Referat fra bestyrelsesmøde den 7 juni 2017 kl.18.45-23:00 Sviegade 5, 6740 Bramming

Til Stede: Steen, Edvard, Jette, Kenneth, Camilla, Jørgen, samt Malthe fra ÅU Esbjerg og Fanø

  1. Godkendelse af dagsorden (6.3, 8.5 og ny 9 tilføjet -gl. 9 og 10 er nu 10 og 11)

  2. Valg af ordstyrer (Jette) og referent (Steen)

  3. Dato og sted for næste møde: 5/7-2017 hos Jørgen, Sandbakken 5 kl 19:00.

  4. Opfølgning på referat siden sidst:
    Edvard nåede ikke at få startet arbejdsgruppe til projekt fremtidsborgeren. I stedet arrangerede vi grundlovsmøde på Torvet. Ang. Punkt 5.1 på sidste møde er der nu 128, der syntes godt om Facebook-gruppen, opslag når ud til 700-800 personer. Sofie deltog i “Grundloven i Børnehøjde” på Fanø.

  5. Opdatering af vedtægter som følge af ændringer i minimumsvedtægterne ved Landsmødet. Kort gennemgang af hvad de betyder for os https://alternativet.dk/om-os/organisationen/alternativets-vedtaegter Steen retter vedtægterne, og sender de nye rundt til bestyrelsen!

  6. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper

6.1: Kenneth rejser til udlandet d. 21/6 og er tilbage medio august. Skal vi indkalde en suppleant i det tidsrum, eller klarer vi os? Vi indkalder Michael i de to måneder, og han er allerede adviseret om det næste møde, og er frisk på at være med!

6.2: Politik/visioner for Esbjerg kommune. Karin Schwartz er kommet med et udspil til os (sendes seperat til jer) jeg tænker ikke vi så meget skal diskutere indholdet her, det kræver næsten et selvstændigt møde / pola, men mere hvad vi skal gøre videre?
Vi afholder et møde om oplægget for samtlige medlemmer, samt Alternativets Unge ( Malthe er kontaktperson). Jørgen, Karin og Malthe skal alle kunne den dag. Det blir den 26. Juni klokken 19:00 på Esbjerg Museum (ovenlyssalen).

6.3: Projekt Fremtidsborgeren (5-25årige): Jørgen i samarbejde med Malthe og ÅU Esbjerg og Fanø. Vil få fat i folkeskolerne og inddrager de andre partier. Fortælle/forklare om demokratiet. Prøver at kontakte Karin, om hun vil være med.

7.Indkomne forslag
7.1: Nyhedsbrev: Tænker om vi skal have en fast redaktør, men at alle skal have mulighed/lov til at sende noget ud, hvis det haster?
-Edvard er redaktør. Steen sætter Edvard ind i AlleOs/DialÅg. Alle kan komme med indput, Edvard varsler bestyrelsen og Malthe et par dage i forvejen, hvis nogen har noget til nyhedsbrevet.

8.Arrangementer
8.1: Evaluering af Grundlovsmødet (og evt andre arrangementer). Hvad var godt og hvad kan forbedres? - Vi fik snakket med omkring 18 personer, så mangler 9982 inden kommunalvalget. Heriblandt et par seriøse modstandere, som debatdogmerne dog hjalp med at få en god dialog med. Manglede at invitere pressen, samt “Det sker” og Kultunaut. Vi sluttede klokken 18:00.

8.2: Østerbydag den 10. Juni. Hvem gør hvad? Klokken 11-17. Edvard har annonceret på Facebook, anbefaler at vi andre deler. Vi har lejet en pavillon. Jørgen tager Roll-Up, plakater og cykel med + fodboldspil. Jørgen køber frugt. Edvard tager BMW-motorcyklen med, som børnene kan se. Lokalforeningen fælleskasse betaler for udgifterne. Gustav fra ÅU er i Å-dragt. Steen henter udstyr hos Jørgen 10:15. Malthe og Søren kommer måske.

8.3: Dato og sted for ekstraordinært opstillingsmøde - vi skal mindst indkalde med 6 ugers varsel, så det er nu vi skal beslutte os for en dato. Onsdag den 16/8 afholdes opstillingsmøde i Ovenlyssalen på Museet klokken 19:00. Der blir lidt til ganen og maven. Edvard sender ud med nyhedsbrevet.
Har vi nogen, der ønsker at stille op på Fanø? Fanø har det sidste dialogmøde i morgen, hvor de vender det - og Kenneth giver besked fredag. Svaret blev at de ikke har nogen, der ønsker at stille op, så der bliver ikke noget opstillingsmøde på Fanø. Til gengæld vil de udnytte diverse høringsfrister til at påvirke lokalpolitiken på Fanø.
8.4: Mindehøjtidelighed for ofrene i London, Kabul og Manchester - skal vi støtte op om det og evt kommende tilsvarende arrangementer. Mindehøjtidlighed for ofrene i Kabul, London og Manchester.??ti=ia. Vi tager naturligvis afstand fra terror, uanset hvor i verden det foregår. Men der er ofre for terror, fattigdom, sult og naturkatastrofer hver dag over hele Jorden, og vi vil hellere bruge vores energi på at finde konkrete, klare løsninger, der kan forebygge ovennævnte problemer, hvorfor vi i bestyrelsen for Alternativet Esbjerg og Fanø har valgt ikke at deltage.

8.5: BUPL-POLA: Ovenlyssalen den 14/6 klokken 19:30. For alle indbyggere i Esbjerg. Edvard arrangerer.

9.Fordeling af midler til kandidater. 70/30 Esbjerg - Fanø. Vore to nuværende kandidater får hver 1000kr at føre valgkamp for, og efter det ekstraordinære opstillingsmøde vil vi beslutte hvor meget eventuelt nye kandidater vil få (enstemmigt vedtaget).

10.Eventuelt: Edvards tale på Familiekanalen er sendt til Alternativets kommunikationsafdeling, der muligvis vil udbrede den. Edvard opfordrer til at dele de opslag han og Kenneth laver på Facebook.

11.Godkendelse af referat. Enstemmig godkendt.