Bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn d. 29/11 2018

Bestyrelsesmøde i Alternativet Storkreds Fyn 29-11-2018

Til stede fra storkredsbestyrelsen:
Frands Frydendal, Kaj Løvstrøm Nilsson, Kåre Wangel

Gæster:
Line Gessø, Anne Marie Dahler, Maja Parsberg, Jesper Tholstrup

Afbud:
Michael Plauborg, Line Seiding, Maria Aagaard, Ingvard Hansen

Dagsorden:

Åbning

 1. Præsentation: Sekretær Maria tager referat, Frands er mødeleder.
 2. Tjek ind: Præsentationsrunde – storkredsen og Faaborg-Midtfyn.
 3. Godkendelse (eller ændring) af dagsorden.
 4. Tidsrammer. Næste møder.

Generel orientering

 1. Høring (Kåre) af Faaborg-Midtfyns bestyrelse:

  • Folketingsvalget:
   a. Hvordan er I forberedt til valget?
   b. Hvordan er samarbejdet med jeres kandidat?
   c. Hvad har I brug for fra SK?

  • Hvad har I af ønsker til samarbejdet mellem lokalafdelingerne på Fyn?

  • Hvad har I af ønsker til storkredsbestyrelsens rolle på Fyn?

 2. Orientering (Frands) til Faaborg-Midtfyn: Fælles konfliktløsningspolitik på Fyn
  Bilag A Konfliktløsningspolitik SK Fyn ver. 2.pdf (31.0 KB)

 3. Høring om status i storkredsen (Frands): Kassereren om kassen og medlemstallet.

 4. Især for storkredsbestyrelsen:

  • Orientering fra forpersonen

  • Orientering fra Kaj om storkredsfællesmøde d. 11/11
   Bilag B.pdf (112.6 KB)

  • Orientering fra Maria om Årsmødeforberedelser.

  • Lokaler i Odense (Kåre, Frands).
   a. Høring: Michael? Nyt om lokaleudvalget Michael + Odense afd.?
   b. Høring: Maria? Nyt om brug og vedligehold af lokalet?
   c. Forslag (Kåre): Tilbyd lokaledeling til andre partier og ungdomsorganisationer.

  • Forslag (Kåre): Vedr. Debatkoordinator under valgkampen: Opgavefordeling mellem Kåre, Ingvard og Maja Parsberg vedr. debatkoordinering under valgkampen.

  • Høring af storkredsen: Hvad har storkredsen behov for fra hovedbestyrelsen? (spørger ny næstforperson i HB, Bonnie Jensen)

 5. Orientering/høring (Kåre): Nyt om fælles fynsk valgprogram.

 6. Orientering/høring (Kaj): Peter Andreas har ikke tid til POFO i øjeblikket. Er der nogen, kender vores supplant Haris’ kontaktoplysninger?

 7. Eventuelt.

Afslutning

 1. Evaluering af mødet.

Referat

Åbning

 1. Præsentation

  • Da Maria er fraværende, er Kåre Wangel valgt som referent. Frands Frydendal er mødeleder.
 2. Tjek ind

 3. Godkendelse (eller ændring) af dagsorden.

 • Tilføjet til dagsorden: Nyt pkt 8: Høring af Maja og Jesper om kampagneopgaver
 1. Tidsrammer. Næste møder.
 • Pga juleferie vil næste bestyrelsesmøde i storkredsen blive d. 3. januar.

