Invitation til Ekstraordinært Landsmøde 2019

Kære medlem af Alternativet

Rigtig godt nytår til jer alle.

Vil du have indflydelse på strukturen i vores organisation og sætte præg på arbejdet for at udvikle Alternativet til en organisation, der skal klare sig til fremtidens udfordringer?

Hovedbestyrelsen inviterer alle medlemmer til ekstraordinært Landsmøde, med det formål at ændre procedure for valg af kandidater og sammensætning af og valg til Hovedbestyrelsen.

Det drejer sig specifikt om ændringsforslag i vores vedtægter i § 9, der handler om sammensætning og valg af hovedbestyrelse, samt § 13, der tydeliggør opstilling og valg af kandidater.

Der vil som sædvanlig være godt selskab, fine netværksmuligheder og masser af hygge. Måske er valget udskrevet eller lige på trapperne, og derfor er det en fin anledning til at se hinanden i øjnene, inden det for alvor går løs med to spændende valgkampe i foråret.

Dato: Søndag den 3. februar 2019

Sted: KaffeFair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Tid: Klokken 14.00-17.00

Dagsorden

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af stemmetællere og referenter

 4. Behandling af forslag fra HB vedr. Alternativets vedtægter §9 - valg og sammensætning af HB

 5. Behandling af forslag fra HB vedrørende Alternativets vedtægter §13 - valg af folketingskandidater

Du kan finde den samlede information omkring Ekstraordinært Landsmøde på hjemmesiden her, og vi vil løbende lægge nyt op på hjemmesiden i januar, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

Materialet sendes til dig via mail senest 2 uger før mødet.

Har du spørgsmål, der vedrører vedtægtsændringer eller andet, er du velkommen til at skrive til medlem@alternativet.dk, og vi vil hjælpe dig, så godt vi kan.

Køb billet

Billetsalget er nu startet og kan købes for blot 50 kroner via Billetto her.

Digital deltagelse og afstemning

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil stemme, vil der blive mulighed for at gøre det digitalt. Digital deltagelse koster 30 kr. Billet til digital deltagelse kan findes her, og du kan kun købe til dig selv personligt. Den digitale afstemning kommer til at foregå via AlleOs, og du får direkte besked om proceduren sidst i januar.

Vi glæder os til at se jer til en dag med fokus på Alternativets organisation og til en kickstart for et spændende forår i 2019.

Grønne nytårshilsner fra Alternativet på vegne af Hovedbestyrelsen.

Som jeg allerede har skrevet i et tidligere opslag her på siden
https://dialog.alternativet.dk/t/skal-alternativet-bruge-tid-pa-et-ekstraordinaert-landsmode-i-foraret/9505/3

Så mener jeg at et ekstraordinært landsmøde er en fejlprioritering at organisationens ressourcer, ikke mindst i forhold til de ansatte på Landssekretariatet. Alternativet har to vigtige valgkampe i dette forår og det der der ALT vores fokus bør ligge.

ps. hvordan får vi indflydelse på organisations struktur ? kan vi som medlemmer byde ind med yderligere vedtægtsforslag ?

4 Synes om

Tina, har nogle fra HB/LS overhovedet deltaget i denne debat?

1 Synes om

Kære alle deltagere i debatten her

Jeg beklager virkelig at vi endnu ikke fra HB har deltaget herinde. Forklaringen er at vi har haft meget, meget travlt med omkonstituering efter Michaels fratrædelse, og med at fordele ansvarsområder. Men det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning, kun en forklaring.

Vi er opmærksomme på at kommunikationen i forbindelse med indkaldelsen til det ekstraordinære landsmøde ikke har været optimal. Det er klart at jo tidligere man som medlem kan læse forslagsteksterne, jo bedre. Det er også klart at der har manglet en grundig forklaring på baggrunden for indkaldelsen.

Der arbejdes på at få sendt noget ud, så snart vi har hørt fra Vedtægtsudvalget, der har kigget på forslagene i den forgangne weekend.

Kh
Anne-Marie, Hovedbestyrelsen

Jeg er helt på linje med @tina.brixen her.

Dejligt at HB omsider viser sig herinde. Tak for det, Anne-Marie.
Og Ja I har travlt og den travlhed er et vilkår i det politiske arbejde.
De begrænsede ressourcer.
Og det er faktisk en af årsagerne til, at vi er flere,
der taler for at aflyse det ekstraordinære landsmøde.

Diskussionen har kørt herinde siden december:
https://dialog.alternativet.dk/t/skal-alternativet-bruge-tid-pa-et-ekstraordinaert-landsmode-i-foraret/9505

KH Jørgen
medlem

1 Synes om

Kære Jørgen

Tak for info. Jeg kigger videre på Dialog, og jeg skriver svar både der og til de individuelle mails, HB har fået, så snart jeg har nyt fra Vedtægtsudvalget. Det bliver forhåbentlig i morgen.

