Nyhedsbrev, januar 2019

Kære medlemmer på Fyn

I ønskes et godt, grønt nytår herfra!

2019 bliver et spændende år med et vigtigt og, vi kan sikkert alle blive enige om, nødvendigt Folketingsvalg.
Det er nu vi skal sætte alle hjul i sving for, at Alternativet får et rigtig godt valg.

Såvel på landsplan, som lokalt på Fyn, er der i den kommende tid flere arrangementer, som vi håber, I vil deltage i.

  • Medlemsmøde om ekstraordinært landsmøde d. 20.

Der er indkaldt til ekstraordinært landsmøde d. 3. februar i Aalborg, hvor vi blandt andet skal beslutte om vi skal ændre på den nye sammensætning af hovedbestyrelsen.
Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for alle at danne sig en holdning til forslagene inden mødet. Særligt for dem af os som ikke kan deltage, og som vil stemme digitalt på forslagene.

Derfor vil vi invitere jer til at dele en søndag eftermiddag med os d. 20. januar klokken 14 til 16 på Nørregade 71 i Odense.

Her vil vi snakke hovedbestyrelsens forslag igennem og finde ind til vores personlige holdning til spørgsmålene, så vi er så godt forberedte som muligt, og så vi kan bidrage til en god debat om forslagene på Dialog inden landsmødet.

  • Fynsk Årsmøde d. 27. januar

Vi glæder os til at se jer alle d. 27. januar til årsmødet i storkredsen.
Inden søndag vil du modtage forslag og beretning på mail. Spørg endelig ind til det, hvis der er noget du er i tvivl om.

Vi mangler kandidater til bestyrelsen.
Michael Plauborg og Maria Aagaard har begge meldt at de ikke genopstiller til storkredsbestyrelsen. Indtil videre har vi kun fået én ny opstilling, og vi mangler derfor både et til tre medlemmer mere og tre suppleanter for at have en sund bestyrelse.

Vi ser meget gerne at I kan finde en kandidat i hver lokalforening som ikke pt er repræsenteret i Storkredsen.
Det drejer sig om: Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg.

  • Kampagneteam

Vi har nu fået sammensat et rigtig stærkt kampagneteam med en række meget dygtige personer, som vi er utroligt glade for har meldt sig til at lægge deres kræfter i valgkampen til folketinget.
Kåre Wangel og Ingvard Hansen er som storkredsmedlemmer øverst ansvarlige for kampagnen. Derudover tæller teamet:
Maja Parsberg - frivilligkoordinator
Jesper Tholstrup - plakatlogistik og sociale medier
Hanne Høfsten - kandidatlogistik
Anne Kruse - pressehåndtering
Tobias Jørgensen - kampagnekasserer

Hvis du sidder med en rigtig god idé til valgkampen og har lyst til at få den til at ske, så kan Maja Parsberg kontaktes på: 40779994 eller: maja.madsen1994@hotmail.com

Og her har I referat af vores seneste bestyrelsesmøde d. 3. januar i Middelfart:

Vi vil prøve at undgå at referater blive hængende så længe i fremtiden, før vi sender dem ud. Forhåbentlig får vi nogle friske kræfter ind ved årsmødet, så vi kan nå omkring alle de opgaver der ligger hos en storkreds. Vi ønsker fx også at sende dagsordener ud i god tid, så det er muligt for jer alle at deltage i vores åbne møder i lokalforeningerne. Det betyder meget for os at lære jer alle at kende på Fyn.

Workshop for kandidater, kampagneteams og lokalbestyrelser
Torsdag, den 17. januar er der workshop i kandidattræning og pressehåndtering. Det foregår i Nørregade 7, klokken 17.00-21.00.
Tilmelding foregår på AlleOs.

Det var alt for nu. Vi håber at se jer til de kommende arrangementer.

Med venlig hilsen
Storkredsbestyrelsen på Fyn