Forslag til: Hvordan skaber vi en bæredygtig kultur og organisation?

 1. En gensidig enighed om at vedtægterne overholdes
  Såfremt vedtægterne ikke overholdes, er det at negligere det store arbejde der er blevet lagt i at udforme dem, og al den tid der er blevet brugt på årsmøderne om udvælgelsen og vedtagelsen af dem.
  Er vedtægterne ikke dækkende i ad hoc tilfælde, kan de ændres på årsmøderne, men i mellemtiden skal de respekteres.

 2. Fast udformning af hvordan politikken fastlægges i partiet.
  Der skal nedfældes en hel fast procedure om, hvordan politikken bliver til. Som det er nu, forstås det sådan af mange medlemmer, at der er medbestemmelse og medindflydelse, også selvom det der forslås fra Folketingsgruppens side, er i overensstemmelse med det oprindelige partiprogram.
  Det giver nogle uheldige dønninger, når medlemmerne føler sig overroulet af partitoppen.

 3. POLAer og deres rolle.
  Medlemsinddragelsen er blevet udvandet mere og mere. Der er ved at danne sig et decideret hul mellem medlemmerne og partitoppen. Hvis vi ikke passer på, bliver værdier og dogmer til floskler uden indhold.
  Det spiller ganske enkelt ikke sammen med partiets DNA.
  Vi er nødt til at koble ord og handling sammen, og hele grundlaget for vedtagelse af politik må og skal nytænkes.
  POLAernes nuværende udformning er et problem, idet der er en kraftig begrænsning geografisk på, hvem der kan deltage. At lave landsdækkende fysiske POLAer er ikke gørligt.
  Det ville være bedre at lave POLAer digitalt – enten på Dialog eller Appgree.
  Det forhindrer ikke at man kan lave fysiske POLAer, hvis resultat kan indskrives digitalt.

 4. Partiprogrammet
  Partiprogrammet bør opdateres løbende, når der vedtages ny politik. Det er der ansat folk til.
  Det bør ligeledes løbende, måske hvert andet år, revideres på Årsmødet.

 5. Folketingsmedlemmerne er ansvarlige overfor partiet og dets medlemmer og ikke omvendt
  Vi bliver nødt til at se at der er gået Christiansborg i den. Osteklokken har sænket sig ned over den grønne gang.
  Det er ikke svært at få øje på hvorfor. Inde på Borgen beskæftiger de sig med politik 24/7 3 – 4 dage om ugen. Det bliver meget nemt en lukket verden. Forsøget med streamede gruppemøder er godt, men det er stadig en envejs kommunikation, hvilket det meget er blevet til.
  Kunne man forestille sig at FT medlemmerne deltog i nogle møder i lokalkredsene, der hvor de er opstillet, f.eks. hvert halve år?

Flere Ved Mere - så fortsæt endelig med dine egne forslag

7 Likes

Med hensyn til:
“Kunne man forestille sig at FT medlemmerne deltog i nogle møder i lokalkredsene, der hvor de er opstillet, f.eks. hvert halve år?”

Her i Østjylland deltager Josephine Fock ca. én gang om måneden i åbne møder, hvor hun fortæller, lytter og svarer på spørgsmål om stort og småt.

Hvis ikke de andre gør det allerede, synes jeg den lokale storkredsbestyrelse skal kontakte “deres” FT-medlem.

6 Likes

Jeg stødte lige på den her fra tidligere i år - https://dialog.alternativet.dk/t/udvalg-intern-kommunikation-gennemsigtighed/2548 OG den her (som der henvises til i den første jeg deler) - Gennemsigtighed i ledelsen

Den her er også ganske interessant - Opdateret forsøg på en visuel demo af vor organistion

1 Like

Det ville være rigtig godt - hvis vi kunne få flere forslag på. Det er godt at vide diskussionen ikke er ny. Det bekræfter blot at der er brug for handling nu.
Så skriv dine forslag på - please !
Lad det ikke dø denne gang !

Fra facebook: forslag om at livestreame HB-møder på samme måde som gruppemøder.

