Referat for bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 18. oktober 2017 kl. 19:10-21:00

Referat bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 18. oktober 2017 kl. 19:10-21:00 på Esbjerg Museum (Frokoststuen - indgang fra Nørregade).

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Valg af ordstyrer og referent: Sofie (ordstyrer) og Steen (referent)
 3. Dato og sted for næste møde: Mandag den 27. november 19:10 Esbjerg museum.
 4. Økonomi. Tilskud fra Alternativet Sydjylland på 2500kr (generelt tilskud). Der står nu 11.682,89 på kontoen – efter valgplakater til Malthe og Karin og de neutrale til Jørgen og Steen er betalt. Fanø får 5.538kr. Før fordeling af de 2500kr, der fordeles 70/30, har Esbjerg 3644,89kr. Efter har Esbjerg 5394,89 og Fanø 6288kr.
  Camilla vil gerne trække sig som kasserer, hvis andre har lyst til at overtage tjansen. Edvard overtager kassererarbejdet, men Camilla fortsætter med at have titlen frem til vi får lavet en ny bestyrelse.
 5. Opfølgning på referat siden sidst:
  Referat for Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 21. august 2017 kl 19:00 Referat for bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 20. september 2017 Edvard savnede at det blev lagt hurtigere op (der gik ca. 20 dage)– Steen tager det til efterretning.
 6. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper.
  Jette: Intet – efterspørger skemaet over arrangementer – Steen får fat i Karin og ser om vi kan få det lagt op et fælles sted. Camilla: Intet, Edvard: Syntes det fungerer fint med rækkefølgen for invitationer til debatter. Steen: Der kommer specialplakater fra København, som vi kan afhente i Kolding. Sofie: Kører på fuldt drøn på Fanø. TV-Syd Debatter – Sofie sender slides fra TV-Syd. En række debatter på Fanø. Samt deltager i ”flere kvinder i byrådet”den 4. november. Jørgen. Gejstdag i Kolding. Godt, men Uffe kunne ikke helt overholde tiden, blandt andet grundet en del debat om hvidvaskning af penge. Jørgen har 2000 foldere, samt 200 foldere af titlen ”Grønt Håb”.

6.1 Drøftelse af kompetencer for ‘minigruppen’ på Fanø.
Bestyrelsen beslutter hermed at bestyrelsesmedlem(mer) fra Fanø udpeger en gruppe på Fanø, der tegner Alternativet politisk på Fanø. Bestemmelsen implementeres i vedtægterne ved næste årsmøde i lokalforeningen.

 1. Indkomne forslag
  7.1 Hjemmeside. Vi har nu adgang til at lave hjemmesider for både Esbjerg og Fanø. Steen håber at komme igang med Esbjergs i løbet af efterårsferien. Den kommer til at indeholde præsentation af vores kandidater, samt hvad vi vil gøre for kommunen - samt nok også noget om valgforbundet. Desuden link til alleos, så vi trækker kalender derfra. Man kan endvidere lave en blog, med mulighed for at folk kan kommenterer (kører via dialog). Er der andet vi skal have med? Steen har den i Esbjerg og Ninett har teten på Fanø.

 2. Arrangementer

8.1 Fællesarrangement om NewPublicManagement med de andre partier den 2/11 på biblioteket klokken 19-21. Storm P. salen. Steen orienterer. –Og skriver det på AlleOs. Jørgen tager Rollups og foldere med.

8.2 Uffebesøg den 3. November. Jørgen orienterer om hvad der er på bedding. –Rolle/arbejdsfordeling.
11:00-13:30 på Eksperimentet. Jørgen køber nogle liter suppe, og 5 forskellige slags insekter (538 kr). Tema: Eldrevne køretøjer i Esbjerg – elektrisk løbehjul og skateboard. Jørgen holder et oplæg. Mia fortæller om hvad Eksperimentet går ud på. Koster 500kr. incl te og kaffe. Steen tager brænde med til Heerups have. Formelt med spidskandidaterne på Eksperimentet og uformelt snak med folket i Heerups have kun Alternativet. Jørgen snakker med Mark om konceptet. Lukker ned i Heerups have ved 18:00-tiden. Pressemeddelelse: Edvard. Jørgen tjekker at Mia skriver det på hjemmesiden.

8.3 Carolina Meyer den 14-11-17. Mangler vi noget? Mangler koncept, invitation. Edvard snakker med Carolina og lægger ud på Kultunaut og på facebook og Alleos. A4 plakat. Jørgen er tovholder, og uddelegerer opgaver.

8.4 Krystalnatarrangement. 9/11. Steen orienterer og opretter på AlleOs

 1. Eventuelt. Karin spørger om hun må annoncere efter plakatopsættere den 28. klokken 12. – Godkendt, men der skal være styr på hvor de sættes op. Malthe har eget opsætterslæng, og giver Steen besked på mandag om hvor de sætter op.
  Kandidatlisten for Esbjerg Kommune er godkendt.

 2. Godkendelse af referat. Godkendt.