Sprogstrategi - Opprioritering af fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering

Jeg synes, at Alternativet skal arbejde for en tydelig opprioritering af fremmedsprog i hele uddannelsessystemet, herunder ikke mindst på universiteterne, hvor uddannelser i fremmedsprog som fransk og tysk helt skal fritages for dimensionering og sikres langt bedre finansiering (se henvisninger).

Jeg vil meget gerne have jeres input, så vi kan stille et egentligt politisk forslag herom.

Se fx følgende links:

http://www.forskeren.dk/regeringen-har-syltet-sprogstrategi/

https://www.fla.de/wp/dailys/dansk-industri-slaar-alarm-alt-faa-kan-tale-tysk/

Debatbog: Dørene til verden lukker sig?

Se ligeledes dette forslag:

samt

Se også:

Forslaget har skiftet status til “søger medstillere”.
Hvis du har lyst, må du meget gerne melde dig som medstiller til forslaget.
Link: AlleOs // Alternativet