Vedtægter for Alternativet Aarhus

Hvis alt går vel, har vi den 7. september 2016 stiftet en lokalforening i Aarhus. Bag os ligger mange åbne møder hvor vi blandt andet har diskuteret organisation og struktur. Der har været mange gode tanker om hvordan man kan organisere sig på en ny og bedre måde end den traditionelle med en bestyrelse i toppen af hierarkiet.

Det vil vi meget gerne væk fra, og har derfor diskuteret holacracy, sociocracy og meget andet i et forsøg på at nytænke og eksperimentere med nye organisationsformer. Men samtidig er vi også underlagt et krav om minimumsvedtægter og en organisationsstruktur i partiet, så det har været en meget kompliceret udfordring at formulere vedtægter, der både åbner for fleksible organisationsformer og holder sig indenfor rammerne.

Ikke desto mindre har vi nu gjort et forsøg, og præsenterer her tre forslag til vedtægter, der kan hentes i Word og PDF:

Forslag-Vedtaegter-Aarhus.docx (53.4 KB)
Forslag-Vedtaegter-Aarhus.pdf (167.5 KB)

Vi håber meget på at du vil være med til at tage en god dialog om vedtægterne her, så vi kan få vendt alle mulige tanker for og imod og få lavet de bedst mulige forslag til vedtægter inden det stiftende årsmøde 7. september. Så kom endelig med alle dine tanker og gode idéer.

Organisations- og strukturgruppen, der arbejder med vedtægterne, holder næste åbne møde søndag den 31/7 kl. 13-15 i Alternativets lokaler på Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C. Vores håb er at vi til det møde kan komme endnu nærmere en endelig version af vedtægterne. Hvis lokalforeningen i Aarhus er noget du brænder for, så skriv endelig gerne noget her i tråden og kom til mødet hvis du kan. Vi glæder os til at høre hvad du tænker om foreningens struktur og vedtægter.

3 Synes om

Næste åbne møde i strukturgruppen er 23/8 kl. 19.30 i Alternativets lokaler på Nørre Alle 86 i Aarhus. I mellemtiden er der ved at blive arbejdet intenst på forbedringer af forslagene. Du må meget gerne komme med dit input til debatten her i denne debattråd på Dialog.

Til inspiration for hvordan man også kan gøre, se her hvordan vedtægterne for Alternativet København ser ud:

Vedtægter_ Alternativet Kbh.pdf (46.1 KB)

De følger ikke minimumsvedtægtene, eksempelvis ved slet ikke at indeholde manifestet, som det ellers er pålagt skal stå i vedtægterne som paragraf to. Se minimumsvedtægterne her:

Minimumsvedtægter - kommuneforeninger 2016.docx (25.7 KB)

Dermed kunne vi i Aarhus nok også argumentere overfor hovedbestyrelsen for at vi tilsvarende kan opbygge vores vedtægter uden strengt at følge minimumsvedtægterne. For min skyld kunne et fint forslag være at tage vedtægterne for Alternativet København, slette paragraffen om borgerrepræsentation og skrive Aarhus i stedet for København.

1 Synes om

Du er godt opmærksom på, at Kbhs vedtægter ikke følger minimumsvedtægten, fordi de vedtog den før årsmødet og at de har gang i et arbejde med at revidere deres vedtægter, ikke? Den vedtægt som Kbhs er moduleret over, er Kbhs storkreds´ vedtægter.

Det er selvfølgelig rigtigt, så vi må jo nok hellere tage udgangspunkt i minimumsvedtægterne. Det er bare ærgerligt for jeg synes disse vedtægter for Alternativet København er meget lettilgængelige og relativt korte. Bare det at paragraf 2 med manifestet fylder en hel side i minimumsvedtægterne gør at det bliver et meget langt dokument. Det synes jeg er rigtig fint at have i landsvedtægterne, men jeg kan egentlig ikke helt forstå hvorfor det og en del andre ting skal være med i alle lokalforeningernes vedtægter. Det burde være nok at man i formålsparagraffen og øvrige paragraffer henviser til at lokalforeningen arbejder for at fremme Alternativets formål.

Men vi tager diskussionen om det med minimumsvedtægterne op til næste årsmøde og indtil da prøver vi at lave nogle bedre versioner af forslagene, helst så vi ender med mere kvalificerede forslag end de tre ovenfor. Måske vi kan skære det ned til to konkrete forslag. Fx en bedre version af forslag 1 og en revideret version af 3, så vi bare dropper forslag 2. Det er jo nok mest en diskussion mellem om vi skal have det helt anderledes forslag om struktur eller et forslag om mere klassisk struktur, hvor sidstnævnte også er opbygget i henhold til minimumsvedtægterne.

