Bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn d. 5/12 2018

Bestyrelsesmøde i Alternativet Storkreds Fyn 05-12-2018

Til stede fra storkredsbestyrelsen:
Frands Frydendal, Kaj Løvstrøm Nilsson, Kåre Wangel, Ingvard Hansen, Line Seiding, Maria Aagaard

Referent: Kåre Wangel
Mødeleder: Kåre Wangel

Dagsorden:

 1. Høring: Kasseren om status for kassen og forventninger til 2019 (se bilag A)

 2. Forslag til kampagnebudget:
  a. Kampagnestrategien fra kandidaterne og kampagneteamene foreslår et budget på 55.000 fraregnet plakater, som er købt. (Kampagnestrategi Alternativet Fyn v 01 .pdf (435.9 KB)

  • NB: budgettet er opdelt i to, et før valgets udskrivelse og et efter)
 3. Forslag til årsmødedato: Søndag d. 27. januar

 4. Forslag til fælles udtalelse omkring ekstraordinært landsmøde
  Udtalelse fra Storkreds Fyn om ekstraordinært landsmøde.pdf (33.3 KB)

 5. Høring: Bonnie Jensen (næstforperson i HB) spørger om vores ønsker til HB

Referat:

 1. Høring: Kasseren om status for kassen og forventninger til 2019 (se bilag A)
  :black_small_square: Michael: Valgår, så selvfølgeligt må kassen køres i bund, på forsvarlig vis.
 2. Forslag til kampagnebudget:
  a. Kampagnestrategien fra kandidaterne og kampagneteamene foreslår et budget på 55.000 fraregnet plakater, som er købt. (se bilag B - NB: budgettet er opdelt i to, et før valgets udskrivelse og et efter)
  :black_small_square: Der er samtykke til at godkende kampagnebudgettet som det står.
 3. Forslag til årsmødedato: Søndag d. 27. januar
  :black_small_square: Årsmødedatoen er godkendt.
 4. Forslag til fælles udtalelse omkring ekstraordinært landsmøde:
  a. Se udtaleteksten som bilag.
  b. Der er samtykke til at godkende udtalelsen som den står.
  c. Kåre udsender udtalelsen per mail til storkredsene og HB.
  d. Frands fremsætter udtalelsen på næste fællesmøde.
 5. Høring: Bonnie Jensen (næstforperson i HB) spørger om vores ønsker til HB
  a. Frands:
  :black_small_square: Jeg ønsker HB er langt mere aktiv i forhold til at løse spændinger i hele organisationen. Vi kunne godt have brugt HB (Vi er lokalforeningen Svendborg), da der var spændinger mellem Svendborg og Storkreds Fyn. HB var alt for langsom. Så længe Alternativet har en hierarkisk struktur, skal HB være klar til at løse konflikter mellem parter og niveauer længere nede. Vi kan håbe, at vi ikke får tilsvarende problemer mellem Fyn/lokalkredse igen; men andre steder i Danmark må der have været tilsvaernde problemer.
  :black_small_square: Desuden er det nu kun til landsarrangementer at lokalerne i Odense med deres nuværende størrelse er nødvendige. Jeg ønsker at HB i højere grad betaler for dem.
  :black_small_square: Jeg ønsker at HB tager ansvar for på opfordring at indskærpe overfor de øvrige bestyrelser i landsorganisationen, at “Ny politisk kultur” ikke betyder at opfinde politisk kultur forfra. Det skal være “Bedre politisk kultur”, og altså bedre end gammel politisk kultur, når den er bedst - og at man altså som minimum skal have en standard som f. eks. beskrevet i Ole Hasselbalch: Bestyrelser i foreninger - samt at man meget gerne må have noget bedre, og dermed at man ikke skal lægge hindringer i vejen for sociokrati, holakrati eller organisk organisation.
  b. Kåre:
  :black_small_square: Ved sager hvor HB pålægger medlemmer på Fyn at undlade at stille op til tillidshverv, ønsker jeg at vi som (ny) storkredsbestyrelse bliver inddraget i beslutningen, da kræfterne blandt os er sparsomme.
  :black_small_square: Jeg ønsker at HB i højere grad tager vare på vores fælles tid i en prioritering der sælger tilgodeser valget til folketinget og europaparlamentet, frem for organisationelle tilretninger som godt kan vente.
  :black_small_square: Jeg ønsker særligt at HB gør et bedre forarbejde når I inviterer til fællesmøde. Dvs:
  1. Gør jer helt klart på forhånd hvad formålet med mødet er og kommunikér det ud i indkaldelsen.
  2. Indhent al den viden I har mulighed for på forhånd (Fx fra vedtægtsudvalget).
  3. Forbered klart definerede forslag eller høringsspørgsmål, som sendes på skrift med dagsordenen i god tid forud for mødet.
  4. Brug god tid på at forberede dagsordenen! Og skeln mellem om punkterne er: høring, orientering, forslag til debat eller forslag til beslutning.
  5. Indhent punkter til dagsorden med klar angivelse af deadline. Og sørg for en proces hvor I ikke glemmer punkter! (Jeg fik ikke mit punkt med selvom jeg gav det til Bine i god tid før hendes deadline til fællesmødet i november.)
  6. Forbered en struktur hvor referatet ligger klar ved mødets afslutning, og det kan godkendes af forsamlingen inden 24 timer derefter.
  :black_small_square: Brug den kollektive intelligens: Inddrag medlemmerne i de spørgsmål som I har bragt op på storkredsfællesmøderne. Selvom der er få på Dialog, så er det et forum der kan udvikle et forslag til at blive langt bedre end når vi sidder alene med det.
  :black_small_square: Det er meget vigtigt at vi ikke haster organisationsændringer igennem uden at have gjort alt vi kan for at sikre at det bringer organisationen et bedre sted hen. Det er som regel bedre at fortsætte lidt med en mangelfuld struktur indtil vi har forberedt en objektivt bedre struktur med bred opbakning, end det er at forsøge at reparere på noget med midler som muligvis kan gøre det dårligere endnu, eller blot føre til utryghed og konflikt fordi debatten om det ikke har været grundig nok.