Generel orientering

 1. Høring (Kåre) af Faaborg-Midtfyns bestyrelse:
 • Folketingsvalget:
  a. Hvordan er I forberedt til valget?
  • Holder snart et planlægningsmøde.
  • Ikke mange aktive, 7-8 personer
  • Et godt team dog!
  • Bruger mest tid på at klæde Mads Holdgaard på til byrådsmøderne.
  b. Hvordan er samarbejdet med jeres kandidat?
  • Rigtig godt. Er parate til at hjælpe Line med at få et godt valg.
  c. Hvad har I brug for fra SK?
  • Line: Vi vil gerne have et kandidatmøde med jer snart.
  • Line: Behandl alle kandidater lige. Og ordentligt.
 • Hvad har I af ønsker til samarbejdet mellem lokalafdelingerne på Fyn?
  • Har mest fokus på at få Alternativet som bevægelse op at stå.
  • Er i gang med et projekt med R, Ø, SF og andre om at bevæge Faaborg-Midtfyn og FNs verdensmål
  • Vil gerne finde nogle former som gør arrangementerne utraditionelle
  • Vil gerne etablere et samarbejde mellem kommunerne omkring akutsygehuse uden for Odense
 • Hvad har I af ønsker til storkredsbestyrelsens rolle på Fyn?
  • Vi har brug for en nærværende fynsk storkredsbestyrelse – fx som repræsentantskab mellem lokalafdelingerne.
  • NB: Invitér kun til fest hvis der er noget at fejre.
 1. Orientering (Frands) til Faaborg-Midtfyn: Fælles konfliktløsningspolitik på Fyn (bilag A)
 • Frands præsenterer storkredsens konfliktløsningspolitik.
 • Kommentarer:
  • Anne-Marie: Den kompetitive struktur vi har i Alternativet, gør at konflikter og intriger får incitament.
  Vi lever en ny politisk kultur i Faaborg-Midtfyn – kan måske inspirere!
  • Kaj: Lav fælles platform som kan dele arrangmeneter mellem lokalafdelingerne.
 1. Høring om status i storkredsen (Frands): Kassereren om kassen og medlemstallet.
 • Kassereren er fraværende. Punktet frafaldes.
 1. Høring af Maja Parsberg og Jesper Tholstrup om kampagneopgaver.
 • Maja og Jesper er inviteret fordi de gerne vil hjælpe med valgkampen i det fælles kampagneteam som er ved at blive oprettet.
 • Maja og Jesper vil gerne hjælpe med at få det bedste valg. Vil gerne fordele debatter og arrangere egne debatarrangementer.
 • Kåre arrangerer møde med Bente Kjær og efterfølgende møde med kandidaterne, så Maja og Jesper kan blive en del af teamet.
 1. Især for storkredsbestyrelsen:
 • Orientering (Kåre)
  • Maria er i gang med at oprette ekstern side for os på fyn.alternativet.dk
 • Orientering (Kaj)
  • Kaj refererer fra Storkreds-fællesmødet d. 11/11 Hvilke spørgsmål mener I, at SK skal tage stilling til? (Referat af mødet vedlagt, Bilag B)
  • Kaj: Vi ikke det vigtige i vedtægtsændringerne på mødet, og hvorfor det er nødvendigt at indkalde til ekstraordinært landsmøde.
  • Kåre arrangerer et ekstra bestyrelsesmøde mhb på at finde en fælles holdning til ekstraordinært landsmøde.
  • Kaj og Frands deltager i næste fællesmøde d. 9/12
 • Orientering (Maria): Årsmødeforberedelser.
  • Maria er fraværende. Punktet frafalder.
 • Lokaler i Odense (Kåre, Frands).
  a. Høring: Michael? Nyt om lokaleudvalget Michael + Odense afd.?
  b. Høring: Maria? Nyt om brug og vedligehold af lokalet?
  c. Forslag (Kåre): Tilbyd lokaledeling til andre partier og ungdomsorganisationer.
 • Forslag (Kåre): Vedr. Debatkoordinator under valgkampen: Opgavefordeling mellem Kåre, Ingvard og Maja Parsberg vedr. debatkoordinering under valgkampen.
 • Høring af storkredsen: Hvad har storkredsen behov for fra hovedbestyrelsen? (spørger ny næstforperson i HB, Bonnie Jensen)
  • Pga fraværende medlemmer af storkredsbestyrelsen frafaldes punkterne.
  • Kåre tager høringen fra HB med på det ekstra bestyrelsesmøde.
 1. Orientering/høring (Kåre): Nyt om fælles fynsk valgprogram.
 • Valgprogrammet er på vej. Der er både tekst og grafiker på. Kommer inden jul.
 1. Orientering/høring (Kaj): Peter Andreas har ikke tid til POFO i øjeblikket. Er der nogen, kender vores supplant Haris’ kontaktoplysninger?
 • Kaj prøver at finde et referat fra opstillingsmødet for at se om der er andre suppleanter.
 1. Eventuelt.

Afslutning
13. Evaluering af mødet.

 • Vi skal måske lægge punkter der kun er storkredsrelaterede, på isolerede møder.
 • Vi skal have rummelige dagsordener.
 • Vi må gerne sørge for en afslappet stemning.
 • Husk at bede om punkter til dagsordenen fra værterne.