Referat for Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 9. Juli 2017 kl 19:00

Referat for Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 9. Juli 2017 kl 19:00, på Pilevej 8, 6705 Esbjerg Ø.

Jørgen, Edvard, Sofie, Camilla og Steen deltog.

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 2. Valg af ordstyrer og referent Sofie ordstyrer og Steen referent.

 3. Dato og sted for næste møde. Mandag den 21. August klokken 19:00 på Esbjerg Museum (Steen tjekker om der er ledigt).

 4. Opfølgning på referat siden sidst (Referat fra bestyrelsesmøde den 7 juni 2017 kl.18.45-23:00 Sviegade 5, 6740 Bramming). De opdaterede vedtægter kan ses her: Opdaterede vedtægter. Ingen bemærkninger

 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper

5.1 Udvikling af kommunalpolitik for Esbjerg kommune. Se bilag 1 - resumé fra Karin Schwartz. Godt møde den 26. Juni, politikpunkter uddelegeret, vi mødes igen den 9. August klokken 19:00 på Esbjerg Museum.

5.2 Politikudvikling Fanø - hvordan går det, og er der emner vi kan samarbejde om udviklingen af i de to kommuner? Har lavet en tværpolitisk Facebook-gruppe til politikudvikling på Fanø. I vil samskabe omkring velfærdsudfordringerne på Fanø. Målgrupperne skal inddrages. Fælles: UNESCO. Tænke bæredygtighed og jobs til alle i stedet for vækst i form af flere borgere. Tænke langsigtet. Inddrage Varde. Tourisme. Mere pragmatisk/differentieret syn på naturfredning. Hvad giver mening på hvilke årstider?

5.3 Økonomi - Empatiets penge til politisk arbejde i Esbjerg kommune, og hvordan vores midler generelt fordeles imellem de to kommuner. Da Empatiets penge er givet af Esbjerg kommune, bruger vi dem kun i Esbjerg Kommune. De fælles midler fordeles 70/30, med 70% til Esbjerg og 30% til Fanø. Vi laver et todelt regnskab, hvor vi har en kolonne for hhv. Esbjerg og Fanø. Fællesudgifter deles også 70/30. Vi fyrer alt af på kommunalvalget, og prøve at se om vi også kan få nogle sponsorater / sponsorvarer.

5.4 Hvordan når vi ud til folk, der ikke er medlemmer? Kulturnat.

 1. Indkomne forslag - ingen.

 2. Arrangementer
  7.1 Uffebesøg den 3. November. LS vil vide hvad der skal ske snarest muligt. Hvad har vi af ideer? FanøFærgen/visualisering af det tværkommunale samarbejde/Everten Rebecca/Stand up paddleboard. Jørgen snakker med en han kender i evert-bestyrelsen, Sofie undersøger mulighederne med færgen.

7.2 Supplerende opstillingsmøde Esbjerg Kommune den 16. August. Vi har lovet lidt til ganen - hvem er catering? ;-). Og kan/skal vi prøve at få lidt flere kandidater - og hvordan? Catering ikke løst. Ang. Kandidater, prøver vi face to face med dem vi kender. Steen kontakter medlemmerne i Ribe, hvor vi p.t. ikke har nogen opstillede.

7.3 Opstillingsmøde Fanø kommune. Steen sender udtræk af medlemsliste for Fanø. Sofie finder dato og sender ud til medlemmerne.

 1. Eventuelt - intet.

 2. Godkendelse af referat. Godkendt.

Bilag 1.
Uddrag af mail fra Karin Schwartz, beskrivende mødet den 26. Juni klokken 19:00 på Esbjerg Museum.
Vi havde et super fint møde i mandags. Jeg havde jo lavet et lille første udkast til vores valggrundlag, som du sikkert har set. Udkastet var ment som et afsæt, ud fra tanken om at det alt andet er lettere at tage udgangspunkt i noget konkret og en ramme, end at skulle starte helt fra scratch. Min opbygning af valggrundlaget er sket med følgende intentioner:

 1. En indledning med ydmyghed og glæde over for første gang at stille op til et kommunalvalg.
 2. Vores 6 værdier
 3. Vores fokus på at vi vil mødes og debattere politik ud fra vores debatdogmer.
 4. Gennemsigtighed om og hvorfor vi i Esbjerg har valgt at være en del af et valgteknisk samarbejde med ABFØ.

Herefter kommer så bud på vores politiske syn på de forskellige områder. Jeg havde i forvejen fået nogle bud ind og havde også selv et par bud. Buddene var:

 1. Esbjerg som bæredygtig kommune
 2. skole og trivsel
 3. Kommunens personale
 4. Borgeren i centrum - ALLE mennesker har værdi
 5. Vi vil værne om de grønne områder og gerne etablere flere

…så havde vi ellers en rigtig god og konstruktiv snak omkring indholdet, forslag til rettelser og ikke mindst så gik vi på udkig efter vores “huller i oplægget”. Vi mangler klart noget på følgende områder:

 1. kultur - det kunne nu godt hedde kultur og fritid, for den sidste del mangler vi også! En snak om at kultur skal være både synlig og tilgængelig for alle. Malthe er på denne opgave.
 2. Natur - hvad med den? Vi bor lige midt i naturpark vadehavet, som er på Unesco’s liste. Steen skriver noget om dette.
 3. Kommunens ansatte - her vil Edvard lige gøre lidt mere ved det. Vi har jo haft et rigtig fint møde med BUPL, hvor samtalen gik på at give pædagogerne deres faglige rettighed tilbage.
 4. Vi mangler noget på de helt små børn og på de ældre - det må jeg prøve at kigge på.
 5. En indføjelse omkring det nye udspil “fra velfærdssamfund til relationssamfund” på området “borgeren i centrum” herunder også borgerløn. det vil Jørgen tage sig af.

Vi har deadline den 9. august, hvor vi mødes igen og kigge indholdet igennem og retter til. Herefter vil vi mødes med medlemmerne og andre interesserede omkring indholdet - min. tre steder. Ribe, Bramming og Esbjerg.

Jeg laver desuden et udkast til den fremadrettede proces - hvornår gør vi hvad.

…sådan nogenlunde ser det ud nu:-)

Det var et super opløftende møde i mandags - vi var ikke mange, men vi var tunge og unge;-)

kh Karin