Ekstraordinært Landsmøde (information og materiale)

Kære Medlem

I det følgende kan du læse lidt om baggrunden for Hovedbestyrelsens indkaldelse til Ekstraordinært Landsmøde. Du får selvfølgelig også det materiale, som gør dig klogere på, hvad vi skal stemme om på mødet.

Bare for en god ordens skyld skal vi minde dig om at det ekstraordinære Landsmøde er den 3. februar 2019 i Aalborg og du kan stadig nå at melde dig til.

Frist for tilmelding er den 28. januar kl. 12.

Køb billet

Billetsalget er nu startet og kan købes for blot 50 kroner via Billetto her.

Digital deltagelse og afstemning

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil stemme, vil der blive mulighed for at gøre det digitalt. Digital deltagelse koster 30 kr.

Billet til digital deltagelse kan findes her.

Landsmødet bliver afholdt på KaffeFair 19, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

På Dialog kan du diskutere vedtægterne med andre. Dialog findes her på AlleOs.

Dagsorden

  1. Velkomst

  2. Valg af dirigent

  3. Valg af stemmetællere og referenter

  4. Behandling af to forslag fra HB vedr. Alternativets vedtægter §9 - valg og sammensætning af HB

  5. Behandling af forslag fra HB vedrørende Alternativets vedtægter §13 - valg af folketingskandidater

Du kan finde den samlede information omkring Ekstraordinært Landsmøde på hjemmesiden her.

image_0%20(6)

Materialet til Landsmødet

Ifølge landsvedtægterne skal alt materiale til det ekstraordinære Landsmøde offentliggøres to uger før mødet starter.

Vi sender alt materiale som links. Hvis du har problemer med at åbne dit materiale, så skriv til os og vi kan sende det til dig.

Du finder al materialet på hjemmesiden her.

Du kan også klikke dig direkte ind på materialerne her:

Ændringsforslagene skal vedtages med ⅔ flertal jf. landsvedtægterne.

Da vi ønsker at begrænse ressourcespildet på mødet vil intet af det vedhæftede materiale være tilgængeligt i papirform. Derfor bedes du selv printe materialet, hvis du ønsker dette, eller endnu bedre; medbringe en computer, smartphone eller tablet, hvor du kan have materialet downloadet.

Hovedbestyrelsens baggrund for indkaldelse af ekstraordinært landsmøde

Hovedbestyrelsen har fået en del spørgsmål om baggrunden for, at der afholdes ekstraordinært landsmøde d. 3. februar.

Derfor medsender vi denne forklaring til jer alle:

Vi anerkender at alle led i vores organisation har meget andet at lave end at tage til ekstraordinært landsmøde. Ud over at koste tid for de engagerede kræfter i storkredse og lokalforeninger koster vores beslutning også ressourcer i Hovedbestyrelsen og - ikke mindst - personaleressourcer og udgifter for Landssekretariatet.

Når Hovedbestyrelsen alligevel, efter en grundig drøftelse, har besluttet at afholde et ekstraordinært landsmøde skyldes det følgende forhold:

  • Som vedtægterne blev vedtaget på det ordinære landsmøde i maj 2018, er det uklart hvilket mandat, storkredsen har i forhold til HB-medlemmet efter valget. Vi skal nødvendigvis sikre et klart og ensartet grundlag for de valgte, uanset hvilken storkreds de vælges i.

  • Ud fra diskussioner med de oprindelige stillere er det også blevet klart, at den 10 personers HB, som forslaget er endt med at definere, ikke var alles intention. Målet var 11 medlemmer, hvoraf ét, nemlig forpersonen, var valgt frit på landsmødet. Denne forståelse af vedtægterne blev også fremført flere gange under debatten på landsmødet.

  • På de afholdte møder mellem storkredsene og Hovedbestyrelsen er der blevet efterspurgt en vedtægtsmæssig mulighed for at storkredsene kan vælge et HB-medlem uden for egne rækker, hvis man ikke i storkredsen har kandidater til posten.

Disse problemstillinger kan ikke vente til det ordinære landsmøde, idet de da kan have udviklet sig fra teoretiske til praktiske problemer. Det er Hovedbestyrelsens ansvar at dette ikke sker.

