Bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn d. 3/1 2019

Alternativet Storkreds Fyn Bestyrelsesmøde Torsdag 3. januar 2019 Sted: Assensvej 75, Middelfart.

Dagsorden:

Indledning.

 1. Mødeleder Frands. Referent Maria.
 2. Tjek ind. Præsentationsrunde.
 3. Tidsramme for mødet, pauser.
 4. Godkendelse eller ændringer af dagsorden.

Høring af Middelfarts bestyrelse:

 1. Folketingsvalget:
  a. Hvordan er I forberedt til valget?
  b. Hvordan er samarbejdet med jeres kandidat?
 2. Hvad har I af ønsker til samarbejdet mellem lokalafdelingerne på Fyn?
 3. Hvad har I brug for fra Storkredsen?
 4. Hvad har I af ønsker til storkredsbestyrelsens rolle på Fyn?

Orientering til Middelfart:

 1. Fælles konfliktløsningspolitik på Fyn (Frands)
  Bilag A Konfliktløsningspolitik SK Fyn ver. 2.pdf (31.0 KB)

 2. Kampagneworkshop d. 17/1 (Kåre)

 3. Nyt fælles kampagneteam (Kåre)

Orientering til alle

 1. Nyt fra storkredsfællesmøde (Frands og evt. Kaj)

For Storkredsbestyrelsen:

 1. Årsmødet:
  a. Høring: Status for hvert bestyrelsesmedlem: Hvem genopstiller?
  b. Mulige kandidater til bestyrelsen
 2. Årsmødet (Maria)
  a. Dirigent
  b. Praktiske forberedelser
  c. Forslag til årsmødets dagsorden fra bestyrelsen

Projekter

 1. Hvilke aktive projekter har vi i storkredsen? Status på projekterne? Se projektliste:
  Bilag B Projektliste.docx (7.7 KB)

Afslutning

 1. Runde med bemærkninger til forbedring af mødeform.

Referat:

Indledning.

 1. Mødeleder Frands. Referent Maria.
  ◦ Maria er fraværende. Tine er valgt som referent.
 2. Tjek ind. Præsentationsrunde.
 3. Tidsramme for mødet, pauser.
 4. Godkendelse eller ændringer af dagsorden.
  ◦ Ingen ændringer. Dagsorden er godkendt.

Høring af Middelfarts bestyrelse:

 1. Pauli Kiel er formand, men kun på papiret, da han har for travlt til at varetage opgaven.
  ◦ Thomas Hvilsom er næstformand og helt ny i bestyrelsen
  ◦ Line Seiding er bestyrelsesmedlem
  ◦ Suppleanter: Jill Toft Hansen, Tine Busk

 2. Lokalforeningen beretter, at det har været svært at få holdt de “formelle” møder, da interessen for politik og aktivisme har fyldt mere.
  ◦ Foreningen satte således alle sejl til, da der var Kommunalvalg i 2017. De opnåede med deres to kandidater er flot resultat, der dog ikke rakte til en plads i Kommunalbestyrelsen.
  ◦ Ud over valgkampen har lokalforeningen satset på at være synlige ved f.eks at holde et Grundlovsdagsmøde, arrangere “Green Friday Giveaway” og deltage i Naturens Dag.
  ◦ Fremadrettet sætter lokalforeningen fokus på det kommende Folketingsvalg, hvor der bakkes op om lokale Tine Busk som kandidat.

 3. Vedr. forslag og ønsker fra lokalforeningen
  ◦ Løsere vedtægter for lokalforeninger/mere simple vedtægter
  ◦ Mere tværgående samarbejde mellem lokalforeningerne.
  ◦ Lån af frivillige på tværs af Fyn
  ◦ Bruge det fælles kampagneteam som afsæt og læring og tage det med over i en fælles koordinerende fynsk erfarings og videns bank
  ◦ Kanalstrategi til kommunikation til og med medlemmer - AlleOs, FB, Telefon, SMS, Twitter osv.
  ◦ Fællesmøder for den formelle organisation på Fyn

Orientering til Middelfart:

 1. Fælles konfliktløsningspolitik på Fyn
  ◦ Frands præsenterer fælles konfliktløsningspolitik på Fyn.
  ◦ Storkredsen tager rundt i lokalkredsene og præsentere en konfliktløsningsmodel, som også skal have fokus på, at løse det de er uenige om.
  ◦ Læs modellen for at se metode og intention og hvordan man reelt set løser konflikter.

