Udvikling af politiske visioner   Vedtagne visioner


Kategoridefinition for Vedtagne visioner (1)
IT og Digitale Frihedsrettigheder ( 2 3 ) (52)
Vision for tro- og livssynssamfund ( 2 ) (31)
Vision for dyrevelfærd (20)
"En alternativ straffe- og offerretspolitik" - en empatisk, bæredygtig og forebyggende indsats ved personfarlig kriminalitet (5)
Et sammenhængende Danmark ( 2 3 ) (40)
Vision for ungdomsuddannelserne (3)
Vision for uddannelse - overordnet (2)