Nyt til tillids- og folkevalgte

Kære tillidsvalgte i lokal- eller storkredsforening samt folkevalgte.

Du modtager dette nyhedsbrev som noget nyt, særligt henvendt til tillids- og folkevalgte. Som I måske allerede har set i medlemsnyhedsbrevet der blev udsendt til alle for 14 dage siden, så arbejder vi på at lave formatet på vores nyhedsbreve om. Vi har endnu ikke fundet det helt rette format. Derfor hører vi også gerne feed back fra jer – send gerne en mail til urania.osmann@ft.dk.

Den seneste uge har budt på meget – men særligt 2 begivenheder har fået stor og positiv opmærksomhed. Begge har taget direkte udspring i vores Politiske DNA:

Folkemødet på Bornholm er i år aflyst og derfor har Altinget afholdt et arrangement der skulle erstatte noget af det der ellers ville være foregået på hovedscenen i Allinge – herunder partiledertalerne. I Josephines tale blev der sat ord på noget af det der er helt essentielt for Alternativet - nemlig den frihed vi ønsker at realisere i samfundet og i fællesskabet med andre.

Den næste tale var også en Folkemødetale (Plan B). Denne gang arrangeret af Klimabevægelsen I Danmark. Her beskriver Josephine den betydning Corona har haft på vores fællesskab og giver 6 konkrete Alternative bud på, hvordan vi sikre en grøn genstart af Danmark.

Hvis ikke du har hørt talerne er der linket til dem herunder.

Altingets Sommermøde. Se talen ”Alternativet er frihed” her.

Folkemødet Plan B arrangeret af Klimabevægelsen i Danmark. Se talen ”Genstart Danmark grønt og fælles” her.


Hovedbestyrelsen og POFOs ledelsesudvalg er gået sammen i et tværgående ledelsesudvalg. Her holder vi møder ca. hver 14. dag. Vi drøfter og kvalificerer de ledelsesmæssige tiltag og udfordringer der opstår. Bl.a. har vi netop nedsat et tværgående økonomiudvalg der både skal monitorere økonomi men også sikre fx håndtering af budgetter samt beslutninger ift. administration mv.


I nyhedsbrevet der gik ud til alle medlemmer for 2 uger siden fulgte et spørgeskema med ud fra organisationsgruppen ved. Mark Desholm og Kathrine Lauritzen. Trods en forholdsvis kort deadline har 142 medlemmer svaret på spørgeskemaet.


Der er nedsat en politisk arbejdsgruppe, der arbejder på at skabe et tydeligere samlet narrativ om Alternativet, som vores arbejde på alle niveauer kan spille ind i på både kort, mellemlang og lang sigt. Vi skal have en markant politisk profil og skabe klarhed og genkendelighed - både internt og eksternt - om Alternativets overordnede samfundsforandrende projekt.


Styregruppen for KV/RV-21 og Josephine indkalder til geografisk tværgående inspirationsmøder for lokalforenings- og storkredsbestyrelser i august. Vi ser det som en god mulighed for at skabe tydelighed omkring Alternativets fælles politiske projekt. Vi skal opbygge en stærk dialog og vidensdeling på tværs af organisationen samt tydeliggøre vores politiske fortælling. Vi glæder os til at møde alle til gode politiske samtaler. Du kan blive en del af KV/RV-udvalgets sparringsgruppe ved at ansøge om at deltagelse her.


Vi har desværre fået besked om at flere lokalforeninger er lukket ned det sidste halvår. Ofte får vi i sekretariatet så sent besked, at vi ikke kan gøre meget mere end at vejlede om lukning. Der er dog andre muligheder, så tag gerne fat i os tidligst muligt i jeres evt. overvejelser.


Det er nu muligt at afholde digitale årsmøder og opstillingsmøder med digitale afstemninger. Noah Sturis og Thomas Huulbæk har lagt sidste hånd på værket og du finder vejledningen her. Skriv inde på dette opslag på Dialog, hvis du eller din lokal- eller storkredsforening har spørgsmål vedr. afvikling eller teknik m.m.


Vi har sat frivillighed i fokus. Sascha Faxe har sammen med Sofie Bæhr (praktikant) udviklet en strategi samt rekrutteringsproces af frivillige som herefter er overtaget af et frivilligt HR-team, der styrker arbejdet. Opgaverne bliver slået op løbende med en ansøgningsproces for at sikre de rette kompetencer til de rette opgaver. Vi har brug for jeres hjælp til at brede kendskabet til Job- og opgavebørsen ud, og håber at I vil hjælpe med at udbrede budskabet til jeres lokale medlemmer.


Landsmødet er planlagt til d. 26/9-2020. Frivillige har kunne melde sig til en styregruppe. Gruppen har holdt sit første møde og vil gerne lade sig inspirere at jer og de øvrige medlemmer og derfor har vi lagt et opslag på Dialog i håb om at I vil skrive jeres tanker og ønsker omkring landsmødet til os. Du kan stadig nå at komme med i gruppen, hvis du sender en mail til aktiv@alternativet.dk.


Mange lokalforeninger og storkredsforeninger bruger Merkur Andelskasse som bank. Der er netop varslet en gebyrstigning, og den er temmelig høj. Gebyret overstiger for nogle små lokalforeninger nærmest forbruget. Vi vil gerne indgå i en samlet drøftelse med Merkur og beder derfor lokalforeninger og storkredsforeninger om at udfylde dette spørgeskema – også hvis I bruger en anden bank. På den måde får vi et overblik over situationen og organisationen.

Kontakt os gerne hvis I har brug for hjælp eller ønsker information. I kan se hvem der er på sekretariatet her.


 • Biomasse Aarhus
  Liv Gro fra byrådet i Aarhus har fremsat et forslag, der én gang for alle skal udfase biomasse, så Aarhus Kommune ikke længere afbrænder træ for at holde varmen. Målet er, at Aarhus skal være en C02-neutral by i 2030. Det betyder, at al afbrænding af biomasse skal stoppe. Vi skal plante mere skov og ikke afbrænde skove.
  Læs mere her.

 • Affaldsforhandlingerne
  Partierne i Folketinget er i gang med at forhandle om en ny affaldssektor. Vi skal producere mindre affald, genanvendt mere og forbrænde mindre. Josephine og Torsten får hjælp af Christian Poll (tidligere miljøordfører for Alternativet) i dette arbejde.
  Læs mere her.

 • Urørt skov
  Alternativets aftryk på finansloven fører til en aftale, der udlægger de første 60 kvadratkilometer urørt skov. Sammen med regeringen og de andre aftalepartier bag finansloven har vi sat fart på udlægningen af urørt skov og bremsning af kommerciel træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørt skov. Samtidig udlægges der ny urørt skov i statens skove på et areal svarende til Fanø.
  Læs mere her.

 • Aftale om flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID19
  Danmark står i en særlig situation som følge af COVID-19, der påvirker de unges uddannelsesmuligheder. Op mod 10.000 flere unge forventes at søge mod de videregående uddannelser. I en politisk aftale mellem regeringen og en række andre partier har vi i Alternativet sikret et tilskud på 210 millioner kr. til uddannelsessystemet. Hermed er vi med til at tænde for 5000 nye uddannelsesdrømme.
  Læs mere her.


Husk, at sekretariatet har lukket i juli. Vi er tilbage 3. august.

Der udgår et nyhedsbrev til alle medlemmer inden sommerferien, men herfra ønskes I allerede nu en god sommer.

Grønne hilsner
Alternativets Sekretariat