Invitation til Ekstraordinært Landsmøde 2019

medlemsmøde

(Gustav Sieg Sørensen) #21

Det ekstra landsmøde i Aalborg besluttede, at landsmødet i april 2019 vælger indtil 7 medlemmer (1 forperson og 6 menige medlemmer) til HB, samt at de storkredse (som besluttet tidligere) vælger hver sin medlem af HB i marts 2019.

Desuden blev reglerne for opstilling af folketingskandidater justerede.