Referat fra bestyrelsesmøde i Lokalforening Esbjerg kommune den 8 oktober 2018 e. kr

Referat fra bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg, afholdt den 8/10 2018 e. kr.

 1. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsorden godkendt

 2. Dato og sted for næste møde.
  Onsdag den 7. november, Pilevej. Kl. 19.00.

 3. Opfølgning på referat siden sidst. Referat fra sidste ordinære møde: Referat fra bestyrelsesmøde Lokalforening Esbjerg kommune den 12. september 2018

 4. Økonomi
  5561 kr. i kassen. Det er vigtigt at vi får formøblet godt 10.000 som vi får i lokalpolitisk tilskud. Vi er næsten i mål.
  Dennis fra varde vil gerne vide hvor meget vi har brug på Korskro hestemarked. 947,95 har vi brugt. Vi tror vi nogenlunde har brugt det samme som Varde. Vi har ca. 3000,00 til aktiviteter resten af efteråret. Vi skal måske bruge nogle til ”Krystalnatten” (Arrangeret af Esbjerg-Samarbejdet) – pt har de andre politiske partier bidraget til arrangementet. Bestyrelsen er sindet at give 1000,00 til arrangementet. Derudover vil Edvard prøve at søge nogle ekstra midler hos hovedforeningen. (ansøgningen skal slå på ”ny politisk kultur”)

 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper.
  Bestyrelsen vendte kort situationen i vores valgtekniske samarbejde, hvor det radikale medlem er trådt ud af samarbejdet. Vi finder det har været en meget lidt kønt, den måde sagen er blevet behandlet på i pressen og den måde det radikale medlem er blevet udstillet på. Alternativet Esbjerg Kommune, har stadig stor respekt for det arbejde som Det radikale Venstre udfører. Det klær demokratiet, når det er synligt hvilken politik der bliver først. Og sidder man på et radikalt mandat, så er det selvfølgelig radikalt politik der bliver ført.
  Der skal søges dispensation til Edvard på kassererposten, når han også er folketingskandidat. Storkredsen søger om dispensation.
  Et af vores folketingskandidater, Karin Rohr Genz, har haft travlt med at tale med pressen, og det har givet rigtig god træning herop til det kommende folketingsvalg.

 6. Indkomne forslag - Ingen

 7. Arrangementer

7a. Uffe i Sønderjylland mandag den 22. oktober (uge 43).
17.30-20.30. Forperson og næstforperson er inviteret. Arrangementet har til formål at skaffe frivillige som kan være folketingskandidaterne behjælpelige i forbindelse med kampagnen. Vores holdning er, at der ikke kan komme for mange med, så dem der kan skal være velkomne. Pt stiller vi med Jette, Ane Line og vores folketingskandidater. Steen vil tjekke om han evt. har mulighed. Klik her for at se arrangementet på Facebook

7b. Fælles grundlovsmøde 2019.
Karin S har haft fat i Korn180, som gerne vil være med til at arrangere, men som gerne ser at der også kommer andre væresteder. Der er forslag om musik med Fuzztival (Ane Line spørger), Karin G. hører nogle af de studerende hun kender på konservatoriet, der er forslag om teater for børn med Fugl Fønix, catering med den mobile kaffevogn, evt. at Musikhuset kan sælge øl. Ane Line hører SoupNerds om de er interesseret i at komme og sælge suppe –Det er kun forslag og skal naturligvis koordineres med de andre partiers ønsker og ideer. Karin indkalder de andre partier til et skitsemøde om arrangementet. Udgangspunktet som sted er byparken, hvis det kan lade sig gøre.

7c. Krystalnatten ”tal ordentligt – nej til had og hetz”
Den 9. november. Fakkeltog starter på torvet og går til fritidshuset i Kirkegade, hvor der er tale ved Ôzlem Cekic og derefter suppe. Ane Line Søndergård vil tage arrangementet med i Sydjyllands nyhedsbrev. Vi ved ikke rigtig hvordan arrangementet er slået op, men vil lige gøre vores for at arrangementet får noget opmærksomhed. Steen vil taget fat i Poul Eck, for at høre til om arrangementet bliver slået op som en begivenhed på Facebook, så vi kan dele det.

7d. Havneudvidelses-debatterne. Status og feedback. Fint fremmøde, og alle parter var repræsenteret (havnen / byen /politikere / borgere / Esbjerg / Fanø). Super godt foredrag af Tove Brink, og rigtig fin og åben debat. 52 deltagere. Det er ved at gå op for folk, hvad vi mener med ”Ny politisk kultur”.
Dato ændret for næste møde – bliver tirsdag den 16. oktober. Nino Larsen kommer og fortæller om de økonomiske effekter havnen får for omegnen. Den 26. oktober fortæller Jørgen Dichman om havnens historie. VVM-undersøgelsen er ikke klar. På forespørgsel fortæller Esbjerg kommunes forvaltning at de regner med at den er klar i starten af 2019. Spørgsmålet er om der skal være et VVM-formøde, hvor man kan få et indblik i hvad en VVM-undersøgelse er, og blive klædt på til når VVM undersøgelsen udkommer. Det syntes vi er en god idé. Karin G vender det med Poul Høst.

7e. Ane Lines medlemsmøde om tro- og livssynssamfund. Ane Line skal til Po-Fo-møde på onsdag, men det er problematisk at alle møder lægges i København på hverdage, så det reelt set kun er Københavnerne der kan deltage. Religions-visionen er ikke på dagsordenen, men skal nok komme det på et tidspunkt. Ane Line sender referatet fra medlemsmødet, som vedlægges dette referat: Referat – Alternativets politikudvikling.docx

7f. ”Åben grænse for menneske og natur”. Demonstration mod grænsehegnet – 60-80 deltagere, bred repræsentation fra begge sider af grænsen. SSV, Slesvigsk Parti, presse: P4 og Flensborg Avis. God presse i både danske og tyske medier. Kommentar: ”Det handlede slet ikke om politik, det handler om sagen”. Tænkt meget over at det skulle være en demonstration for noget, og ikke imod.

 1. Eventuelt. Mandag den 12. november skal Karin G med Europabevægelsen til debatarrangementer i Ribe og Tønder. For eftertiden forsøger vi at plnlæge 2-3 møder ud i fremtiden, samt føje dem ind i AlleOs-kalenderen.
  .
 2. Godkendelse af referat: Godkendt.

Næste møde er oprettet 2 gange i AlleOs. Steen vil du slette den ene? og Så vil jeg høre om der bliver oprettet et evnet på alle os for Krystalnatten? Nu er der jo et facebookevent, kan jeg se :slight_smile:

I eventet skal det nok linkes til facebook-begivenheden:
https://www.facebook.com/events/184957755731769/

Jeg vil gerne have begge dele med i nyhedsbrevet for sydjylland :slight_smile: