Politikmøde i Alternativet Aarhus den 28. august

Politikmøde i Alternativet Aarhus den 28. august 2017, kl. 18.00

Oversigt over dokumenter og afstemningstemaer
Herunder følger en oversigt over de dokumenter, vi skal behandle på politikmødet den 28. august.
Nogle af dokumenterne er delt op i flere afstemningstemaer (a., b., c., ect.). Dette er gjort for at kunne dele debatten op i mindre ”bidder”.

Processen på mødet vil være følgende for hvert enkelt dokument:
Først præsenterer en af forslagsstillerne kort hovedlinjerne i forslaget. Hvis forslaget består af flere afstemningstemaer, præsenteres disse også. Derefter er der mulighed for at stille korte opklarende spørgsmål til forslaget.

Efter de opklarende spørgsmål er der mulighed for at motivere for og imod forslaget. Hvis forslaget består af flere afstemningstemaer, er der debat for og imod hvert enkelt tema. Hvis ingen ønsker at motivere imod et forslag/afstemningstema, går vi direkte til afstemning, da det formodes at betyde, at der er opbakning til forslaget.

Bemærk, at det ikke er muligt at stille ændringsforslag på selve dagen. Ændringsforslag skal sendes pr. mail til Rasmus.Foged@alternativet.dk senest den 25. august 2017. Ændringsforslag må ikke gøre politikken mere vidtgående end det oprindelige forslag.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at vi på mødet alene skal tage stilling til det politiske indhold i forslagene. Når vi skal kommunikere om forslagene, vil vi således ikke være bundet til de præcise formuleringer, der er anvendt i forslagene. Der er derfor ikke nogen grund til at komme med ændringsforslag vedrørende sproglige nuancer og lignende.

Forslag til manifest og lokalpolitisk platform

 1. Manifest for Alternativet Aarhus (vedlagt)
 2. Overordnet lokalpolitisk platform for Alternativet Aarhus (vedlagt)
  Forslag til lokalpolitik
 3. Bæredygtighed og mobilitet (vedlagt)
  a. Grøn mobilitet – bilen
  b. Boligen og byen
  c. Bøffen (bæredygtig madkultur)
  d. Børsen (divestment)
 4. Integration og ligeværd for flygtninge, indvandrere og migranter (vedlagt)
  a. Mærkesager
  b. Andre vigtige sager
  c. Dagligdagen i byrådet
  d. Holdning til kommunens gældende integrationspolitik
 5. Socialpolitik (eftersendes)
 6. Kultur (vedlagt)
  a. Overordnet vision
  b. Konkrete forslag
 7. IT (vedlagt)
  a. Kommunal IT-strategi, teknologiudvalg og primære politiske tiltag
  b. Øvrige anbefalinger
 8. Iværksætteri (vedlagt)
  a. 20 % indkøb fra nye virksomheder
  b. Differentieret facilitering
  c. Fjerde sektor virksomhed
  d. Strategisk samarbejde mellem kommunens iværksætter- og erhvervshubs for mindre virksomheder
  e. Mikro-støttepuljer
 9. Ældrepolitik (vedlagt)
  Politikpapirer fra byrådskandidater
 10. Henrik Hjortshøj (vedlagt)
  a. Borgerdrevne forslag i byrådet
  b. Langtidsledige tager teten
  c. Generationshjem og alternative boformer
 11. Sander Jensen (vedlagt)
  a. Bæredygtighed
  b. Iværksætteri
  c. Forskellige enkeltsager
  d. Aktivt medborgerskab
 12. Marie Ambrosius (vedlagt)
  a. Forslag vedr. folkeskolen
  b. Forslag vedr. opland
  c. Forslag vedr. Letbanen
  d. Diverse forslag
  e. Kvoteflygtninge
 13. Jan Birch (vedlagt)

1. Manifest - Alternativet Aarhus.docx (12.0 KB)

2. Forslag til Politisk platform Hundrede fælleskaber - en kommune.docx (1.4 MB)

3. Lokalpolitik for bæredygtighed og mobilitet.docx (2.1 MB)

4. Lokalpolitik for integration og ligeværd for flygtninge, indvandrere og migranter.docx (104.6 KB)

6. Lokalpolitik for kultur.docx (18.3 KB)

7. Lokalpolitik for IT.docx (16.8 KB)

8. Lokalpolitik for iværksætteri.docx (23.2 KB)

9. Lokalpolitik for ældre.docx (12.7 KB)

10. Politikpapir fra Henrik Hjortshøj.docx (16.5 KB)

11. Politikpapir fra Sander Jensen.docx (44.0 KB)

12. Politikpapir fra Marie Ambrosius.docx (13.9 KB)

13. Politikpapir fra Jan Birch.docx (11.6 KB)