Kh

Anne-Marie

Jeg kan godt se de sproglige præcisioner, men jeg har svært ved at se, hvorfor forslag nummer 1 kommer ind i billedet, da de nuværende - delvis uklare - formuleringen ikke lægger op til den model.

Det burde have været alt rigeligt at stille forslag nummer 2 og mod nuværende delvis upræcise formuleringer.

Vi har på Fyn lige holdt et medlemsmøde hvor vi indsamlede fordele og ulemper ved forslagene. Dem får I her.
Fordele og ulemper til forslagene til det ekstraordinære landsmøde.pdf (25.4 KB)

1 Synes om

I kan lige få dem her i tekstform også, for nemheds skyld.

Forslag 1 (10+7)

Fordele:

 • Syv personer mere kan gøre det muligt at få en mere repræsentativ fordeling af HB medlemmer til de mange medlemmer i de store byer.
 • Det vigtigste er, at Alternativet er et parti. Det er ikke et problem, at Alternativet bliver centreret om de større byer, hvis det er her, vi vinder stemmerne til vores folkevalgte.
 • De landsmødevalgte HB medlemmer kan bedre varetage hele organisationens interesse end de storkredsvalgte HB medlemmer. Det kan supplere hinanden godt at have begge dele. Der er brug for, at vi har HB medlemmer, som har fokus på hele organisationen og på LS.
 • Det kan være et problem ved valgene i storkredsene, at der ikke er nok kompetente personer til at repræsentere stokredsene i HB. De landsmødevalgte medlemmer kan i højere grad vælges ud fra deres kompetencer end medlemmerne valgt i storkredsene.
 • Et større HB kan muligvis træffe mere kvalificerede bestutninger efter devicen: Flere ved mere.
 • Der mangler ofte ressourcer i HB. En udvidelse har potentiale for flere personressourcer i HB.
 • Det kan være vanskeligt for storkredsene at stille med ti personer til HB, da de allerede har svært ved at samle nok til deres egne bestyrelser. Ved yderligere 7 medlemmer, vil der være større chance for et beslutningsdygtigt HB.
 • Hvis vi udvider HB nu, vil vi være mere forberedt på at blive et stort folkeparti med en større repræsentation for mange medlemmer.

Ulemper:

 • Syv yderligere medlemmer kan være problematisk ift at vi ved sidste landsmøde ikke havde kandidater nok blot til en HB med ti medlemmer.
 • Landsdelene er også vigtige for at vinde folketingsvalgene.
 • Det er vigtigt med repræsentation til storkredsene uden for de store byer af hensyn til at gøre Alternativet til mere end et parti, men i lige så høj grad en bevægelse.
 • Der er en bedre sikring af at vælge kompetente medlemmer til HB gennem storkredsene end på landsmødet, da medlemmet vil blive valgt blandt folk, der kender personen. Landsmødevalgte er en mere tilfældig vurdering uden større kendskab hos landsmødedeltagerne.
 • Et sytten personers HB vil formentlig skabe et de facto forretningsudvalg, fordi man ikke kan træffe beslutninger i et rum med meget mere end ti personer.
 • Der er større omkostninger ved flere medlemmer. Nuværende er HB møderne meget omkostningstunge. Sytten medlemmer vil være endnu dyrere i kørepenge, ophold m.m. Kan dog omgås en smule med videomøder.
 • Det er langt sværere at samle et beslutningsdygtigt HB til hvert møde, når HB bliver udvidet med flere medlemmer.
 • Det er problematisk i det hele taget, at vi ændrer i vedtægterne, før vi overhovedet har prøvet den nye ordning af.
 • Der mangler en definition af ‘delegeret’ i forslagsteksten. Meget uhensigtsmæssigt at det er op til fortolkning, hvad delegeret betyder. Mere hensigtsmæssigt med formuleringen ‘medlem’ i de nuværende vedtægter.
 • Der er en fejl i forslaget, hvor der er to styk 7, frem for blot ét.
 • Der er to modsigende formuleringer om, hvad der skal ske, hvis forpersonen trækker sig fra HB. Det er meget uhensigtsmæssigt, at forslaget ikke er ordentligt gennemarbejdet.
 • Det er rigtig skidt, at der står forretningsordensbestemmelser i vedtægterne - om hvornår et forslag forkastes. (Stk 13)
 • Det er uhensigtsmæssigt, at en forslagsstiller i HB forpligtes på at omarbejde et forslag ved stemmelighed, frem for at stilleren kan vælge at lade forslaget falde. (Stk 13)

Forslag 2 (10+1)

Fordele:

 • Det er en fordel, at den magt, som forpersonen sidder med, er stillet direkte af landsmødet, frem for delvist af storkredsene.
 • Landsmødet 2018 havde også et forslag om, at forpersonen skulle vælges direkte på landsmødet, hvilket var en del af det oprindelige forslag. Det kan vi rette med dette forslag nu.
 • Det er vigtigt med repræsentation til storkredsene uden for de store byer af hensyn til at gøre Alternativet til mere end et parti, men i lige så høj grad en bevægelse.
 • Landsdelene er også vigtige for at vinde folketingsvalgene.
 • Ved elleve medlemmer vil man, når alle er til stede, have større chance for at kunne sikre et flertal for en beslutning, frem for når man er et lige antal.

