Referat medlemsmøde d. 24. september 2019: Aktivgruppen præsenteres

En ny bevægelse er skabt - Og det skete i aften - Ved medlemsmødet, en Aktivgruppe blev skabt.

Ni mennesker forsamlede gik gennem en proces, der handler om at sige ja til at tage ansvaret for udviklingen videre frem, og at gøre det på en ny måde.

Ved mødet slutning gav vi alle vores samtykke til, at vi nu har en aktivgruppe (eller hvad den skal hedde).

Vi oplevede at være en levende gruppe, der samles om et idegrundlag, der skal omfatte

Alternativets værdier, debatdogmer, manifest og et formål for gruppens arbejde. Det skal udarbejdes,

Så alle ved, hvad man siger ja til, før man træder ind. For alle er velkomne.

Alle, der kan sige ja til idegrundlaget, kan være med i gruppen. Vi vil opfordre alle medlemmer af Alternativet i Odsherred til at være med, og den er åben for ikke-medlemmer og vil også være åben for Alternativet i Holbæk. Philip Tømmerholt, deres forperson var med til mødet, og alle var interesserede i et samarbejde mellem lokalforeningerne.

Hvordan skal gruppen arbejde – de fire ben

Hele aktivgruppen mødes efter behov, typisk 4-5 gange om året.

Næste møde: 12. nov. Kl . 19 – 21.30 i Aksen. Ivan Normann og Jørgen Finnemann er planlægningsgruppe.

Enhver kan komme med sine ideer, starte projekter, søge medspillere, søge feedback, og vi kan have vore ønsker. Og vi er alle ledere og kan alle tage et ansvar.

Gruppens arbejdsområde er de fire ben, der blev præsenteret:

Det Politiske ben (grønt) – alle forslag og indvendinger skrives på grønt kort

 • KV-21, vores strategi fremadrettet. Hvordan, hvem?
 • Kandidatudvalg vedr. KV-21, Jørgen Finnemann meldte sig
 • Forslag/ønsker (strategi, konkrete forslag, næste skridt) – skriv grøn seddel
 • Civilsamfund – studiekredsen fungerer selvstændigt, men hører naturligt til her

Det kreative ben (blåt), ideer, forslag, ønsker skrives på blåt kort

 • Arrangementer af enhver art
 • Hvad vil du evt. bidrage med/gerne være med til
 • Søger du medspillere til noget
 • Politik (har sit eget ben)
 • Og alt andet, der måtte komme op

Det kommunikative ben (rødt) – forslag på rødt kort

 • Facebook-siden (flere admin)
 • Facebook-gruppen (flere admin, skal opdateres)
 • Forslag: ny fb-gruppe for aktivgruppen, evt. fælles med Holbæk
 • Hjemmeside (Peter Arklint)
 • Nyhedsbreve – flere kan bidrage med indlæg
 • Ekstern kontakt (via odsherred@alternativet.dk)
  • Andre partier og initiativgrupper
  • Alternativet (Landssekretariat)

Det administrative ben (gult) indlæg, tilsagn osv. på gult kort

 • Økonomi (ligger fortsat i bestyrelsen med Marianne Hammelboe som kasserer)
 • Modtagelsesgruppe, nye medlemmer (Jørgen F. oplærer, Philip har velkomstbrev)
 • Nyhedsbreve udsendes/Alleos og dialog (Peter Arklint)
 • Mødeplanlægning aktivgruppen (Ivan Normann og Jørgen Finnemann)
 • Praktisk gruppe
  • Nøgle, lokale: Ivan Normann
  • Kaffe/the/kage mv: Margrethe Astasdatter og Aase Bytov
 • Google drev foreslået anvendt
 • odsherred@alternativet.dk bestyres (bestyrelsen)
 • Løbende evaluering af os selv

Nogle opgaver er allerede i gode hænder, andre skal tages op. Processen fremadrettet styres af Ivan og Jørgen F. i fællesskab.