Det er jeg enig i - jeg synes, at det er bedst, at vi fremlægger 1 og 3, således at det bliver et reelt valg imellem en alternativ og er traditionel struktur.

Så er vi kommet lidt længere i processen. Her er mit konkrete forslag til hvad vi gør:

  1. Vedtægterne baseret på minimumsvedtægterne vedtager vi på det stiftende møde. Her er den seneste version af dem:
    Vedtægter for Alternativet Aarhus.pdf (69.9 KB)

  2. Arbejdsdokumentet kommer på dagsordenen på det stiftende møde med henblik på at vi vedtager det som gyldigt for bestyrelsens og Strukturgruppens fremtidige arbejde. Det er dette dokument:
    Arbejdsdokument for Strukturgruppen.pdf (71.0 KB)

Ad 1: Vi har indføjet at formålet er at engagere og motivere medlemmer og initiativer samt at bestyrelsen skal lave en forretningsorden med henblik på at uddelegere ansvar til udvalg og arbejdsgrupper. Der vælges altså en bestyrelse på traditionel vis, men det fremgår af vedtægterne at det er formålet at arbejdet i foreningen skal foregå i arbejdsgrupper, ikke i bestyrelsen.

Ad 2: Arbejdsdokumentet indeholder det vedtægtsforslag, vi er nået frem til som resultat af Strukturgruppens arbejde, og beskriver nogle af tankerne bag. Vi stiller ikke dette forslag som forslag til vedtægter, men henstiller til at bestyrelsen valgt på det stiftende årsmøde arbejder efter tankerne med distribueret beslutningskompetence, samt at årsmødet beslutter at Strukturgruppen skal fortsætte arbejdet med at udvikle vedtægter baseret på disse tanker frem mod det næste årsmøde.

Dette er ikke den optimale løsning, men det er i mine øjne det bedste, vi kan nå frem til nu. Jeg mener ikke at arbejdet med at udvikle en god og alternativ organisationsform er moden, og jeg ser gerne at den proces udvides og inkluderer flere mennesker. Men jeg mener samtidig at det er sindssygt vigtigt at vi arbejder for ikke at ende i en traditionel foreningsstruktur ligesom man altid gør. Det er tid til eksperimenter!

Men samtidig kan vi ikke blive ved med at vente på at få stiftet lokalforeningen. Vi bliver virkelig nødt til at komme i gang med arbejdet hurtigst muligt og have en funktionel organisatorisk ramme for det. Det er jeg nervøs for at vi ikke vil få med en struktur, vi ikke engang helt selv har styr på hvordan kan komme til at fungere. Det skal simpelthen bearbejdes og formidles bedre, og måske skal det endda være en helt anden form. Tankerne er der, men formen mangler arbejde.

Ved at det stiftende årsmøde vedtager et arbejdsdokument, der pålægger Strukturgruppen at arbejde for det, samt pålægger bestyrelsen at arbejde ud fra tankerne der ligger bag Strukturgruppens arbejde, tror jeg på at vi i praksis kan få det til at fungere. I virkeligheden handler det i meget høj grad om hvilke mennesker, der kommer til at sidde på tillidsposterne, og på det engagement, alle de aktive lægger for dagen. Struktur er kun noget inde i hovederne på mennesker. Ved at fortsætte dialogen om strukturen, kommer vi meget langt i at sikre en åben og fleksibel organisation, ligegyldigt hvad vi beslutter af tekst i vedtægter, da vi ved at tale om det skaber strukturerne i hovederne på hinanden.

Næste skridt er at Strukturgruppen og dem der har blandet sig i debatten på det seneste stikker hovederne sammen snarligst, så vi blandt andet også kan finde ud af om det er sådan her vi gør ud fra mit forslag eller hvad folk tænker om det. Derefter holder vi altså et åbent møde for alle tirsdag den 23/8 kl. 19.30 i lokalerne på Nørre Allé i Aarhus. Alle er velkomne.

Til det åbne møde i går havde vi en fin diskussion og nåede i al fordragelighed frem til at indstille det fælles forslag til vedtægter fra Strukturgruppen. Så nu er der udsendt invitation til medlemmerne med forslag om at vi benytte disse vedtægter:

VedtaegterAlternativetAarhus2016.pdf (70.1 KB)

For yderligere forslag og debat henviser jeg derfor til dette indlæg omkring det stiftende møde: