Aktivgruppen mødes 12/11, Spil om bæredygtig energi 4/3 og Din mening nu

Aktivgruppen

Kom og fortæl: Hvad har du lyst til at engagere dig i?

Det er overskriften for det næste møde i Alternativets Aktivgruppe her i Odsherred.

Og alle, også du, er velkommen til kort at fortælle om, hvad lige netop du har lyst til at engagere dig i – eller er engageret i. Blot mød op.

Dit indlæg kan være om alt, fra fødevarer og økologiske bofællesskaber via politiske tiltag og at skabe en bevægelse, til at det er familien derhjemme, og derfor har du lige netop kun overskud til at være en del af aktivgruppen, som et fællesskab til fremme af det Gode Liv i Odsherred.

Vi samles

Tirsdag den 12. november kl. 19 – 21.30 i Aksen.

Vi tager en runde, hvor alle kan få 2-3 min. til at fortælle, og vi taler senere på aftenen om indlæggene rundt ved bordene.

Det der også løfter

Som sædvanlig bliver der en kaffe/thé-pause, et par sange og et kunstnerisk indslag:

Niels Peter Borgen Nielsen fortæller og præsenterer nogle af sin organiske former i træ.

Inspirationsindslag fra den store verden

Ved mødet bliver der en runde, hvor vi hver for sig kan dele noget, der vil inspirere andre. Et projekt, du har hørt om, en bog vi andre må læse, noget spændende, der er i gang her i Odsherred. ja alt, der kan løfte os, glæde os, inspirere os.

Samarbejde med Alternativet i Holbæk

Ivan vil fortælle om et muligt samarbejde med lokalforeningen i Holbæk, det kan være om politik-udvikling og det kan være mere generelt om at mødes i en fælles Aktivgruppe.

Vil du (gen-)læse referatet fra det første møde i Aktivgruppen, ligger det her:


Bæredygtig energi

Sæt kryds i kalenderen for 4. marts 2020, hvor Alternativet Odsherred ved Peter Arklint er med i et tværpolitisk arrangement om bæredygtig energi.


Spillet ”Ikke i min have”, som Peter udviklede sammen med Leif Egholm fra Odsherredlisten til Folkemødet, bliver genbrugt som udgangspunkt for en debat om, hvilke energikilder, vi gerne vil tage i anvendelse i kommunen og hvor de kan placeres.
Tilmelding her


Din mening tæller

Har du kommentarer, spørgsmål, forslag eller kritik til lokalforeningen kan du blot svare på denne mail. Vi lytter gerne.
:green_heart:
Bestyrelsen