 2. Kampagneworkshop d. 17/1 klokken 17.00-21.00 Nørregade 71, 5000 Odense
  ◦ LS afholder workshop for kandidater, kampagneteam og Lokalbestyrelser. Esben Sloth faciliterer.
  ◦ Tilmelding foregår via AlleOs, hvor opslaget ligger klar.
  ◦ Line sørger for at informere kandidaterne via mail og kontakte LS for at høre om økonomien.
  ◦ Ingvard sørger for at låse op og stå for forplejning.

 3. Nyt fælles kampagneteam
  ◦ Kampagneteam, kandidater, samt Kåre og Ingvard mødes den 6/1 i Ringe kl 14.00
  ◦ Kampagneteam: Maja Parsberg, Jesper Tolstrup, Hanne Høfsten, Anne Kruse, Tobias Jørgensen
  ◦ Koordinering ifht plakatophængning mellem Jesper og Ingvard
  ◦ På sidelinjen Per Roholt og Peter Andreas.

Orientering til alle

 1. Nyt fra storkredsfællesmøde
  ◦ Nyt fra storkredsfællesmødet i december (Frands orienterer)
  ◦ Debat om ekstraordinært landsmøde
  ◦ Der kommer to forslag til ekstraordinært landsmøde, med forskel i antal medl

For Storkredsbestyrelsen:

 1. Årsmødet, den 27/1-2019 kl. 11.30 til 15.30:
 • Høring: Status for hvert bestyrelsesmedlem: Hvem genopstiller?
 • Mulige kandidater til bestyrelsen
  :black_small_square: Hvem genopstiller? - Ingvard, Kåre, Frands, Line
  :black_small_square: Michael genopstiller ikke
 • Forslag til kandidater til bestyrelsen:
  :black_small_square: Ingvard foreslår Tobias Jørgensen
  • Det påpeges at det kan være problematisk over for hovedbestyrelsen, da de ved sidste årsmøde pålagde Tobias ikke at stille op pga personkonflikt
  • Bestyrelsen er enig om at opfordre Tobias til at stille op alligevel, da konflikten ikke vedrører den nuværende bestyrelse
  • Ingvard kontakter
  :black_small_square: Kåre foreslår Ida Cecilie Stub Sørensen
  • Kåre kontakter
 • Dirigent :
  :black_small_square: Peter Andreas bragt i forslag,
  :black_small_square: Peer Locker efterfølgende (Ingvard kontakter)
 • Praktiske forberedelser (Maria kontaktes af Kåre fredag)
  :black_small_square: Svendborgbestyrelsesmedlemmer åbner og sørger for det praktiske
 • Forslag til Årsmødets dagsorden blev drøftet. (Kåre udarbejder det)
  :black_small_square: Vedtægtsforslag om lokalerne opretholdes
  :black_small_square: Bestyrelsen forslag til hvem og hvordan der vælges til storkredsbestyrelsen
  :black_small_square: Kåre retter bestyrelsens forslag og alle forslag udsendes senest den 13/1 til alle medlemmer.
 1. Projekter
 • Hvilke aktive projekter har vi i storkredsen? Status på projekterne? Se projektliste, bilag B
 • Status projekter
  :black_small_square: Nøgler - ikke helt styr på (Kåre arbejder videre)
  :black_small_square: Disponering af lokalerne (Michael - der kigges på noget andre steder, for at løse Fyns behov. Odense er inddraget og har teten pt. via Marcus, Jonas og Peer Locher
  :black_small_square: Forslag til Samarbejde mellem lokalafdelinger (Kåre)
  :black_small_square: Dokumenter på google drev (Maria)
  :black_small_square: Valgprogram (færdigt, men ikke leveret - Kåre/Ingvard)
  :black_small_square: Tegningsretten
  :black_small_square: Medlems, register mm ( lister fra Esben, som har fravalgt nyhedsbrev. Men anden funktion, så man kan sende mødeindkaldelse til alle)(Kåre og Michael)
  :black_small_square: Frivilligkoordonator (Maja Pasberg - rollebeskrivelse ikke helt på plads)
  :black_small_square: LS workshop (Line og Ingvard)
  :black_small_square: Vejledning i forberedelse af dagsordenspunkter (Frands)

Afslutning

 1. Runde med bemærkninger til forbedring af mødeform.