Referat for bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 20. september 2017

Referat for bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 20. september 2017 kl. 19:00-21:00 på Esbjerg Museum.
Jette, Jørgen, Edvard, Camilla og Steen

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 2. Valg af ordstyrer og referent: Jette og Steen
 3. Dato og sted for næste møde: 18/10 klokken 19:10 på museet.
 4. Opfølgning på referat siden sidst: Ingen kommentarer
  Referat for Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 21. august 2017 kl 19:00 Referat bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 21. august 2017 kl. 19:00-21:00 på Esbjerg Museum (Frokoststuen - indgang fra Nørregade)
 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper

5.1 Budget for valget, og beslutninger om, hvad vi gør med plakater, brochurer mm.
Vi har 19.992kr. i alt. Vi kan søge en pulje på 96.000kr. fra Storkredsen om midler til valget. Edvard undersøger hvordan vi kan få fat i pengene, samt illustrerer ovenstående udregning af fordelingen af pengene mellem lokalforeningerne.
Forslag om at vi kun bruger de smalle valgplakater – kun billeder af Malthe og Karin. Vi køber minimumsantallet til Malthe og Karin af de store. (ca 50 til hver), samt 200 af de små ”og så er der også Alternativet”. Edvard fanger Karin og Malthe mht bestillingsprocedure af plakater. –Ca 2000kr til store og 2000 kr til små plakater.
Forslag om medlemsmøde i Ribe med let traktement. Jørgen arrangerer. Café Kærlig. Steen og Camilla tager kontakt om vi kan låne caféen en aften, når vi har hørt fra Jørgen. Sat 2000kr af til lokaler og mad.
Aflevering af stillerlister den 29. september på Rådhuset. Kommer i Å-dragter. Jørgen melder tidspunkt ud på Alleos.

5.2 Orientering fra valgkampagne – udgår – Fanø mangler

5.3 Edvards POLA om NewPublicManagement? – udskydes. Edvard læser op på emnet til 2/11.

5.4 Fællesarrangement om NewPublicManagement med de andre partier den 2/11 på biblioteket klokken 19-21. Storm P. salen. (404 - Siden kunne ikke findes ). Vi skal stille med noget pynt (Pyntning. Forslag: hvert parti kan tage reklamer med. F.eks. en roll up, et bord og nogle foldere- et beachflag - placeres i rummet foran mødelokalet.), og så lurede jeg på om i kender nogen mulige eksperter på området? Der er møde om emnet i Esbjergsamarbejdet den 19. september, så jeg ved nok selv noget mere (og der er nok ting, der så er besluttet) når vi når til vort eget bestyrelsesmøde den 20. –Muligvis indlæg fra Edvard. Edvard snakker med karin og vender tilbage til Steen, der giver esbjergsamarbejdet besked.

5.5 Carolina Meyer den 14-11-17. Hvad skal planlægges? 17-19. Ca. 1000kr til mødet. Jørgen arrangerer. Ovenlyssalen er booket.

5.6 Supplering af bestyrelsen. Vi har haft et solidt mandefald, idet både Kenneth og Michael har trukket sig. Nick er lige blevet far igen, men er muligvis klar om en måned. Kan vi klare os med dem vi er, eller skal vi ud i en ekstraordinær generalforsamling, eller på anden måde have hvervet flere bestyrelsesmedlemmer?
Venter til generalforsamlingen.

 1. Indkomne forslag
  6.1 Alleos som kommunikation - hvordan fungerer det (ris og ros), og skal vi fortsætte med det?
  Fungerer godt. –Husk at starte en ny tråd når man skifter emne.
 2. Arrangementer
  7.1 Uffebesøg den 3. November. Hvor langt er vi i planlægningen? Tur gennem gågaden med Å-kedeldragter.
  -Ideer og videre planlægning på AlleOs. Steen tjekker om han stadigvæk kommer.
  7.2 Hvordan styrer vi invitationer?
  Edvard foreslår:
  Først spidskandidaten Karin Schwartz
  Hvis Karin melder forfald:
  Derefter Malthe/Jørgen efter hvem det passer bedst
  Hvis både Jørgen og Malthe melder forfald:
  Edvard
  Hvis Edvard melder forfald
  Steen
  Hvis Steen melder forfald melder vi ud, at vi ikke kommer

Godkendt

7.3 Krystalnatarrangement. 9/11. Steen finder lige ud af hvad de andre partier gør mht. promovering. Vi er med.

 1. Eventuelt