Gennemsigtighed i ledelsen

Hej alle,

det er nok en hvepserede det jeg lukker op for her :sunny: men nødvendigt…

Som kredsbestyrelsesmedlem, har jeg mere end ofte siddet og bandet og svovlet over organisationens uigennemskuelighed. Men også over ikke at kunne sætte en finger på hvad det er der gør det uigennemskueligt. I hvor høj grad skyldes det børnesygdomme fordi vi er et nyt parti? Forsøger vi i Å at gabe over mere end vi formår og derved ikke får fulgt vores problemer til dørs? Skyldes uigennemskueligheden, at vi som medlemmer ofte informeres på bagkant, så der ikke er tid til at hive i håndbremsen, hvis der er noget vi mener er problematisk? Er det Å’s eksplosive vækst der gør, at organisationens struktur bliver nødt til at blive revideret, nærmest før den gamle er implementeret - eller er det en dårlig undskyldning for, ikke at tage fat om problemets rod? Som kredsbestyrelsesmedlem har jeg ofte forsøgt at dissekere hvor det er, at kæden hopper af og er kommet frem til at det er en god suppe af det hele (ja hurra). Men det hjælper jo ikke meget hvis vi skal ændre det - vi skal jo starte et sted og arbejde os frem. Har i nogen konkrete bud kombineret med løsninger til: ‘hvor er Å uigennemskueligt? Hvad er grunden til dette? Hvad kan vi konkret gøre?’. Jeg vil bare sidde på sidelinjen og suge til mig og tage noter - men ikke selv gå ind i diskussionen, da den bare skal have lov til at leve frit.

kh
Tatjana

3 Likes

Hej Tatjana.

Som ny organisation, tænker jeg, der er en del rammer og holdninger der skal på plads først. Der efter kræver det en del kontinuerligt fokus og arbejde fra ledelsen, at informere og synliggøre hvor, hvorfor, hvordan o.s.v man gør tingene. Det vil nok også indbefatte at selv små beslutninger der træffes skal begrundes og gøres tilgængelig for medlemmerne.
Et rigtig godt sted at starte, hvis du spøger mig, er at bakke op om og prioritere udviklingen af vores platforme her på nettet. Altså dialog og alleos. Det er nogle fantastiske værktøjer til at dele viden og informationer. Derefter kunne fokus være på at få lagt referater fra alle møder tilgængeligt hurtigst muligt.

Man kan ikke gardere sig mod dem der ikke selv opsøger information, altså læser de tilgængelige referater. Man kan derimod gøre det så nemt og tilgængeligt som muligt at finde den.

Det er en rigtig god dialog du lægger op til og jeg tænker der er mange, både små og store, debatter gemt her. :smile:

//Jesper

Jeg tager til folkemødet her i morgen og det kunne være vildt fedt at få en masse indspark fra folk. Jeg er nemlig lidt bekymret for hvorvidt det viser sig, at jeg ikke er et hak bedre nu når jeg selv sidder i HB mht. gennemsigtigheden. Derfor kunne det være fedt med nogen helt konkrete inputs til ‘what to do’ - for som sagt, kan jeg knap nok selv gennemskue hvorfor organisationen virker så uigennemskuelig (udover selvfølgelig at det er en sammenkogt ret af forvirring på alle planer :slight_smile: ). Som sagt har jeg selv siddet mere end ofte og revet mig i håret i kredsbestyrelsesarbejdet - så det forpligter jo selvfølgelig en smule selv at levere på den front :slight_smile: Helt lavpraktisk, så tager jeg rundt i landet her i den kommende tid i lokalforeningerne for at tage noter… men pt. er jeg ude med opklaringssnøren, alle steder muligt…

1 Like

Et forslag kunne være et organisationstræ. En side på alleos der visuelt giver et overblik over det hele. Hvert blad på træet kunne være et link til den enkelte afdeling/gruppe/lokalforening. Her kunne farverne på bladene så skifte i forhold til om der var ændret på noget eller kommet nyt.

Det var et hurtigt skud fra hoften og igen omhandlende tilgængelighed af information på alleos… :slight_smile:

@huulbaek Du får den også lige som et hurtigt forslag…

//Jesper

3 Likes

Ja, tak, det er også en god idé :slight_smile:

Man kan generere det automatisk fra AlleOS, men der mangler meget for at gøre det brugbart. Der mangler både masser af data og programmering :wink:

Jeg var begyndt på det for noget tid siden, men er langt fra færdig. Herunder et eksempel på data der laves af systemet pt.

