Indkaldelse til Opstillingsmøde i Alternativet Nordjylland

Indkaldelse til opstillingsmøde i Alternativet Nordjylland

Kære medlem.

Der afholdes ordinært opstillingsmøde lørdag den 9. marts 2019 kl. 13 - 17.
Sted: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

Ifølge vedtægterne skal vi gennemføre disse valg/genvalg:

  • Ét Hovedbestyrelsesmedlem og én suppleant
  • Ét medlem af Dialogrådet
  • Kandidater til folketingsvalget
  • Kandidater til regionsrådsvalget
  • Én kandidat til Europaparlamentsvalget
  • To medlemmer til Politisk Forum og én suppleant hertil.

Opstillingsgrundlag skal indsendes til storkreds.nordjylland@alternativet.dk senest den 9. februar.

Politisk samtalesalon
Ud over de nævnte valg vil der blive afholdt en samtalesalon, som giver mulighed for at tale politik med hinanden og med vores folketingskandidater. Emnerne vil være klima og demokratiudvikling.

Tilmeld dig her:

Her kan du læse mere om de forskellige poster, som du har mulighed for at stille op til.

Kandidater til folketings- eller Europaparlamentsvalget
Vi har i Nordjylland mulighed for at opstille én kandidat mere til hvert af de to parlamenter.
Hvis du har spørgsmål vedrørende det, at stille op som politisk kandidat, kan du kontakte Anne-Marie/kandidatudvalget: amgertsen1@gmail.com og 25114984 eller Bente Holm Villadsen: bente.holm.villadsen@alternativet.dk og 60861333.
Vejledning til opstillingsgrundlag

NYT - Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i storkredsene
Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft. Se mere her.
På Landsmødet i maj 2018 blev det besluttet, at medlemmer af hovedbestyrelsen fremover skal vælges på opstillingsmøderne i de ti storkredse.
Hvis du drømmer om at sidde med til bords, der hvor Alternativets overordnede strategier behandles, skal du indsende et opstillingsgrundlag med præsentation af dig selv samt din begrundelse for at stille op.
Kontakt Anne-Marie/næstforperson i hovedbestyrelsen: amgertsen1@gmail.com og 25114984 for yderligere informationer.

Dialogrådet
Dialogrådet skal være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære, når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med.
For at stille op til Dialogrådet skal man have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor man er valgt. Se mere her.
Yderligere oplysninger: Jørgen Petersen, jp@zimpet.dk og 20489540.

Politisk forum
Politisk Forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum. Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik. Læs mere om Politisk Forum her
Yderligere oplysninger kontakt: Anne Guldborg Pedersen, anneped4123@hotmail.com og 28731698 eller Andreas Beyer Gregersen, revolutionsromantik@gmail.com og 21338652.

Tilmelding
Der serveres kaffe, te og kage.
Det er gratis at deltage, men af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig.
Tilmeld dig opstillingsmødet her

REMINDER: Ekstraordinært Landsmøde i Nordjylland.

Synes du, at Landsmøder altid ligger alt for langt væk, så har du nu muligheden for at deltage i din egen storkreds.
Du er allerede pr. mail inviteret til at deltage i det ekstraordinære landsmøde, som afholdes lørdag d. 3. februar. kl. 14 - 17 (åbent fra kl.12) på Kaffe Fair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg. Se information, materiale og tilmeldingslink her.
Lad os fylde lokalet med nordjyske medlemmer.
Frist for tilmelding er 28. februar.

:green_heart: Grønne hilsner fra kandidatudvalget