Ulemper:

 • Det er en væsentlig ulempe, at der skal indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, hvis forpersonen trækker sig. (Stk 7)
 • Det er problematisk i det hele taget, at vi ændrer i vedtægterne, før vi overhovedet har prøvet den nye ordning af.
 • Hvis et HB medlem valgt i en storkreds efterfølgende vælges som forperson på landsmødet, forpligtes storkredsen på at indkalde til et ekstraordinært opstillingsmøde - hvilket pålægger en unødig arbejdsbyrde for storkredsen.
 • Der mangler en definition af ‘delegeret’ i forslagsteksten. Meget uhensigtsmæssigt at det er op til fortolkning, hvad delegeret betyder. Mere hensigtsmæssigt med formuleringen ‘medlem’ i de nuværende vedtægter.
 • Det er uhensigtsmæssigt, at en forslagsstiller i HB forpligtes på at omarbejde et forslag ved stemmelighed, frem for at stilleren kan vælge at lade forslaget falde. (Stk 14)
 • Det er rigtig skidt, at der står forretningsordensbestemmelser i vedtægterne - om hvornår et forslag forkastes. (Stk 14)

Forslag 3 (Valg af folketings- og europaparlamentskandidater)

Fordele:

 • Vi kan forlænge perioden for folketings- og europaparlamentskandidater, hvis stokredsenes opstillingsmødet godkender det.

Ulemper:

 • Da formuleringen: ’hvis dette besluttes
  af foreningens medlemmer i
  forbindelse med valget”, vil forslaget ikke løse problemet her og nu. Vi vil alligevel skulle have det godkendt på vores opstillingsmøder.
2 Synes om

En ulempe ved forslaget om valg af folketingskandidater er, at medlemmerne ingen indflydelse har på at fravælge kandidater de ikke længere ønsker skal repræsentere Alternativet, efter de i et års tid har haft muligheden for at lære kandidaterne endnu bedre at kende. Jeg tænker det var den oprindelige hensigt med at skulle vælges på ny efter et år (evt. 18 måneder, hvis storkredsens medlemmer har valgt det).

Vi ved at det ofte har været på et relativt tyndt grundlag (opstillingsvideoer + præsentation ved opstillingsmøder og evt. spørgerunder der) at kandidaterne er blevet valgt på.

Jeg kan godt se, at det er virkelig besværligt for vores folketingskandidater, storkredse mm. at de skal igennem turen en gang til, særligt når vi faktisk er midt i en valgkamp, de allerede har købt materieler/plakater og er engagerede/har brugt tid og ressourcer og planlagt kampagne mm. På den anden side, har de hele tiden vidst, at det var vilkårene.

Jeg tænker det fra en medlemsdemokratisk vinkel og fra “flere ved mere” er uhensigtsmæssigt, det er en stor ulempe.

Jeg har haft meget svært ved at se, hvorfor det haster med at ændre i HB-vedtægterne, som jeg forstår er den primære grund (og ikke forslaget om folketingskandidater) og hvorfor det ikke kan vente til det ordinære landsmøde, således at der er mulighed for ordentlig dialog og forbedringer af forslagene, inden vedtagelse af ændringer.

Jeg har læst begrundelsen, og sammenholdt med “omkostningerne” ved at gøre det, både de økonomiske, tids- og ressourcemæssige, så giver hastværket ikke mening. Det er kun tre måneder før det ordinære landsmøde.

Jeg har nu (23. jan.) talt med Poul Brandrup og fået mere info om hvorfor det er vigtigt at holde ekstraordinært landsmøde før det ordinære landsmøde.

Hvis forslagene omkring HB først blev taget op på vores ordinære landsmøde, ville de først kunne træde i kraft året efter, da en vedtagelse blandt andet ville medføre ændringer ift. HB medlemmer og sammensætning, og i den forbindelse afstemningsprocedurer af HB.

Vi kan godt vælge et nyt HB på landsmødet ud fra de gamle regler, men så vil de uhensigtsmæssige arbejdsbetingelser de kan foranledige, som beskrevet i brevet fra HB, og som allerede giver udfordringer, så vidt jeg kan forstå, fortsætte helt til landsmødet i 2020.

