Stiftende møde for Alternativet Aarhus

På vegne af Planlægningsgruppen deler jeg lige den gode nyhed fra dagens indbydelse til alle medlemmer i Aarhus Kommune:

Kære Alternativist!

Det er med stor glæde, at vi nu endelig kan meddele, at:

Vi stifter Alternativet Aarhus!

Onsdag den 7. september
Kl. 19:00-22:00
Lille Sal, Dokk1,
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Foreløbigt program
19:00-19:10: Velkomst
19:10:19:30: Inspirationsoplæg v/Stephen Willacy
19:30-20:00: Fremlæggelse af vedtægtsforslag og valg af vedtægter
20:00-20:30: Behandling af indkomne forslag
20:30-20:50: Pause
20:50-21:45: Valg til bestyrelsen

  • Præsentation af kandidater til forperson
  • Valg af forperson
  • Præsentation af kandidater til bestyrelsen
  • Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt op til 4 suppleanter
  • Præsentation af revisorkandidater
  • Valg af 2 revisorer
    21:45-22:00: Vi lykønsker hinanden og drikker et glas :slight_smile:

Forslaget til vedtægter for Alternativet Aarhus kan læses her:
VedtaegterAlternativetAarhus2016.docx (35.5 KB)
VedtaegterAlternativetAarhus2016.pdf (70.1 KB)

Den endelige dagsorden samt indkomne forslag vil blive udsendt på mail til medlemmerne i Aarhus Kommune onsdag den 31. august samt offentliggjort her. Vi opfordrer til at alle læser de relevante dokumenter igennem hjemmefra. I Alternativets grønne ånd vil vi ikke printe papirversioner af indkomne forslag til jer :slight_smile:

Hvis du har forslag til punkter, du gerne vil have på dagsordenen, skal det være planlægningsgruppen i hænde senest onsdag den 31. august kl. 12.00. Se kontaktinfo nederst.

Til mødet skal vi desuden vælge en bestyrelse samt to revisorer. Hvis du kunne tænke dig at stille op som forperson, bestyrelsesmedlem eller revisor, må du meget gerne give besked om det på forhånd. Det er også muligt at stille op på aftenen.

HUSK at for at have opstillingsret, stemmeret og for at kunne stille forslag til det stiftende møde skal du have været medlem af Alternativet i mindst 14 dage. Du kan melde dig ind her: Bliv Medlem // Alternativet

Af hensyn til praktiske forhold, såsom forplejning og plads, opfordrer vi jer til, hvis I regner med at komme, at sende en mail til os.

For alle henvendelser, skriv til tenna.schaldemose@gmail.com

Med venlig hilsen Planlægningsgruppen,
Katrine og Tenna :slight_smile: