Referat for bestyrelsesmøde den 20/06 2018

Til stede: Bestyrelsen, samt folketingskandidat Karin Genz

 1. Godkendelse af dagsorden: OK
 2. Dato og sted for næste møde. Havnemøde den 26. juni kl. 15.30-17.30. Afholdes hos forpersonen på Pilevej 8.
 3. Opfølgning på referat siden sidst. Godkendt – Opfølgning følger under de enkelte punkter.
 4. Økonomi. Der er betalt for Ribe Dyrskue – Vi har 6865,10 kr til resten af året. Fanø har fået i alt 5582,40 kr til at dække udgifterne til kommunalvalget i 2017, da vi var i samme lokalforening.
 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper.
  a. Møde i valgteknisk forbund. Der har været afholdt i det valgtekniske forbund: ABFØÅ – det første efter kommunalvalget i november. Steen og Karin deltog for Å. Et godt møde, hvor vi fik afleveret vores frustration over den ringe mulighed for at få del i råd, bestyrelser nævn m.v. Vi gav klart til kende, at det ikke kommer til at holde til næste valg.
  b. Edvard har indsendt sit valggrundlag og meldt sig klar som kandidat. Det er blevet vel modtaget og der er nu 4 kandidater klar til opstillingsmødet den 30. juni.
  c. Edvard skal til kandidatmøde i morgen, og Edvard har tilkendegivet at han vil have noget med om tillid til offentligt ansatte i den pressemeddelelse der skal udsendes umiddelbart efter opstillingsmødet.
 6. Indkomne forslag
  Ingen
 7. Arrangementer
  7a. Feedback på Grundlovsmødet.
  Vi er godt tilfredse med at vi så hurtigt kunne rykke og lave vores eget arrangement. Vi mødte + 10 nye mennesker. Alle hyggede sig. Super godt og dejligt at vi kunne få pressen med – både radioen og JV. Vi fik forslag til forbedringer – kaffebord, sofaen og et par stole, mikrofon. Vi gør det gerne igen. Næste gang vil vi stå i spidsen for at samle alle partier til et fælles arrangement i byparken. Karin skriver rundt og hører om der er stemning. Edvard booker for en sikkerheds skyld plænen foran Huset.
  7b. Ribe dyrskue 27. juli.
  Jette har rundtsendt en video omkring klappegrise. Grise som bliver opstillet på dyrskuer som folk så kan klappes. Problemet er så bare, at grisene ikke må kan komme tilbage i stalden, men skal slagtes. Så – er det rimeligt at dyr skal lade livet fordi de skal bruges som underholdning? Karin G havde undersøgt videoen lidt nærmere og fandt den noget propagandistisk, og havde derudover undersøgt om det var korrekt at grisene ikke kunne bruges efterfølgende. Det var ikke helt korrekt, hvilket Edvard som gammel landmand kunne bekræfte. Vigtigt med debatten, men det ændrer ikke vores afgørelse om at deltage.
  I forhold til at gøre vores stand interessant, så laver vi igen en hundebar og Karin G er klar med en aktivitet omkring biodiversitet og er til lejligheden ved at lave små blomsterenge som folk kan få med hjem. Vi kunne godt bruge en pavillon. Steen og Camilla har en ekstra pavillon på loftet, som vi gerne må låne. Derudover blev vi enige om at lave en lille konkurrence, som kan trække folk. Karin G kom med forslag om et kastekonkurrence , hvor man kan ”vælte regeringen” + en quiz, hvor man kan vinde en kurv med økologiske godter. Karin S laver quiz hvor som min. Vores to folketingskandidater og bundlinjerne som minimum skal have plads. Edvard, Karin G og Steen stiller op om torsdagen og alle der kan er med om fredagen.

7c. Havneudvidelses-debatten
Christian Poll vil gerne være med. Vi skal have nogen fra havnen, nogen der ved noget om infrastruktur, Dansk Naturfredningsforening, Teknik og Miljø. VVM-redegørelsen skal så vidt vides være klar først. Vi tænker engang i november.
Vi skal have lavet en bruttoliste på folk vi gerne vil have med, samt fundet en dato, samt et sted.
Inviterer alle de andre politiske partier.
Sted kan være ”Rundetårn” på UC-syd, som vist kan lånes gratis til almennyttige arrangementer.
Bruttoliste (folk er ikke spurgt endnu):
Christian Poll
Sofie Valbjørn
Jesper Frost
Rep. fra Havnens bestyrelse
JVs Christian Friis som konferencier
Nogen, der er skarpe
Individuelle oplæg og afsluttende debat med et panel bestående af alle eksperterne. Eventuelt kunne vi også lave fire aftener på biblioteket med relevante oplægsholdere efterfulgt af en paneldebat, hvor vvm undersøgelsen og havnens udvidelse bliver omdrejningspunktet.
Hvem gør hvad:
Karin G kontakter Anette på biblioteket.
Karin S kontakter Valgforbundet om de vil være med.
Datoer: 3. Eller 10. november.
Vi har aftalt et separat havnemøde tirsdag den 26. juni 15.30 hos Steen og Camilla. Max to timer.
8. Eventuelt.
Karin G. Valgplakater: Man laver ikke de små – sekretariatet anbefaler at man får lavet 500 stk af 20kr stykker = 10.000kr til valgplakater. Lokalforeningen bakker op om valget og kandidaterne.