Mht. betaling for digital afstemning, arbejdes der på at finde en løsning, så det fremover bliver gratis, da der er enighed om at det skal være gratis. Det er der, som jeg kan forstå det, ikke økonomi til i denne omgang desværre.

Nu er jeg med, og positivt indstillet overfor afholdelsen af det ekstraordinære landsmøde, og håber det også gælder jer andre.

Kærlig hilsen
Pippilotta

1 Synes om

Nej, jeg er ikke positiv og jeg er bekymret for, at Alternativet er ved at æde sig selv op indefra.
Aktuelt er det ugennemsigtigheden, der er det største problem for mig. Men også ressourceproblemet, både tid og penge.

Alternativet er kendt for vore politiske laboratorier, hvor vi langsomt udvikler de rette forslag.
Den tankegang stemmer ikke med situationen her:

 • At vi får de færdige forslag præsenteret 2 uger før mødet
 • At forslagene går langt ud over at være tekniske forbedringer (ja, nødvendige)

HB er ansvarlig for at videreudvikle Alternativet og må være de første til at leve op til vore værdier, herunder gennemsigtighed.

kærlig hilsen

Jørgen

2 Synes om

Mega fedt arbejder @Fyn , dejligt med kvalificering

Dog i forhold til ulempe på forslag 2

De nuværende vedtægter siger at Forperonsen vælges på landsmødet.
Landsvedtægterne §9 stk1.

Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse, der består af et medlem valgt i hver
storkreds i marts måned. Forpersonen vælges på landsmødet blandt de storkredsvalgte
medlemmer, og Hovedbestyrelsen tiltræder efter Landsmødet. Hovedbestyrelsen
konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med kasserer
og 2 næstforpersoner med specifikt ansvar for samarbejde med storkredse og
lokalforeninger i hhv. øst og vest. Storkredsene opfordres kraftigt til at arbejde for- og
sikre en ligelig kønsfordeling.

Det er korrekt at der var en debat om det, for der var et seperat forslag om at forpersonen skulle vælges af HBmedlemmerne selv. Men det blev stemt ned

Landsmøde referatet side 4

Forslag #2 – Vedtægtsændring – ’Forperson skal ikke vælges på Landsmøde’
● Niels-Jørgen Simonsen motiverede forslaget
● Tina Brixen (talte imod): Vi har brug den legitimitet der kommer fra landsmødet.
● Mette Rahbek (talte imod): Landsmødet har brug for en stemme
● Thor Clasen Jonasen (talte imod): Vi vil miste legitimiteten.

Forslaget er forkastet (22% for, 78% imod)

Forslaget kan læses her på side 14
https://drive.google.com/file/d/1HWj8uOCAbmBXIZU93-L4xQjtSeIvsGZe/view

1 Synes om

Hvilke uhensigtsmæssige arbejdsbetingelser? Ingen betingelser for HBs arbejde bliver ændret ved disse forslag. Kun valget til HB. Så hvilke arbejdsbetingelser tales der om som er uhensigtsmæssige? Og hvordan menes det at de kan løses ved disse ændringer?
Jeg ser kun at det påvirker: antal og valg i/til HB. Men gør mig endelig klogere :wink:
Mvh
Tobias

Alternativet svinger mellem en gammel magt-tankegang, der bygger på styring og kontrol
og en ny friheds-tankegang, der bygger på tillid, gennemsigtighed og empati.

Det er på tide, at vi moderniserer vore tanker om organiseringen.
Det gamle gennemsyrer forslagene til HB-sammensætningen.:

Vi må have tillid til de valgte HB-medlemmer i de to år, de sidder.
De skal arbejde for Alternativet som parti og bevægelse,
HB skal stå for udviklingen af Alternativet som helhed.

Man kan lokalt aftale, hvordan samarbejdet skal være,
men aldrig med truslen om at blive afsat før tid.

Er det ikke sådan det fungerer med Politisk Forum?

Jo, det er korrekt
Det er i de nuværede vedtægter er det samme beskrivelse af mandatet, man har for HB og POFO medlem, og det har fungeret for POFO i flere år.
Så igen svært at se det akutte behov for ændringer af vedtægter.

Kære storkreds Fyn

Tak for jeres grundige arbejde og for den konstruktive tilgang til debatten.

Kh
Anne-Marie/HB

1 Synes om

Når det har været op på sidste landsmøde, om forpersonen i HB skulle vælges af HB-medlemmerne selv, og det blev stemt ned, så synes jeg det er respektløst at det bliver foreslået på ny til et ekstraordinært landsmøde, med de begrænsninger et sådan landsmøde har sammenlignet med det ordinære landsmøde.

2 Synes om

Helt enig med Tina Brixen. - Timingen er dårlig lige nu for et ekstraordinært landsmøde. Det kan betyde manglende deltagelse.