frivillig arbejdskraft.
  mvh
  Sven-Åge