Referat bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 21. august 2017 kl. 19:00-21:00 på Esbjerg Museum (Frokoststuen - indgang fra Nørregade)

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 2. Valg af ordstyrer og referent Sofie og Steen
 3. Dato og sted for næste møde 20/09 2017 19:10 på Esbjerg Museum.
 4. Opfølgning på referat siden sidst
  Referat for Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 9. Juli 2017 kl 19:00 -ingen kommentarer
 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper
  5.1 Udvikling af kommunalpolitik for Esbjerg kommune. Se bilag 1 - resumé fra Edvard Korsbæk. Herunder diskussion af hvilket/hvilke format(er) det skal laves (1) Langt internt dokument, der kan bruges som opslagsværk, (2) Kort, ca. ½ A4-side, der kan bruges og forstås af alle, og (3) = (1)+(2).
  Edvard får foldere af Jørgen. På Fanø omarbejder de en to-fliget folder og indsætter de lokale mærkesager. Esbjerg laver indstik.
  5.2 Steen og Jette tager muligvis til Natur-POLA i Nørre Nebel (droppet igen grundet tidspres).
  5.3 Edvard arbejder på POLA om øget faglighed og hvad der skal komme efter New Public Management. Med fællestillidsmanden for HK. Er begyndt at fokusere på mål i stedet for indsatser, selvom det tager lang tid at vende skuden - super godt at vi vil fokusere på fagligheden.
  5.4 Status på Fanø. Fire stiller op. Laver events / happenings ud fra værdierne!
  5.5 Jørgen har fået Carolina Meyer til Esbjerg og aftaler dato.
 6. Indkomne forslag
  6.1 (Mest til orientering). Edvard og Steen er ved at se på en måde hvorpå vi kan kommunikere internt i bestyrelsen / mindre grupper, uden at ryge ud i mailkaos (flere er gentagne gange blevet hægtet af maildebatterne, så den metode fungerer ikke). AlleOs har tilsyneladende den ulempe at den ikke varsler pr mail om nye indlæg. Facebook har den ulempe at ikke alle er medlemmer, og den er bare en fortløbende beretning (kan ikke systematiseres). AlleOs som kommunikaton som forsøg - kører til næste bestyrelsesmøde. Edvard eksperimenterer med hjemmeside til invitationskoordinering.
 7. Arrangementer
  7.1 Uffebesøg den 3. November. Hvor langt er vi i planlægningen? - Vi skal have givet LS besked om de overordnede rammer. NU! Arbejdsgruppe med Malthe og Jørgen - afholdes evt. Street Mekka!
  7.2 Hvordan styrer vi invitationer? Edvard arbejder på et system.
  7.3 Kvaglunddagen den 2. september - Der er sørget for pavallion. Jørgen er tovholder. 11-15. 9:30 hos Jørgen.
 8. Eventuelt
  Statusregnskab til næste møde, samt info om tilgodehavender.
 9. Godkendelse af referat. Godkendt.