Referat for bestyrelsesmøde 27/11-2017

Referat bestyrelsesmøde 27/11/2017, ovenlyssalen på Esbjerg Museum, kl 19:10 til 21:00.

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt – Arrangement ”Årsmøde 2018” tilføjet.
 2. Valg af ordstyrer: Jette og referent: Steen
 3. Dato og sted for næste møde: Onsdag den 10/01-2018 –Fanø –sted aftales med fanøafdelingen.
 4. Økonomi
  a. Edvard har overtaget en praktiske opgave med at styre konti, regnskab osv. Regnskab til dato vedhæftet denne indkaldelse (Bilag 1-3). Det er ikke lykkedes at få regnskabsmateriale fra Fanø endnu – De er nu lovligt undskyldt. De har fået meget kort varsel. Vi har 5612,10 kr tilbage på kontoen. Edvard ansøger om partistøtte for Esbjerg Kommune, og kontakter Sofie angående at søge for Fanø. Vi vil få 10395kr. og Fanø 1225kr.
  b. ’Indstik’ – Der er blevet lavet godt 1000 stk i løbet af valgkampen. Det har stået Edvard i godt 4000 kr., og vil gerne have lidt af dem igen (1000 kr). Havde vi ladet f.eks. Luma Print lave dem, havde det koster 4540,- kr. Edvard må gerne få tilskud til nye tonere.
  c. Diskussion om måden vi kører ’Kassemester’ opgaven på. Fin opstilling af regnskab, dejligt med hurtig betaling af regninger.
 5. Opfølgning på referat af sidste møde Referat for bestyrelsesmøde Alternativet Esbjerg og Fanø, den 18. oktober 2017 kl. 19:10-21:00. Steen nåede aldrig i land med hjemmesiden, da kommunalvalgsopgaverne tog alt tiden, men han vil begynde at kigge lidt på den nu.
 6. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper
  a. Hvad skal vi som bestyrelse gøre mht. Alternativet Fanø’s byrådsmedlem? Afventer konstitueringen på Fanø.
  b. Evaluering af valgkamp – Hvad gik godt, og hvad kunne vi gøre bedre.
  Godt at vi kunne besvare stort set alle invitationer til debatter positivt. Godt med gågaden lørdagen før valget, men vi skulle have været ude mindst de sidste tre lørdage, og også gerne i Ribe og Bramming. – Vi skal være bedre til at få aktiveret vores medlemmer og sympatisører. –Kursus i at råbe 70 mennesker op. Fortsætter evalueringen sammen med Fanø næste gang.
  c. Fremtidig bestyrelse – Hvor mange er vi efterhånden tilbage? Jørgen trækker sig fra bestyrelsen –vil gerne fokusere på sine mange andre interesser. Bestyrelsen takker Jørgen for sin store og uvurderlige indsats med at få Alternativet op og køre i Esbjerg. Vi er stadigvæk bestyrelsesmedlemmer nok til at holde foreningen kørende, så vi venter til det ordinære årsmøde med at få valgt nye ind i bestyrelsen – men vi kan godt begynde at snakke med potentielle bestyrelsesmedlemmer allerede nu.
 7. Indkomne forslag
  a. Ændring til forretningsorden for bestyrelsesmøder: ’Nyt punkt – Økonomi ved kassemester’ (Bilag 4 er den nuværende forretningsorden). Godkendt
  b. Ændring til forretningsorden for bestyrelsesmøder: ’Indkaldelse med dagsorden skal være fremme ugen før mødet’ Godkendt – punktet referat og kommunikation er opdateret. Den opdaterede forretningsorden kan ses her: 171127 Forretningsorden-Alternativet Esbjerg og Fanø.pdf
  c. Skal vi offentliggøre vores valgkampsbudget? Ja. Edvard laver regnskab, og Steen og Edvard brygger en pressemeddelelse sammen.
 8. Arrangementer
  Årsmøde 2018: Vi finder lige ud af med Fanø, hvordan vi kører videre, inden vi indkalder.
 9. Evt: Jørgen spørger - nu som menigt medlem - til bestyrelsens holdning til at Alternativet København tager en kulturborgmesterpost i stedet for en social/integrationsborgmesterpost, når de nu har kritiseret bl.a. jobcenteret, som det sidste hører under.
  Nico er skarp på kunst og kultur, og et muligt forsvar for det kunne være at det måske er smartere at vælge noget man er skarp på, når organisationen nu er så ung som den er.
 10. Godkendelse af referat: Godkendt