Nye vedtægter for Alternativet København

Kære vedtægtsinteresserede

I forbindelse med vores årsmøde den 7. januar 2018 afholder vi to vedtægtersmøder, hvor vi vil gennemgå vores vedtægter og det udkast, der er lavet til de nye vedtægter – dette udkast bliver tilgængeligt på denne side tirsdag den 6. december kl. 21.00 (om alt går som planlagt)**
** Udkastet kommer onsdag formiddag i stedet, da der lige er lidt småjusteringer efter sparring med Peter Laudrup fra vedtægtsudvalget.


De nuværende vedtægter sammenlignet med ændringsforslagene:
Nuværende og Forslag.pdf (176.5 KB)

De oprindelig vedtægter sammenlignet med minimunsvedtægterne og ændringsforslagene, så man kan se, hvor teksterne stammer fra:
Sammenligning af vedtægter_2018.pdf (240.7 KB)

Der kommer muligvis andre opsætninger, da vi jo læser og forstår forskelligt.
Skulle du finde fejl (stavefejl, slåfejl, kopieringsfejl, noget man ikke må eller andet) så send gerne en mail til kbh@alternativet.dk med “Vedtægter” i emnefeltet.


Målet er, at bestyrelsen sammen med de fremmødte kan nå til enighed om et sæt vedtægter, som så sættes til afstemning. Dette er for ikke at bruge hele årsmødet på vedtægtsafstemning.

Skulle der være nogle (få) steder i vedtægterne, hvor enighed ikke er muligt, er idéen, at den mindst yderliggående formulering (i forhold til de nuværende vedtægter) bruges, og at det andet/de andre formuleringer så kan stilles som særskilt(e) forslag på årsmødet.

På den måde skulle vi gerne som minimum få et helt nyt sæt vedtægter, der ligger tæt op ad minimumsvedtægterne 2017 og er renset for de nuværende vedtægters fejl og mangler.

De to møder afholdes i Åbenrå:
11/12 - Kl. 18.30 – 21.00
13/12 - Kl. 18.30 – 21.00

Alt det bedste
Bestyrelsen

1 Synes om

Super - jeg kan kun onsdag, så jeg regner med at det er to seperate møder.

Det er det :slight_smile: