08.10.18 Dagsorden bestyrelsesmøde Storkreds Fyn

Dagsordensforslag til bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn

Deltagere: …

 1. Godkendelse (eller ændring) af dette dagsordensforslag.
 2. Sekretær Maria tager referat, Frands er mødeleder.
 3. Præsentationsrunde.

Principbeslutninger:
4. Frands: Præcisering af rollen som Mødeleder

 • Har Frands stadig opbakning som mødeleder med denne rolle?
 1. Frands: Orientering om dagsordensvejledning. Se bilag A Bilag A.pdf (156.1 KB)

 2. Mette: Definition af spidskandidatens rolle. Orientering og høring. Bilag B (67.9 KB)

 3. Mette: Udpegning af neutralt kampagneudvalg.

 4. Ændret valgorganisation. Se bilag C. Bilag C (6.7 KB)

 5. Kåre: Valgtovholder i storkredsbestyrelsen: Valg til rollen. Nominering, forslag, valg.

 6. Kåre: Rollen som frivilligkoordinator og LS valgkampskontakt. Bilag D (38.3 KB)

 • Valg til rollen. Nominering, forslag, valg.
 1. Frands: Konfliktpolitik. Se bilag E. Bilag E (23.1 KB)

 2. Repræsentant fra Fyns storkreds til Hovedbestyrelsens møder?

 3. Mette: Alternativet Fyns Facebookside.

Arbejdsdel:
14. Kassereren oplyser: Hvor mange penge har vi i kassen? Hvad ved vi om penge der kommer
15. Penge til valgkamp. Bilag F (41.5 KB)

 1. Høringsrunder for FT-kandidater til gensidig inspiration.
 2. Evaluering af mødet