Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg kommune 14/08 2018

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Dato og sted for næste møde. Den 12. september 2018 kl. 19:00. Pilevej 8.
 3. Opfølgning på referat siden sidst. Referat fra sidste ordinære møde: Referat for bestyrelsesmøde den 20/06 2018 Referat fra havnemøde: Referat for "Havnemøde" den 28/06-2018
 4. Økonomi. 6865,10 kr sidste møde – brugt 1096 kr på Ribe og Vorbasse markeder. Stemmepenge skal bruges inden 31/12 – vi har således 2500kr som vi skal have brugt. Vi støtter spidskandidaten med 2000kr.
 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper. Karin G. har været til opstartsmøde for FV-kandidater i København. Valgkampen starter nu (i fredags). Mangler én til at organisere og koordinere / hjælp til projektstyring. – Ane Line og Karin G. sætter sig sammen og få præciseret hvad der er brug for. Ane Line kender muligvis nogle stykker, der kan. Steen løber medlemslisten igennem for evt. egnede. Har mødtes med Nordquist og de andre Europaparlamentskandidater. EP kandidater mødes én gang igen inden jul. Ekstraordinært landsmøde om opstillingsrækkefølge lørdag den 8. september 16:15 i Kiøwenhavnstrup. I går aftes var der møde med alle folketingskandidater i Sydjylland. Ane Line: Ingen mødedato for næste møde i Politisk forum (øverste politikgodkendende myndighed). Ny facilitator.
 6. Indkomne forslag – ingen.
 7. Arrangementer
  7a. Ribe dyrskue 27. juli. - Hvad gik godt, og hvad lærte vi? Det var rigtigt godt – fik snakket med flere mennesker, end vi har gjort andre steder. –Evt. invitere en fagperson med næste gang, der kan holde et oplæg. – Måske noget om permakultur. Ribe & Vorbasse godt – vi kan måske godt droppe Korskro.
  7b. Havneudvidelses-debatten. Status - hvad skal gøres? Biblioteket er mega begejstret for oplægsrækken, og vil muligvis også gerne holde afslutningsdebatten. De 4 møder er planlagt og booket. Biblioteket står for det og kommer også til at stå som afsender, og melder ud til pressen. Arrangementerne koordineret med andre arrangementer på biblioteket, så de ikke overlapper med andre gode ting. Arrangementet kører rimeligt godt på skinner. Karin G. aftaler med biblioteket hvornår vi kan melde noget ud.
  7c. Ane Lines medlemsmøde om tro- og livssynssamfund. Orientering / er der noget bestyrelsen kan gøre? På mødet skal der præsenteres et midlertidigt visionsoplæg – hvad skal medlemmerne i Sydjylland forholde sig til mht tro- og livssynssamfund. Har overvejet lørdag den 25. august, men den kan – og bliver – nok udsat til engang i september. – Skal have nogle fagpersoner (præster, imaner, ateister, pastafarier etc.). Mødet skal handle om hvilken status Alternativet syntes religion skal have i det danske samfund.
 • Ingen forplejning
 • Karin G. spørger Bjarne og Ane Line Jens-Peter hvornår de kan i september.
 • Ane Line vender tilbage til Steen med dato, og Steen tjekker om der er plads på museet.
  7d. Fælles grundlovsmøde 2019 – udskydes til næste møde.
  8. Eventuelt. Mail om NORM-affald fra Alt Frederikshavn – Karin G. sender et link til Steen med lidt info, som han giver videre.