Aktivgruppen – en vej mod en ny organisering


Alternativet Odsherred arbejder for at skabe en ny organisering og mødeform. Initiativet er nyt og skal understøtte vores engagement i at skabe en bæredygtig udvikling i vores kommune, og vise en vej frem mod KV21.

Det handler ikke mindst om, hvad vi selv kan gøre i stedet for kun at agitere for, hvad andre skal gøre. Vores forsøg med at oprette en studiegruppe om civilsamfundet og demokrati er udskudt, men tankerne om et aktivt civilsamfund lever videre i den nydannede Aktivgruppe, hvor du er velkommen til at være med.

Næste møde foregår den 12.11. Reserver aftenen, og så kan du læse mere om mødet sidst i nyhedsbrevet.

Et formål med aktivgruppen er

  • at samle kræfterne i lokalforeningen
  • at skabe et levede fællesskab og
  • at nytænke demokratiet og måden vi arbejder på i Alternativet

Gruppen kan blive et bud på, hvordan vi rykker fra partipolitik og overordnede planer ud i samfundet og får flere ”hverdagsaktivister” med.

Ved gruppens første møde var der enighed om, at dette peger fremad. Her er lidt fra referatet:

En ny bevægelse er skabt - Og det skete i aften - Ved medlemsmødet, en Aktivgruppe blev skabt.

Ni mennesker forsamlede gik gennem en proces, der handler om at sige ja til at tage et medansvar for udviklingen videre frem, og at gøre det på en ny måde.

Ved mødet slutning gav vi alle vores samtykke til, at vi nu har en aktivgruppe.

Vi oplevede at være en levende gruppe, der samles om et idegrundlag, der skal omfatte

Alternativets værdier, debatdogmer, manifest og et formål for gruppens arbejde. Det skal udarbejdes, så alle ved, hvad man siger ja til, når man træder ind. For alle er velkomne.

Ja, alle medlemmer og alle andre, der kan sige ja til idegrundlaget, kan være med i gruppen og den vil også være åben for Alternativet i Holbæk. Philip, deres forperson var med til mødet, og alle var interesserede i et samarbejde.

Ved mødet præsenterede Jørgen F. planerne for aktivgruppen, herunder de fire ben, som skal udfoldes:

Det politiske ben, Det kreative ben, Det kommunikative ben og Det administrative ben.

De er nærmere omtalt i referatet fra mødet, som du finder her: Aktivgruppens referat

Mødet førte også til et par konkrete forslag:

Blåt forslag (Ivan): jeg vil gerne arbejde med mad til skoler – få sat maddannelse på skoleskemaet, at eleverne er med til at lave et måltid mad, som alle, også lærerne, spiser sammen. At der er gode rammer for spisesituationen. Og råvarerne skal komme fra lokale producenter!

Ivan søger medspillere til et sådant projekt.

Gult forslag (Philip): Nye medlemmer får et lille pengebeløb, de kan donere til en velgørende organisation. En årsrapport eller et nyhedsbrev fortæller om antal af nye medlemmer og om hvem, der er doneret til.

Disse forslag bringes med videre.

Og vi fik et kunstnerisk indslag: Bibi fortalte og læste op af sin digtsamling , Moder Jords nødråb til menneskeheden:

Digtet er her:


Næste møde i aktivgruppen

Reserver 12. november kl. 19-21.30, hvor alle er velkomne i Aksen, Asnæs.

Mødet planlægges af Ivan (forperson) og Jørgen F. (tovholder) og kommer til at handle om det organiske i kunst, i madkultur og i organisationer/foreninger/bevægelser. Der vil være mindst 3 spændende oplæg, som alle tre peger fremad.

Der vil blive inviteret til korte oplæg á 3-5 min, hvor den enkelte kan fortælle, hvad vi arbejder med/brænder for.

Har du et forslag, kan du skrive til Jørgen, joergenfinnemann@gmail.com .

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
:green_heart:
Bestyrelsen

Aktivgruppen er en ny form for organisering af lokalforeningen, et eksperiment.

Hvis Alternativet skal overleve, kan vi ikke overlade ansvaret til de fem i Folketinget.
Vi må tage ansvar lokalt, mobilisere Lokalforeningerne, mobilisere civilsamfundet hvor vi bor.
Det er ikke nok at fortsætte i den politiske retning alene – vi skal gøre tingene på nye måder, nu.

Verden har brug for nye demokratiformer. Nye ledelsesformer.
Danmark har brug for nye demokratiformer. Nye ledelsesformer.
Alternativet har brug for nye demokratiformer. Nye ledelsesformer.

Avisen Information har en hel artikelserie om det,
Brexit udstiller den engelske models magtesløshed.
Danske sociologer taler om, at demokratiet er i koma.

Og svarene findes – og praktiseres rundt om i verden.

Frederic Laloux: Fremtidens Organisation omtaler eksempler, bl.a.

9000 hollandske sygeplejersker er organiseret i en flad struktur med selvorganiserende grupper á ca 12 sygeplejersker. Og han fortsætter med eksempler verden rundt.

Her i Danmark er Louise Orbesen, ”Leading Humans” i fronten:

Hun skriver på firmaets hjemmeside https://leading-humans.com/ :
I guess you are here, because you are interested in next generation leadership, humans, strategic directions, future of work or all of it? These are the things that I passionately mess around with, and I would love to have you take a look.

Kig ind på hendes hjemmeside. Det er spændende.