Referat for bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, den 24. januar 2018

Referat for bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, den 24. januar 2018. Afholdes klokken 18:50 (18:30-færgen fra Fanø) hos Borgmester Sofie på Fanø.

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Valg af ordstyrer og referent: Sofie ordstyrer, Steen referent.
 3. Dato og sted for næste møde. Esbjergdelen holder den 21. februar.
 4. Opfølgning på referat siden sidst (Referat for bestyrelsesmøde 27/11-2017). Steen har desværre endnu ikke fået set på hjemmeside.
 5. Økonomi: Edvard og Sofie har penge til gode fra valgkampen. Dem får de når vi får stemmepenge i kassen.
 6. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper. Edvard, Steen og Sofie har været på halvårsmøde, og orienterer lidt derom. Evaluering på Fanø – har en gruppe, der består af både medlemmer og hjælpere.
 7. Indkomne forslag

7.1: Fremtid for Alternativet Esbjerg & Fanø – hvordan skal vi organisere os? Hvad er der brug for? Hvad mangler vi?
Fanø har en del aktive, og har snakket om selv at starte en forening op til at styre det, da der er mange, der vil mange forskellige ting. Dertil har de en borgmester, der skal have et politisk bagland.
Esbjerg skal derimod til at genopfinde sig selv, og komme ud og få lavet noget alternativisme.
Der er således ikke så meget synergieffekt i at køre samlet, og da der nu er nok folk på Fanø til at starte en egen forening, beslutter vi hermed at dele os.
Forløbet bliver som følger:
Esbjerg bliver den fortsættende forening (skriver Fanø ud af vedtægterne ved næste årsmøde), og Fanø stifter en ny forening. Muligvis inspireret af den sociokratiske ledelsesform, som Århus forsøger sig med fra i år af. Økonomiske mellemværender afregnes når der er penge i kassen igen.

7.2: Hvordan kommer vi i gang efter valgkampen? Gentagelse af reklame for begivenheder – kun gågade / intensiv valgkamp de sidste to uger op til valget. I dybden arrangementer de første 3,5 år op til valget. Konkrete drøftelser tages af de to kommende lokalforeninger.

7.3: Pressemeddelelse om valgbudget (Se bilag 1 for udkast). Steen retter til.

 1. Arrangementer
  8.1 Årsmøde i lokalforeningen – hvornår? 14. marts klokken 19:00. Slutter adskillelsen med en fest sammen med Fanø.
  8.2 Fanø planlægger at invitere Thor fra Århus til at komme og fortælle om de eksperimenter som de har med styreform af bestyrelsen derovre.

 2. Eventuelt – Jette kunne godt tænke sig at vi bliver bedre til at invitere medlemmerne med til bestyrelsesmøderne. Møderne er åbne, men især under valgkampen ikke vildt godt annonceret. Da vi havde åbne, annoncerede møder kom der dog heller ikke rigtigt andre end bestyrelsen.

 3. Godkendelse af referat – Referatet er godkendt.