I processen med storkredsene frem til indkaldelsen af det ekstraordinære landsmøde er det blevet diskuteret, hvorvidt en alternativ model for sammensætning af Hovedbestyrelsen er en god idé. I Hovedbestyrelsen har vi ikke besluttet, hvilket forslag der er det bedste, men vi har kunnet konstatere, at en Hovedbestyrelse med et mindre antal medlemmer kan give problemer i forhold til arbejdsbelastningen for det enkelte medlem. Når vi alligevel skal tage stilling til ændringer i vedtægterne finder vi det naturligt også at drøfte dette emne, og derfor har vi fået udarbejdet to forskellige forslag til vedtægtsændringer i forhold til det spørgsmål.

I forhold til at afsætte tid til deltagelse i landsmødet vil vi fremhæve, at der er mulighed for at stemme digitalt, og at det kunne være en mulighed at mødes fysisk lokalt og sammen deltage i afstemningen. Man kan også aftale at drøfte forslagene på forhånd lokalt, sådan som Storkreds Fyn har planlagt at gøre på et møde i Odense (Du finder invitationen her).

Til de medlemmer, der beslutter at deltage fysisk, kan vi fortælle at lokalerne i Aalborg er åbne fra kl. 12, så man har mulighed for at aftale møder på tværs af landet i de to timer før landsmødet åbnes. Der er allerede nu aftalt et møde mellem storkredsene og Karen-Maria fra LS vedrørende kampagnearbejdet.

Vi ønsker jer god fornøjelse med den videre diskussion af vedtægtsforslagene og glæder os til at se de af jer, der kan komme til Aalborg.

Kærlig hilsen

Hovedbestyrelsen

Jeg forstår ikke at jeg skal betale for at stemme digitalt. Jeg er medlem og betaler et kontingent som jeg forventer dækker bl.a. afstemninger. Jeg bliver jo heller ikke opkrævet betaling for at stemme til folketingsvalget.
Jeg synes det er en ommer. Hvis den fælles kasse er tom må i hellere opkræve lidt mere til det faste kontingent :confused:

3 Synes om

Jeg kan godt se de sproglige præcisioner, men jeg har svært ved at se, hvorfor forslag nummer 1 kommer ind i billedet, da de nuværende - delvis uklare - formuleringen ikke lægger op til den model.

Det burde have været alt rigeligt at stille forslag nummer 2 og mod nuværende delvis upræcise formuleringer.

Vi har lagt en liste med fordele og ulemper til de tre forslag i den anden tråd:

1 Synes om

En ulempe ved forslaget om valg af folketingskandidater er, at medlemmerne ingen indflydelse har på at fravælge kandidater de ikke længere ønsker skal repræsentere Alternativet, efter de i et års tid har haft muligheden for at lære kandidaterne endnu bedre at kende. Jeg tænker det var den oprindelige hensigt med at skulle vælges på ny efter et år (evt. 18 måneder, hvis storkredsens medlemmer har valgt det).

Vi ved at det ofte har været på et relativt tyndt grundlag (opstillingsvideoer + præsentation ved opstillingsmøder og evt. spørgerunder der) at kandidaterne er blevet valgt på.

Jeg kan godt se, at det er virkelig besværligt for vores folketingskandidater, storkredse mm. at de skal igennem turen en gang til, særligt når vi faktisk er midt i en valgkamp, de allerede har købt materieler/plakater og er engagerede/har brugt tid og ressourcer og planlagt kampagne mm. På den anden side, har de hele tiden vidst, at det var vilkårene.

Jeg tænker det fra en medlemsdemokratisk vinkel og fra “flere ved mere” er uhensigtsmæssigt, det er en stor ulempe.

Hvorfor bliver ændringsforslaget til “Opstilling af folketingskandidater” slet ikke motiveret. Jeg kan ingen forklaring finde.

Jeg ved godt, at jeg næppe kan forvente et officielt referat det første stykke tid, men er der nogen der kan løfte sløret for, hvad der er sket i dag? Hvor mange mennesker deltog - fysisk og digitalt?

Det blev besluttet, af landsmødet i april 2019 skal vælge indtil 7 medlemmer til hovedbestyrelsen (1 forperson og 6 menige HB-medlemmer). De 10 storkredse skal vælge hvert deres HB-medlem i marts 2019.

Reglerne om opstilling af folketingskandidater blev justerede.