Fra Aktivgruppe til Inspirationsgruppe - Referat af møde den 12.11.2019

Fra Aktivgruppe til Inspirationsgruppe - Referat af møde den 12.11.2019

Alternativet Odsherred

Til stede var Bibi Hallas, Ivan Normann Andersen, Jørgen Finnemann, Margrethe Astasdatter og Niels P. Borgen Nielsen.

”Du kom med alt hvad der var dig” indledte denne spændende aften. Sangen. Og vi kom med alt det, vi havde i os af ønsker, af drømme og af lyst til at tale om, hvad vi gerne vil engagere os i hver for sig. Det var aftenens emne.

Hovedtemaerne blev

  • At vi ændrede navnet på gruppen fra Aktivgruppen til Inspirationsgruppen
  • Madkulturen i samfundet med fokus på lokale fødevarer
  • Økosamfund som en del af klimaløsningen
  • Kontanthjælp uden modkrav
  • Hvad gruppen handler om
  • Det kunstneriske

Og bag det hele lå en dagsorden, der hedder ”Organiske Former” i alt, hvad vi foretager os. Denne aften i kunsten, i madkulturen og i måden vi holder mødet på.

Organisk Form

Niels fortalte om sit arbejde med det organiske i hans arbejde, fra tiden på Christiania via Økosamfundet Dyssekilde og Svindinge på Fyn til den bæredygtige andelsforening ”Fri og Fro” i Egebjerg. Om det runde og det firkantede, og om betydningen af bruddet med det firkantede i form og tanke. Og vi fik nogle af hans kunstværker i træ i hænderne.

Hvad nu Hvis”

Bibi lagde op til en spændende snak om temaet ”Hvad nu Hvis”. Hun udfoldede sine tanker om et bilfrit Sjælland – jamen jamen, kom indvendingerne straks. Men som Bibi sagde: al forandring starter med en tanke. Og Alternativet står for forandring. Frøet blev sået.

Madkultur.

Ivan fulgte op på ”hvad nu hvis”- tankegangen og understregede kraften i at forestille sig det visionære. Lad os udvikle en lokal fødevareproduktion, udvikle lokale markeder, handle med hinanden lokalt, skabe en ny spisekultur, fx spisefællesskaber. Ivan ønsker at engagere sig i projekter inden for fødevareområdet, fødevareproduktion, fødevaredistribution, ja vor hele madkultur. F.eks. Et projekt ”Mad fra Jord til Bord”. Han følger op på det med kontakter i kommunen.

Kontanthjælp uden Modkrav

Margrethe brænder for, at Odsherred skal starte et projekt ”Kontanthjælp uden Modkrav”. Margrethe har kontakt til Clark Pratt (byrådsmedlem, enhedslisten), som arbejder på et bredere projekt for de socialt udsatte. Det kan blive et tema frem mod KV-21.

Økosamfund som en del af klimaløsningen

Niels arbejder med at få et forslag frem til finansloven: ”Støtte til etablering af økologiske økosamfund” med henvisning til klimafordelen: Undersøgelser viser, at der er 60-70 % mindre CO-2 udslip i økosamfund i forhold til normaldanskerens boligform. Livsstilsændringen i økosamfundene er klimavenlig.

Hans forslag handler om at afsætte 100 mio. kr. til støtte af etableringen af økosamfund for at fremme denne bygge- og leveform og for at ligestille den med andet privat byggeri (som kan få favorable kreditforeningslån, det kan økobyggeriet ikke). Og han kan anvise finansiering af forslaget.

Forslaget har i foråret 2019 været sendt til Alternativets Folketingsgruppe (før valget i 2019) uden reaktion, hvorfor Niels nu overvejer at gå andre veje med forslaget.

Et andet forslag

Bibi kom med et forslag: giv unge kvinder (og mænd?) retten til at kunne gå hjemme på borgerløn, mens de har små børn.

Navneskiftet for gruppen

Jørgens engagement ligger i at være tovholder i gruppen og foreslog ved mødets start, at gruppen skifter navn: der er ikke noget krav om at skulle præstere noget for at være med her:

Vi er her for at inspirere

Vi er her for at blive inspireret

Vi er her for at inspirere hinanden

Ud af den nerve vil alt vokse, fra fællesskaber og arbejdsgrupper, via ønsker om fælles arrangementer til politiske ønsker og forslag. Og mødet viste, at det fungerer sådan i praksis.

Forslaget var ved mødets begyndelse, at gruppen skifter navn til Inspirationsgruppen i Alternativet Odsherred. Der var stemning for det, og ved mødets slutning konfirmerede vi navneskiftet.

Inspirationsgruppe – Jamen hvorfor

Hvad handler det om, med denne inspirationsgruppe? Hvad er det nye?

