Alternativet Rudersdal. Dagsorden m.v. til bestyrelsesmøde 29. januar 2019 kl. 19.30

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 29. januar 2019

Mødes afholdes tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30-22.00 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.
Bemærk det ændrede mødetidspunkt.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. november 2018. (5 min.)
  Referatet blev 5. december udsendt til bestyrelsen, der har haft enkelte rettelser/kommentarer. Vedlægges
 4. Opsamling af juleafslutningen 16. december. (5 min.)
  Henriks referat vedlægges
 5. Valgkampen og valgmøder
  a. Rudersdals valgkamp set i lyset af Storkredsens kampagneplan.
  Søren og Margrethe. (20 min.).
  b. Kandidatrelaterede kampagnegrupper. (20 min.)
  KAFFESALONER MED CHRISTIAN POLL OG GÆSTER fra Polls kampagnegruppe vedlægges.
  c. Opdatering af vores plan for opgavefordeling (20 min.)
  Sørens opdatering EU- OG FOLKETINGSVALG fra mødet 16. december vedlægges
  Udtog fra AlleOs – OVERBLIK vedlægges
 6. Forslag til regler om bidrag til Alternativets politiske arbejde vedlægges (30 min.).
  Orientering om baggrunden for forslaget og drøftelse heraf.
 7. Meddelelser (20 min.)
  a. Rudersdal Kommunes skolestrukturpolitik. Indlæg af Sten Troelstrup, Lokallisten, vedlægges
  b. Rudersdal Kommunes PLANSTRATEGI 2019 PÅ VEJ vedlægges
  c. Elbiler. Søren orienterer.
  d. Folkemødedag 2019. Ejvind orienterer
  e. Folkekøkken. Henrik orienterer.
  f. ÅRSHJUL jan 2019 vedlægges

Referat best-møde 27. november 2018.docx (24.0 KB)
Referat af bestyrelsesseminar 16.12.2018.docx (13.1 KB)
Kaffesaloner med Christian Poll og gæster.pdf (88.3 KB)
EU og Folketingsvalg 2019 22012019.docx (12.8 KB)
OVERBLIK Valgkampagne.docx (15.9 KB)
Forslag til regler om bidrag til Alternativets politiske arbejde jan 2019.docx (21.0 KB)

Planstrategi 2019 på vej.docx (15.6 KB)
ÅRSHJUL FOR ALT RUDE jan 2019.docx (20.9 KB)