Gruppen vil arbejde hen mod en fremtidens organisering, hvor essensen kan samles i tre overskrifter (taget fra Frederic Laloux: Fremtidens organisation, den blå-grønne organisationsform):

Selvledelse, hvor alle har lige ret, ingen leder, flad struktur

Helhed, vi er her som hele mennesker

Formål frem for bundlinjer

Selvledelse handler om at aktivgruppen tager ansvaret for udviklingen af lokalforeningen og dens virke. At vi ikke ledes udefra, men inde fra. At den enkelte udtrykker sig selv og mærker indvendigt, hvor vi hører hjemme, hvordan vi vil udtrykke os. Her skabes glæden, fællesskabet.

Helhed handler om, at vi alle kommer som dem vi er, uden kasketter, uden roller, uden masker. Vi tjekkede ind med navn og ved kort at fortælle, hvordan vi havde det lige nu. Og vi skabte et personligt præget samvær, hvor vi var os selv.

Vi skal styre efter et idegrundlag og et formål. Det handler om at dæmpe egoet og løfte os op og se udviklingen i lyset af vores formål, som er at skabe den grønne klode gennem den grønne, menneskevenlige omstilling.

I denne struktur er der intet hierarki, men en tovholder.

Ved mødet var vi en hurtig runde ud i de fire ben, som skal udfoldes de kommende år frem mod KV-21 (Kommunalvalget november 2021, om godt to år).

Forslag:

Ved mødet blev det foreslået

 • Samarbejdet med Holbæk skal styrkes, Philip (forperson) deltog i mødet og vil komme igen, og måske med et par mere fra Holbæk.

 • Ivan og Jørgen F. er planlægningsgruppe for næste fællesmøde, som er 12. november

 • Margrethe og Aase meldte sig som praktisk gruppe i forbindelse med fællesmøderne

 • Vi vil tage foreningens google-drev i brug

Og ved besøget rundt i de fire ben blev der nedskrevet et par forslag på farvet karton, en farve til hvert ben.

Blåt forslag (Ivan): jeg vil gerne arbejde med mad til skoler – få sat maddannelse på skoleskemaet, at eleverne er med til at lave et måltid mad, som alle, også lærerne, spiser sammen. At der er gode rammer for spisesituationen. Og råvarerne skal komme fra lokale producenter!

Ivan søger medspillere til et sådant projekt.

Gult forslag (Philip): Nye medlemmer får et lille pengebeløb, de kan donere til en velgørende organisation. En årsrapport eller et nyhedsbrev fortæller om antal af nye medlemmer og om hvem, der er doneret til.

Disse to forslag blev ikke diskuteret, men afleveret og ligger nu klar.

Hvad der også skaber liv

Og ikke mindst skabte vi en fælles stemning med et par sange, endda med musikledsagelse. Inga spillede – og fortalte efter mødet, at nu ville hun melde sig ind i partiet igen.

Og Bibi Hallas fortalte om sin oplevelse med at springe ud som forfatter i Tyskland, og vi fik fornøjelsen af at høre lidt oplæsning: ”Appell einer Mutter”, Moder Jords nødråb til menneskeheden. Det kunne være skrevet i går, men er skrevet tilbage i 90-erne. Og nu læst op på tysk og i dansk oversættelse. Fantastisk at opleve.

Og ind imellem sang og oplæsning nød vi Margrethes kage, frugt og nødder med kaffe og the, som Aase og Margrethe havde sørget for.

Refleksioner efter mødet.

Dette referat afspejler mødet. Det er ikke et referat i sædvanlig forstand, men det spejler en fortløbende proces, der gav spiren til noget nyt, der ikke har fundet sin færdige form, for den udvikles efterhånden. Og det nye skal nok opleves, før man kan tro på styrken i det. Det var ni glade mennesker, der forlod mødet.

Et frø er sået, noget nyt er sat i gang. Det tager tid at overbevise de mange om, at dette kan være fremtidens organisering, der kan bruges i erhvervsliv, i det offentlige, i civilsamfundet – og i Alternativet.

Det opsamler alle de igangværende aktiviteter, men i en ny form, der beliver os alle, ganske enkelt fordi alle bliver set, vi kan være os selv, og vi skaber et fællesskab, hvor den enkelte kan udfolde det, vi brænder aller mest for.

Referat: Jørgen Finnemann

Aktivgruppen er første skridt mod en ny organisering af Alternativet. Et eksperiment.