1 Like

Gad vide hvor storkredse, lokalforeninger og medlemmer er blevet af i diagrammet :slight_smile: Svagheden ved alle typer af diagrammer er, at de streger der tegnes mellem elementerne ikke nødvendigvis er udtryk for en formel organisatorisk forbindelse.

Nej, som sagt er arbejdet også gået i stå pt - derfor er de data ikke med :wink:

Men tanken er, at man kan se medlemmer i de forskellige teams og overlappet af medlemmerne. Men det er en lidt omfattende opgave, som dog skal laves på et tidspunkt.

Jeg kunne godt tænke mig, at referaterne var mere fyldestgørende (se seneste her).Det bliver for meta til min smag - der skrives om, hvad der tales om og ikke så meget det konkret talte.

2 Likes

Man kunne evt. lave en vejledning til skrivning af referat og måske en skabelon til udfyldelse. Derudover ville en procedure omhandlende hvor og hvordan referater, fra alle dele af organisationen, blev gemt og offentliggjort kunne skabe åbenhed. Der kunne være en underside på AlleOS under hovedbestyrelse, storkredse, lokalforeninger og andre udvalg eller teams hvor der blev linket til referater fra møder o.s.v.

Og skulle man drømme stort, ville det være endnu mere fantastisk med en eller anden for for database, hvor beslutninger, valg til div. poster o.s.v kunne søges på.

1 Like

Det er meget uigennemsigtigt hvor og hvordan beslutninger, der vedrører organisationen/bevægelsen træffes. Hvorfor traf man en beslutning om, at sidestille lokal- og storkredse? Hvad mente man fordelene ville være ved det? Og hvem besluttede at det skulle være sådan?
Nu ligger beslutningen der så, og det lyder på mine vandrør, at kontingenter skal fordele anderledes, storkredsenes ansvar omfordeles, etc. Hvem er det så der har besluttet det? Hvad er de nye roller? - jo da der står lidt i vedtægterne, men noget af det som ikke lige vedrører valg g kandidater er særdeles luftigt og ikke konkret…
Der fremgår ikke af nogen referater, hvor disse beslutninger er taget og af hvem. Vi er ikke blevet indraget, eller hørt, ej heller orienteret. Sådan er det med rigtige mange af de beslutninger der træffes omkring organisationen / bevægelsen. Gennemsigtigheden her er stort set lig nul. det virker kontraproduktivt set i forhold at lade folk få ejerskab til tingene, bygge noget op, og arbejde demokratisk.

2 Likes

Hej Tatjana. Jeg har netop uploaded nedenstående i tråden “Fremtidens folkeskole - en skole for verden”. Jeg gentager den lige her, da jeg synes den illustrerer et enkelt konkret eksempel på den uigennemskuelighed, der er dit anliggende, og som jeg er helt enig med dig i.
For en bevægelse, et parti, som vores, er det mig helt uforståeligt, at offentliggørelsen af en vedtagen politik ikke har topprioritet; i det mindste som bilag til POFO-referatet.
Jeg skrev:

"Den 17 april i år godkendte POFO vores Skolepolitik. Mødereferatets pkt 7 lyder således:

“Genbehandling af skolepolitikken. Siden sidst det var oppe på POFO har arbejdsgruppen taget alle inputs og gennemskrevet det. Efterfølgende har de andre i arbejdsgruppen kommenteret og det er blevet gennemskrevet på ny.
Der blev således stemt om forslaget som det foreligger.
Nedenstående blev vedtaget:
Det vedtages som det er nu.
89,5 % stemte for – vedtaget
10,5 % stemte imod
Alternativets nye skolepolitik blev hermed vedtaget uden ændringer.”

Jeg har siden, efterlyst den vedtagne politik, både direkte til Magdalena, og da jeg ikke hørte fra M til Alternativet generelt. M har i bladet Folkeskolen fortalt om vores politik; en fortælling, der lyder både spændende og alternativ. Jeg glæder mig til at læse politikken, ja jeg nærmes brænder for at kende den.

Da alt pt tyder på, at Skolepolitik bliver et af de brandvarme emner i KV17 valgkampen, må en snarlig formidling af politikken til alle vore kommende kommunalbestyrelseskandidater og til alle os andre prioriteres.

