Oplæg fra vores pofo repræsentanter

Der er noget aktuelt og vigtigt omkring politikudvikling vi må dele med jer.
I sidste uge er der blevet lagt 6 visioner op om seks forskellige områder inden for
Global Politik. Så nu er tiden kommet til at få indflydelse på noget meget centralt
i vores politik.

Her er links til de seks visioner:

Vision 1 (Danmark, Det Bedste Land For Verden): Global Politik 1 af 6 (Danmark, Det Bedste Land For Verden) - til debat før POFO
Vision 2 (Global Lighed): Global politik 2 af 6 (Global Lighed) - til debat før POFO
Vision 3 (Global Bæredygtig Omstilling): Global politik 3 af 6 (Global Bæredygtig Omstilling) - til debat før POFO
Vision 4 (Globale Fællesskaber): Global politik - 4 af 6 (Globale Fællesskaber) - til debat før POFO
Vision 5: (Danmark som Humanitær Stormagt): Global Politik 5 af 6 (Danmark som Humanitær Stormagt) - til debat før POFO
Vision 6: (Global Beskyttelse og Mobilitet): Global Politik 6 af 6 (Global Beskyttelse og Mobilitet) - til debat før POFO

Folkene bag den Globale Politik har valgt ikke at holde sig slavisk til de 2500 tegn, da
de meget gerne vil høre fra folk, om de er på rette spor. Når de har fået alle
kommentarer, skriver de alle visionerne ned, så de holder sig indenfor de
krævede 2500 tegn. Vi har knap to uger til at poste kommentarer på dialog i ca 10
dage - deadline den 29/9 kl 23:59.

Landbrugspolitik

Alternativet skal lave en landbrugspakke ud fra den politik vi allerede har vedtaget. Da det er praktisk politik med mærkesager og forslag, der skal med i idekataloget, skal landbrugspakken ikke behandles på et POFO-møde. Det er vigtigt at være med i debatten på dialog for at tilføje din viden om emnet. Forslag skal ligge i minimum 10 dage.
Det første forslag er kommet op på dialog, flere er på vej i denne kategori

Generelt og Baggrund til orientering
Vi holder politiske laboratorier i Alternativet, fordi vi vil inddrage borgere, medlemmer og interessenter i at udvikle vores politik. Vi er ydmyge nok til at vide, at vi ved ikke alt og vi skal have input udefra. Flere ved mere og vi er ikke bange for at indrømme, at vi tager fejl. Niels Poul Dreyer er POLA ansvarlig og det betyder at kredsbestyrelsens tovholder skal være behjælpelig med at formidle information om hvordan de politiske laboratorier forløber i kredsen og kvalitetssikre, at de lever op til processen og de værdier vi har i partiet. Processen er stadig under udvikling. Det bliver for langt at beskrive processen her i nyhedsbrevet. Jeg kan oplyse, at der er nedsat et POLA team som er opdateret. AlleOs // Alternativet

Hvis du vil starte et POLA i din lokalkreds kontakt Niels Poul Dreyer dreyernp@mail.tele.dk
Når et hold på 10 har stillet et politisk forslag via et POLA skal det debatters på dialog debatsiden. Når input derfra er indarbejdet og overvejet, kommer det reviderede forslag på Politisk Forum, hvor det kræver 80 % stemmeflertal. Så det er vigtigt at udnytte dit/jeres netværk, have god viden, adgang til faglig ekspertise, samt have en god føling med hvordan Alternativets værdier flugter med et politisk forslag. POFO beslutter principielle forslag og mærkesager. Ideer og praktiske løsninger behandles ikke på Politisk Forum, men kommer ind i et katalog efter kvalitetssikring. På vores sidste POFO møde 17. april, fik vi med ændringer vedtaget en ny skolepolitik og en ligestillingspolitik.
Hvis du vil vide mere om Alternativets politik kan du finde det på http://alternativet.dk/partiprogram/
Kontakt pofo@alternativet.dk
Det er 27-28/8. Næste formelle POFO-møde er den 20/11. Forslag vil man kunne finde på dialog under POFO ca 2-3 uger inden mødet afholdes.
Når en gruppe vælger at lægge en vision op på dialog har alle (uanset rolle) 14 dage til at komme med input og derefter har gruppen en uge til at skrive færdig. Derefter lægges det fastfrosne op på dialog. Dette skal ske senest 14 dag før et pofo-møde, dog er der ingen begrænsning for hvor længe før de lægger det op. Man kan reelt lægge noget op lige efter forårets pofo møde og fastfryse det tre uger senere, selvom der på det tidspunkt er over tre måneder til næste pofo møde.
Vi er personer som er Valgt som Storkreds Sjællands PoFo repræsentanter: Ruth Johnsen ruthjohnsen2@gmail.com og Niels Poul Dreyer. dreyernp@mail.tele.dk

Surf rundt på dialog og kik på hvad der kommer op som er aktuelt.