Nyhedsbrev + materialer til årsmøde i Å Kbh

Kære medlemmer i Alternativet København.

Så er vi klar med et nyhedsbrev fra Alternativet København. God læselyst!

ÅRSMØDE D. 8/2

Om under en måned afholder Alternativet København årsmøde, hvor vi bl.a. skal have valgt ny bestyrelse. Da vi ved, at vi er i en travl og vigtig tid i vores dejlige parti, så lægger vi op til et kort og effektivt årsmøde på 1 1/2 time. Husk at tilmelde jer begivenheden her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4021

Årsregnskab og budget kan ses i dette dokument : REGNSKAB2019_BUDGET2020.pdf (603.8 KB)
Der er ikke blevet sendt forslag til behandling, som senest skulle have været sendt til bestyrelsen d. 11/1. årsmøde.

Der er heller ikke nok som har valgt at sende et opstillingsgrundlag ind til bestyrelsen, hvilket betyder, at man kan stille op til bestyrelsen på selve dagen. De allerede indsendte opstillingsgrundlag kan ses nederst i nyhedsbrevet. Vi håber meget, at flere af jer vil overveje at stille op, og opfordre andre til at stille op. De kommende 1-2 år er meget afgørende for både Alternativet København og Alternativet.

Den kommende bestyrelse har her en meget stor rolle i og med, at et af bestyrelsens hovedopgaver bliver den organisatoriske planlægning af kommunalvalget i 2021. Der skal fx. være et opstillingsmøde til efteråret. Der vil dermed være stor mulighed for at præge den organisatoriske kommunalvalgsproces ved at sidde i bestyrelsen.

Alternativet Københavns vedtægter (heri står krav til minimumsdagsorden til et årsmøde), referater og øvrige dokumenter kan findes her: https://dialog.alternativet.dk/t/dokumenter-fra-alternativet-kobenhavn/3489


NYT FRA BR

I denne udgave af “nyt fra BR” giver vi ordet til Niko Grünfeld, som bl.a. vil fortælle om hans arbejde i Børne- og Ungdomsudvalget :

Kære medlemmer

Lad mig begynde med at ønske dig et godt nytår. Året er netop begyndt og mit politiske arbejde på Rådhuset er godt i gang. Jeg sidder i to politiske udvalg (børne- og ungdomsudvalget og sundhed- og omsorgsudvalget) samt en række bestyrelser (bl.a. Rådet for Visuel Kunst). Det lokale politiske arbejde er dybt meningsfuldt, og jeg særligt glad for, at vi fik forhandlet ca. 135 millioner kroner hjem til specialområdet. Et område og en udvikling jeg følger meget tæt i det politiske udvalgsarbejde. En anden god nyhed er, at det nu ikke længere kræver en lægeerklæring, såfremt man som forældre ønsker at give sit barn vegansk kost i barnets institution. Jeg er meget glad for ændringen, da det trods alt ikke er en sygdom at spise vegansk. Læs mere her: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-kan-smaa-boern-faa-serveret-veganer-mad-i-dagsinstitutioner/7925135

I januar måned stiller jeg en række medlemsforslag på børneområdet. Jeg ønsker en ny drøftelse og status på skolereformen og i første omgang ønsker jeg en redegørelse og en handleplan for lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse og motion i forbindelse med undervisningen. Læs mere om medlemsforslaget her: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/15012020/edoc-agenda/667be7ed-2266-4548-96e0-b047b5c0ac94/48673da0-2143-401d-b634-0f44d32bd598. Det forventer jeg mig meget af og lytter mig frem til stor opbakning blandt de andre partier.

Desuden har jeg et udarbejdet et medlemsforslag om at sikre immateriel kulturarv af Københavns Drengekor. Sankt Annæ Gymnasiums historie går helt tilbage til 1929, hvor den første sangklasse blev oprettet i samarbejde med Københavns Kommune. Siden da er sangskolen vokset og har i dag en central plads i fødekæden for dansk musikliv. Sankt Annæ Gymnasium – Københavns Kommunes Sangskole (folkeskole) tilbyder et unikt undervisningsforløb for børn og unge i hovedstaden med talent for sang og musik. Skolens mål er at skabe veluddannede musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd. Som den eneste offentlige skole i Danmark tilbyder den både folkeskole, gymnasium, sangskole og musikskole – alt under ét tag i Valby.

Endelig vil jeg slutte af med en kort fortælling om min rejse til Hong Kong, hvor jeg blev udvalgt som international valgobservatør i forbindelse med kommunalvalget i november 2019. Du kan læse mere om oplevelserne via nedenstående link. Det var et meget interessant og lærerigt ophold om demokrati, lokalvalg og alt det der er på spil i Hong Kong lige nu.

https://solidaritet.dk/weekendens-lokalvalg-i-hong-kong-lover-godt-for-byens-fremtid/

Med venlig hilsen

Niko Grünfeld


2 år med Alternativet København på Rådhuset
Alternativet København har nu været på rådhuset i to år, og det giver anledning til selvrefleksion.
Der har været både op- og nedture for vores seks borgerrepræsentanter og for Alternativet som
helt nyt byrådsparti, der har skullet etablere sig på rådhuset.
Vi vil gerne se tilbage på vores tid i borgerrepræsentationen i selskab med alle københavnere der
er interesserede, og derfor inviterer vi til vælgermøde onsdag d. 5. februar 2020 fra 19 til 22 i
mødelokalet Hovedkassen på Københavns Rådhus. Her vil vi fortælle om vores arbejde og
erfaringer de sidste to år, og lægge op til debat om hvilke mål vi skal sætte os for de næste to år,
indtil der igen er kommunalvalg i november 2021.

PROGRAM

  1. Velkomst og præsentation af Alternativets BR-gruppe
  2. Hvordan har vi brugt de sidste 2 år? Hvad er vi lykkedes med? Hvad har vi lært?
  3. Debat om mål og ambitioner for de næste 2 år – aftenens HOVEDPUNKT
  4. Afrunding v/ borgmester Franciska Rosenkilde

Vi håber at se rigtigt mange interesserede københavnere.
Hvis du har lyst til at komme så tilmeld dig via mail dg5n@kk.dk senest d. 29/1. Inviter meget gerne jeres venner og bekendte med. Arrangementet er både for medlemmer og for ikke-medlemmer.

Da dette bliver det sidste nyhedsbrev fra den nuværende bestyrelse vil vi gerne bruge anledningen til at takke alle jer læsere for at læse med. En endnu større tak til alle jer medlemmer, som på den ene eller anden måde er engagerede i Alternativet. Vi har virkelig brug for jer og endnu flere i det kommende år, så vi kan vise, at der er brug for Alternativet, og at vi kan skabe reele politiske forandringer i København.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan ses her:
referat_bestyrelsesmøde_13.pdf (163.2 KB)

Allerede indkomne opstillingsgrundlag:
Kristian Johnsen Opstillingsgrundlag bestyrelse KJO 2020.docx (215.5 KB)
Lisbeth Jarlov Opstillingsgrundlag Lisbeth Jarlov.docx (215.5 KB)
Tove Auda Opstillingsgrundlag_bestyrelsesmedlem_2020.docx (219.0 KB)
Bodil Nissen Opstillingsgrundlag_bestyrelsesmedlem_2020[3140].docx (215.2 KB)
Brian Scherlund BedoyaOpstillingsgrundlag_bestyrelsesmedlem_2020_Brian.docx (216.0 KB)
Finn Dyrby Hermansen Opstillingsgrundlag_bestyrelsesmedlem_2020Udfyldt.docx (219.5 KB)

Gode hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

1 Like