Hilsen til Uffe + Alternativet i Odsherred på vej mod 2020

Kort inden deadline for udsendelsen af dette nyhedsbrev indløb meddelelsen om, at Uffe Elbæk stopper som vores politiske leder.

Hilsen til Uffe

Jeg vil gerne som forperson for vores lille lokalafdeling benytte lejligheden til at sige tak til Uffe for hans store indsats som stifter og leder af partiet - og ikke mindst for at fortsætte som menigt folketingsmedlem.

For mig vil du, Uffe, altid stå som en stor inspiration. Det var dit mod til at drømme stort og vise, at der er plads til visioner i dansk politik, som fik mig til at melde ind i et parti for første gang.

Du stopper som leder på et godt tidspunkt, synes jeg. Vi er respekterede blandt de andre politikere og bliver inddraget i politikudviklingen, og endnu vigtigere er der sat en proces i gang i organisationen, så den nye politiske kultur, vi gerne vil repræsentere, bliver bedre forankret i partiet og blandt medlemmerne.

Idet jeg håber, at den nye leder vil fokusere på netop dette, ønsker jeg dig held og lykke med din nye position (fra 1. februar) i overbevisningen om, at du stadig vil være der til at inspirere os alle i retning af et mere bæredygtigt og menneskevenligt samfund!

KH Ivan


Alternativet i Odsherred på vej mod 2020

Alternativet lever i bedste velgående, i Folketinget og i Odsherred. Aftrykkene på finansloven og på klimaloven er nok bedre, end de fleste havde forudset. Og i Odsherred er mange aktive rundt omkring: i Hovedbestyrelsen, i Politisk Forum, med vores lokale Folkemøde, med projekter her og dér og endelig har vi fået gang i vores lokale inspirationsgruppe, der er lokalforeningens udviklende gruppe.

Optimismen er i behold her på tærsklen til det nye år. Og hvad skal det så bringe?

Vi tager hul på det nye år med et medlemsmøde i Asnæs den 20.1.20 , et inspirationsgruppemøde sammen med Alternativet i Holbæk. Alle er velkomne, der kommer nærmere indbydelse i januar.

Sidste møde i gruppen hed: Fra Aktivgruppe til Inspirationsgruppe. Inspirationsgruppen arbejder med inspirationsoplæg ved alle møder og nedsætter arbejdsgrupper, når det er relevant. Du kan læse meget mere om sidste møde her . Om madkultur, økosamfund og kontanthjælp uden modkrav. Og om hvad inspirationsgruppen er for en størrelse.

2020 handler om at skabe liv, skabe glæde, inspirere hinanden og arbejde for, at decentrale grønne løsninger gøres tydelige og tilgængelige.

Vi vil sætte fokus på en ny politisk kultur: Det kan være nye måder at skabe politik med borgerting , sådan som Folketinget nu skal gøre det med klimapolitikken (Borgerting er skrevet ind i den nye klimalov). Kan vi i Odsherred gøre et lokalt borgerting til en løftestang for, at civilsamfundet overtager flere af de opgaver, hvor velfærdssamfundet er udfordret? Omsorgssektoren og kontanthjælpsområdet kunne være to områder, et lokalt borgerting kunne arbejde med. Energiforsyning og naturpolitik to andre. Hvad mener du om det? Læs mere om borgerting her

I 2020 vil det utvivlsomt blive stadig mere tydeligt, at Jorden er på vej mod et ”Tipping Point” med en række kriser, der kræver omstilling til det menneskevenlige, bæredygtige samfund, og som kræver, at mennesker begynder at samarbejde lokalt, nationalt og globalt. Der er nok at tage fat på, det handler om meget mere end klima. Der er et uendeligt stort behov for, at vi som samfund puster ud og tager en dyb indånding, så vi kan skabe en ny fortælling om vores velfærd, der ikke handler om uendelig vækst. En fortælling om et samfund i balance.

Kort sagt, vil Alternativet Odsherred i 2020 arbejde for

en menneskevenlig grøn omstilling

en reel borgerindflydelse i de demokratiske processer

at finde vores identitet som lokalforening: hvad vi vil her i Odsherred

Vil du være med på en eller anden måde? (HB, POFO, arbejdsgruppe, politikgruppe, admin-gruppe, samvær, inspiration, kommunikationsgruppe, fællesspisninger, andet). Eller vil du blot være med til møderne? Eller være dig selv derude. Alt er muligt.

Send dine tanker eller forslag til odsherred@alternativet.dk

eller skriv i facebook-gruppen ”Alternativet Odsherreds medlemsgruppe”.

Og kom til mødet den 20.1.2020. Indbydelsen kommer i januar.

Politik-udvikling frem mod KV-21

Vi nedsætter en lille gruppe i januar til at fastlægge vores strategi frem mod november 2021.

Inspirationsgruppen fremover

Vi planlægger et inspirationsoplæg ved hvert eneste møde, indtil videre med oplæg fra et medlem af Alternativet. Og vi vil også have et lille kunstnerisk indslag fra et medlem, næste gang med Phillip fra Holbæk.

Om alleos og dialog

Har du en profil på ”alleos” – Alternativets medlemskartotek med personlige profiler? Ellers kan du udfylde den her: www.alleos.alternativet.dk . Login med din mailadresse og adgangskode eller tryk ”glemt adgangskode”.

Du kan se alle de medlemmer fra Odsherred, der har oprettet profil på alleos her: AlleOs // Alternativet

Og alleos har på forsiden en kalender for alle arrangementer i Alternativet.

Dialog.alternativet.dk : her finder du alle referater, politiske forslag og meget mere.

Referater fra møderne i inspirationsgruppen ligger der:

Møde 1, den 26.9.19 Referat medlemsmøde d. 24. september 2019: Aktivgruppen præsenteres

Møde 2, den 12.11.19 Fra Aktivgruppe til Inspirationsgruppe - Referat af møde den 12.11.2019

Har du noget på hjerte, du gerne vil fortælle om, så kontakt os.

Vi ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.
:partying_face: :green_heart: :partying_face:
Planlægningsgruppen for inspirationsgruppen

Ivan Normann Jørgen Finnemann
(forperson) (Tovholder)