Svaret er både enkelt og komplekst: Det handler om at forny måden, vi er sammen i politik.

Det handler om det organiske, det bæredygtige. Mødets form er organisk. Det er en anden måde at være til stede, en anden måde at arbejde. Det er en sammenvævning af form og indhold. Foreningsstrukturen og dagsordener er firkantede i form og tankegang. ”Hvorfor er vi så bundne af kasseformer” som Niels spurgte i sit kunstneriske indslag. Mødet her og arbejdet i inspirations-gruppen er procesorienteret, flydende i sin form og samtidig resultatorienteret, når der er behov for det. Eksempelvis har vi KV-21 liggende forude og vi vil generelt nedsætte arbejdsgrupper, når der er behov for det.

Det vigtige sker ikke ved møderne – det vigtige sker mellem møderne.

Inspirationsgruppe - Formål .

Og gruppen skal finde sit endelige formål som parti og bevægelse: at fremme den menneskevenlige grønne omstilling i Odsherred til fremme af det gode liv i Odsherred.

Gruppen skal lade sig inspirere af alt det spændende, der sker i Odsherred, og vi skal inspirere, hvad der sker. Sætte i gang. Deltage som enkeltpersoner eller som Alternativet. Invitere til fælles møder, politiske laboratorier og samarbejde med andre partier og bevægelser, der vil samme vej. Vi nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Jørgen havde skrevet et lille digt om det. Det følger sidst i referatet.

Det poetiske

OG Bibi læste igen op, denne gang fra samlingen af danske digte, hun har liggende i skrivebordsskuffen.

Dannebrog (det følger sidst i referatet)

Hurra for Dannebrog

Kunsten er rund, Verden er firkantet - TÆNK hvis…

De to sidste kommer med referatet som bilag.

Det søde

Og som ved det første møde, nød vi undervejs Margrethes hjemmebagte kage. Det forhøjer stemningen. Mange tak, Margrethe.

Næste skridt

Planlægningsgruppen (Ivan og Jørgen) mødes med Holbæks bestyrelse i begyndelsen af december. Vi skal tale om samarbejde, både omkring inspirationsgruppen og om politikudviklingen frem mod kommunevalget KV-21.

Køge Lokalkreds har indbudt til web-møde den 26. nov. om ”at samle kommune-foreningerne i Storkreds Sjælland til en første, indledende snak om mulighederne for et tættere kommunalt samarbejde med gensidig inspiration, moralsk opbakning og videndeling - primært med fokus på tiden frem mod Kommunalvalget i 2021, men ikke begrænset hertil.”

Jørgen deltager i mødet.

Efter de to møder planlægger vi programmet for januar for inspirationsgruppen og for en arbejdsgruppe omkring KV-21. Den bliver nedsat via et nyhedsbrev så alle kan deltage.

Inspiration fra jer der hjemme

vi modtager gerne forslag om alt, fællesspisning, udflugter, mødesteder, temamøder og arbejdsgrupper om … osv osv. – har du lyst til at komme og fortælle om det, du er optaget af? Har du lyst til at møde ligesindede i Alternativet? Har du lyst til at være en del af en arbejdsgruppe?

Skriv til os på adressen odsherred@alternativet.dk

Referent:

Jørgen Finnemann

Og her følger digte om inspirationsgruppen og om Dannebrog

DANNEBROG

Af Bibi Hallas

mit hjerte bløder

ved synet af de gløder

som startede som flag

men endte som en sag

der sker så mange ting

i vores land

og rundt omkring

det begyndte i et hoved

og bredte sig til vor klode

åh i Guder skænk os fred

sådan kan det ikke blive ved

hvis du tegner et hoved

med en bombe

må du ikke glemme

at den har en lunte

og du må ikke glemme

-hvis du tegner flere-

at den en skønne dag

ku’ eksplodere

Hvad det handler om - Inspirationsgruppen

af Jørgen Finnemann

Det handler om nye måder

Nye måder at være menneske

Nye måder at være i politik

nye måder at skabe sammen

Det handler om, at vi selv er en del af processen

at problemerne ikke kun findes derude

nej, de findes også inde i os selv

Som Margrethe Vestager siger

det største problem i EU er hverken klimaforandringer,

migration eller skattespekulation

det største problem i EU er det interne samarbejde i Europa

Samarbejde er en nøgle

Det gælder også i Alternativet

Det er baggrunden for at tale om værdierne

Det er baggrunden for at være her som hele mennesker

Og det er baggrunden for at tale om at finde et fælles formål

Det skaber glæde og retning

Det frisætter de indre kræfter

Og det sætter nye ting i gang


Margrethe Vestager er citeret fra et interview, du finder her:

1 Synes om