Jeg håber derfor at rette vedkommende læser med i denne tråd :blush: eller at nogen der ved hvem rette vedkommende er, vil henlede pgls opmærksomhed herpå. "

2 Likes

Teknikken drillede mig. Jeg har intet ønske om at være anonym. Og så beklager jeg, at jeg ved en fejl skrev “Magdalena” - jeg mener naturligvis “Carolina Magdalene”

1 Like

Hej Poul…

Jeg bliver en smule ked af du mener at vedtægts arbejdet ikke har været åben, hvis der noget vi virkeligt har bestrabt os i udvalgt var det en meget åben process…
Og netop idèn med at sidestille lokal og storkredse udspriger af et stort medlems ønske om lave så flad en organation som mugligt. Og det var samtidige en ide der udsprang ret tidlig i processen.
Og i sidste enden er beslutning taget af Årsmøde i Odensen.
Iden er at storkredse skal koncentrere sig om politik på storkredsniveau og yde politiske hjælp i lokalforeninger…
Lokalforeninger skal lave lokalpolitik.
Man kan sige at nok er lokalforeninger og storkreds foreninger sidestillet ret organations messig, men de har helt klart forskællige opgaver, specielt politisk…
At medlemmer ikke er blevt indraget er simplehen ikke korrekt…
Vedtægts gruppes arbejde er nok det mest åbner arbejder der har været…
Forøvrigt er det eneste der er ændre rent vedtægts messing, at det ikke længer er storkredsen som skal godkenden lokalkredse vedtægter, men HB og at storkredsvedtægterne ikke overtrumfer lokalforeninger (det gør kun landsvedtægterne stadig)
Økonomien har hele tide været en HB beslutninger…

Ivan fra vedtægts gruppen

et bud kunne være at der sker så meget rundt omkring i Å at ingen har et komplet overblik. Et eksempler jeg have ikke opdaget at der var ved at blive lavet en skole politik. og nu er den vedtaget.
Dialog er godt med dur ikke til at invitere til pola’er og workshop, på FB er der så mangen officielle og uofficielle Å grupper at det er uoverskueligt. Kalendere på Alternativet.dk blive slet ikke brugt til de store ting. (Årsmødet i Odensen f.eks.)

og min egen lille bøvs er at der er en kraftig tendens til at polar, workshops, og planlægning af stor events, forgår centreret om København og lidt Århus/Odense, der er selvfølgelig der hvor der lokaler, men behøver alle mødre være om hverdagen kl 16:30-18:00 eller ? det kunne jo være at vi kunne inddrage nogle flere hvis et pola lå søndag k 12:00 til 16:00…

Samtidig ser jeg også en tendens til at folk opfatte gennemsigtighed som at "Jeg skal inddrages i det hele”, også bliver det tungt, vi nærmer os jo de 11.000 medlemmer.

2 Likes

Hej Ivan - dit svar er symtomatisk - jeg bliver nemlig ikke klogere af det. “En ide der udsprang ret tidligt i processen” (Side stilling ml lokal og storkredse) netop dette punkt så / hørte jeg ikke megen debat omkring.
Jeg savner stadig den organisatoriske forbindelse. Det giver jo ikke mening at tale om noget på “Storkredsniveau” når man har lavet en side stilling… Hvorfor skulle denne organisatoriske sidestilling være en fordel? Man får en fladere organisation fremføres det - men er den bedre eller mere effektiv til at opfylde målet?
Egentlig troede jeg, at det var meningen, at vi skulle bygge en bevægelse. Men af dit svar fremgår det, at det skal opfylde politiske formål, fremfor organisatoriske. Betyder det så, at det politiske har forrang frem for det organisatoriske?
Jeg er stadig forvirret på et højere plan.

2 Likes

helt enig Thomas - det tager jeg lige op under evt. på mødet i morgen!

1 Like

Oki doki - så pt. under punktet ‘evt.’ på HB-mødet i morgen tager jeg op, at vi skal lave en gennemsigtighedsplan jo før jo bedre. Elementer til denne plan kunne være f.eks.:

  • Et organisationstræ / beslutningstræ,
  • En side hvor alle referater samles fra lokalforeninger, kredsene og HB (måske standardiseret?
  • At HB-referater bliver mere uddybende.

Hej Tatjana.

Har oprettet en tråd med et forslag:

https://dialog.alternativet.dk/t/udvalg-intern-kommunikation-gennemsigtighed/2548?source_topic_id=2513

//Jesper

1 Like

Og så vil jeg lige henlede opmærksomheden på Palles arbejde. Hvis i nu skulle mangle noget at snakke om på HB mødet :smile:

Opdateret forsøg på en visuel demo af vor organistion

//Jesper

1 Like

Diagrammet kommer til at give mening engang, når vi får oprettet “alle” grupperne i Alternativet. Og får tid til at gøre det brugbart og få koblet personer på :wink:

Lige nu ser det sådan her ud:

2 Likes