[Høring] Politiske Vedtægter – Overblik

Politiske vedtægter – Overblik

Vi har for overblikkets skyld inddelt de potentielle vedtægtsforslag i to over-grupper – dem, der omhandler det politiske, og dem, der omhandler det organisatoriske. Denne gruppering er for de politiske.

Politisk Forum “Grundpakker”

Her præsenteres tre grundpakker af vedtægter, der sætter tre forskellige ambitionsniveauer for Politisk Forum.
Pakke 1 – Forstærkning og tydeliggørelse – er en lille forstærkning og en tydeliggørelse af nuværende vedtægter.
Pakke 2 – Lovliggørelse af den nuværende praksis.
Pakke 3 – Forenkling og formindskelse af Politisk Forum.

Politisk Forum “Tilvalg”

Dette er en samling af forskellige tilvalgsmuligheder til de tre pakker. De kan teoretisk set bruges i kombination med alle tre pakker, men nogle af tilvalgene vil tydeligvis være mere oplagte i kombination med nogle af pakkerne.

Politisk Leder & Daglig Politisk Ledelse

En samling af forskellige forslag, der på forskellig vis gør både Politisk Leder og Daglig Politisk Ledelses rolle og mandat mere tydeligt og veldefineret, samt har to bud på, hvordan Eksterne Ordførere og Fagråd kan forankres i vedtægterne. I den ene udgave kun hos Daglig Politisk Ledelse. I den anden udgave i samarbejde med Politisk Forum.

Medlemmer

Ikke eksplicit politiske vedtægter, men udsprunget af arbejdet med at kigge på hvilke rettigheder, ansvar og mandat forskellige aktører har, førte til spørgsmålet ‘hvilke rettigheder har medlemmer?’. Forslagene her er et forsøg på at samle medlemmernes rettigheder og ansvar i et særskilt stykke i Medlemsparagraffen.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

For nemmere (for mig) at redigere/kommentere alle forslag til politiske vedtægter, har jeg samlet dem alle efter hinanden i et worddokument, som jeg så har vedhæftet. Det gør det måske lidt mere bøvlet, når man skal sammenholde det med den oprindelige tekst, men på den anden side har man det hele samlet i et særskilt dokument, som man kan have åbnet ved siden af teksten på Dialog.
Det er en lidt hurtig gennemgang af forslagene, jeg har foretaget, så det kan godt være, at der er lidt smuttere ind i mellem. Håber, I kan få det til at give mening.
Jeg har markeret med gult de steder, hvor jeg har ændret/tilføjet i teksten.

Politiske forslag - kommentarer.docx (43.4 KB)

1 Synes om