Referat fra bestyrelsesmøde Lokalforening Esbjerg kommune den 12. september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2018.

  1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

  2. Dato og sted for næste møde. Mandag den 8/10-2018 kl. 19:00 Pilevej 8

  3. Opfølgning på referat siden sidst. Referat fra sidste ordinære møde: Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg kommune 14/08 2018 - ingen kommentarer.

  4. Økonomi. Udsættes til næste møde da kassereren er syg.

  5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper. Karin G. Storkredsen har sent i går aftes sendt pressemeddelelse ud om FT-kandidaterne. Indtil videre har der ikke været noget respons fra pressen. Pressemeddelelsen er vedlagt som bilag 1. På fredag i næste uge deltager Karin G. i en paneldebat på en Ungdomsuddannelse i Holstebro, samt på Viborg Bryghus. Karin G skal til landsmøde med Die Grüene den 23. september. Ane Line: Politisk forum er stadigvæk under (gen)opbygning.

  6. Indkomne forslag - ingen

  7. Arrangementer

7a. Havneudvidelses-debatterne. Status - hvad skal gøres? De fire oplysningsarrangementer er arrangeret, og vi skal bare dele løs på facebook. Såvidt vides ingen respons fra de andre partier angående en politisk debat. Karin S.følger op på politikerne i morgen. Jette har været i kontakte med DN. Vi prøver at kontakte nogle flere med interesse på havnen. Vi kommer en time før lokalet er booket.

7b. Ane Lines medlemsmøde om tro- og livssynssamfund. Orientering / er der noget bestyrelsen kan gøre? Steen husker Å – Mødes klokken 13:00. Ane Line har boostet på facebook for 130kr.

7c. Fælles grundlovsmøde 2019. – Udskydes til et senere møde.

7d. Karin G. har været til demonstration i Flensborg, og søndag den 30. september er der demonstration fra Padborg station til Kruså station mod grænsehegnet under overskriften ”Åben grænse for menneske og natur”. Opfordrer os alle til at dele begivenheden.

7e. Uffe i Sønderjylland mandag den 22. oktober (uge 43). Vil gerne lave et indpiskerarrangement til frivillige i forbindelse med valgkampen. Bliver formodentligt et fyraftensmøde i Aabenraa. Storkredsen arrangerer.

  1. Eventuelt. Jette: Er bestyrelsesmøder stadigvæk åbne for alle? – Ja, det er de.

  2. Godkendelse af referat: Godkendt.