Indkaldelse til årsmøde 2018

Kære medlem af Alternativet København

Så er tiden kommet til, at vi skal have afholdt vores ordinære årsmøde for 2018.


Det bliver søndag den 7. januar 2018 kl. 10.00 – 15.00
Check-in starter kl. 9.30

Stedet bliver Prismen - Holmbladsgade 71, 2300 København S
Tilmelding via AlleOs. :green_heart:


Der bydes velkommen, og så er programmet ellers som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Tak for i dag.


Vedtægter
I forbindelse med pkt. 5 vil bestyrelsen gerne fremsætte et forslag om et nyt sæt vedtægter. Det vil vi gerne gøre i samarbejde med de vedtægtsinteresserede i foreningen. Derfor har vi planlagt to vedtægtsmøder.

11/12 – Kl. 18.30 – 21.00 – Vedtægtsmøde i Åbenrå
13/12 – Kl. 18.30 – 21.00 – Vedtægtsmøde i Åbenrå

Møderne kan du læse meget mere om på denne side. På den side vil vi også på tirsdag oploade nuværende vedtægter og et udkast til det nye sæt vedtægter – det er dette udkast, vi vil komme til at arbejde ud fra på de to møder. Ønsket er at få nogle vedtægter, der lægger sig tæt op ad minimumsvedtægterne i struktur og indhold men selvfølgelig med tilpasninger til vores forening.

Vel mødt :memo:


Datoer i forbindelse med årsmødet
11/12 – Kl. 18.30 – 21.00 – Vedtægtsmøde i Åbenrå
13/12 – Kl. 18.30 – 21.00 – Vedtægtsmøde i Åbenrå
24/12 – Frist for indsendelse af forslag til kbh@alternativet.dk
31/12 – Kl. 08.00 – Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag til bestyrelsen.
31/12 – Frist for bestyrelsen for udsendelse af alle forslag samt information om kandidater til valg udsendes til medlemmerne senest en uge før mødets afholdelse.


Alt det bedste :green_heart:
Bestyrelsen
Alternativet København