5 Likes

“Medlemsinddragelse er godt - men ikke, hvis de mener noget andet, end Folketingstoppen” - det er noget af det, som jeg har oplevet under to års PoFo medlemsskab. Og der er ikke noget mere dræbende for en bevægelse som vores, som består af mennesker, som gerne vil deltage og tages alvorlig. Så, helt enig i de fleste pointer i Birgits skriv - de trænger til at høre efter, også når det er ubekvemt og imod egne holdninger. Her kunne det hjælpe med regler i stil med det her:

 • Et folketingsmedlem får sin opgavebeskrivelse fra medlemmerne. Hvis en FTer ikke kan støtte op om et medlemsflertals beslutning og vi handle anderledes, er FTeren i sin gode ret til det, men kan ikke længere gøre det som FTer for Alternativet, men som frigænger.
 • FTer må maksimalt sidde i folketinget i to valgperioder, hvorefter de skal vige pladsen for et nyt partimedlem.
  På den måde får vi forpligtet FTerne til at arbejde ud fra medlemmernes ønsker og forhindrer, at der opstår en indspist partielite, som styrer sagerne egenrådig.
2 Likes

Jeg er som sådan ikke uenig i nogle af de punkter der læges frem. Dog tror jeg, at vi skal være forsigtige med at binde vores FT’ere på hænder og fødder. Gør vi det, bliver resultatet at de ikke kan manøvrere i det politiske på borgen. Derfor skal de forslag der kommer fra medlemmerne og som kommer i partiprogrammet være så bredt formuleret, at det giver plads til forhandlinger og til at lave aftaler. Dvs. der stilles en ramme op, og så kan FT’ere agere inden for den relativt brede ramme.

3 Likes

Hej,

Jeg vil gerne tilføje et forslag om at hovedbestyrelsen udvides, så der sidder to medlemmer for hver kreds.

Derudover bør medlemmer af Politisk forum være klar over, at de er medlemmernes mulighed for at præge politikken. Jeg er ikke enig i opslagets punkt 5. Folketingsmedlemmer er kun ansvarlige overfor deres egen samvittighed, og det vil sige deres vælgere. Det følger formelt set af grundloven. Derfor er det også vigtigt af medlemmerne af Politisk forum er deres opgave bevidst.

Bedste hilsner,
Jan K

3 Likes

Hej Jan. jeg forstår godt hvad du siger ang. FT medlemmerne, men hvordan sikrer vi at der er en konsensus mellem medlemmernes vedtagelse af politik og den der fremlægges på Christiansborg?

Her er mine forslag fra Facebook dialogen:

 1. HB har aldrig fungeret. Den konstruktion skal laves om. Først forsvandt Helle, så NIels og nu Astrid. Det er i mine øjne nok til at lave det helt om. Jeg synes godt om Jans forslag om at det er storkredsene der sender nogle repræsentanter. Det ville være godt hvis de blev organiseret som en cirkel i stedet for et hierarki. Et fælles fundament og en klar opgave. (At holde vedtægterne, at løse opgaver og koordinere fx. politikudvikling og vise vejen frem som gode rollemodeller.)

 2. Alle HB møder bør streames (eneste undtagelse er behandling af ansættelser) Sådan en streaming kunne kombineres med, at der var møder rundt omkring i landet, som kunne byde ind med løsningsforslag og ressourcer til projekter. (lidt ligesom et reflekterende team) Jeg har prøvet formen i andre sammenhænge og det kan fungere godt.

2 Likes

Der er nogle organisatoriske ting der skal på plads før end vi kan forvente, at både HB og kommunikationsflowet kommer til at virke bedre.
Der mangler p.t. et led i organisationen som binder ledelsen sammen med medlemmerne, og som kan sikre at information kan flyde frit op og ned i organisationen. For nuværende kører der en envejskommunikation via mail oppe fra og ned. Men der er ingen klar “kommandovej” (i mangel af bedre udtryk) nede fra og op. Som det er nu er landsforpersonen den direkte “overordnede” for 10 kredsbestyrelser og potentilet op til 90 lokalforeninger. Det virker ikke.

Man kan heller ikke lede en stor landsdækkende organisation ved at sidde og sende mails ud. Det virker ikke. Folk skal inddrages, involveres og begejstres. Det sker ved personlig kontakt.

Storkredsene kunne have været bindeleddet, men de blev med de nye vedtægter sidestillet med lokalforeningerne.

Derfor handler det også om, hvordan vil vælger de mennesker der skal sidde i HB. Vi er et parti, der går ind for et lige Danmark, og det vil derfor være naturligt, om HB medlemmerne vælges ude i kredsene efter en eller anden form for kvalificeringsprocess, f.eks. valg eller via antal stillere eller noget helt 3.

Jeg tror, at det er vigtigt, at der er den brede geografiske repræsentation i ledelsen, ellers kommer beslutningerne let til a t blive truffen ud fra nogle mere snævre vinkler eller virkeligheder.

Der skal måske også ses på vores valgprocess. Et der tilstrækkeligt kvalificerende at man kan lægge en tekst, og en video på nettet i nogle uger, og så blive valgt ud fra det? Skal man i stedet stille med f.eks. 50 anbefalinger i baggagen, eller 50% af stemmerne til en slags opstillingsmøde i f.eks. Storkredsen?

4 Likes

Kunne det ikke bare være storkredsene der i deres midte valgte hvem de vil sende? Det virker enkelt på mig.

3 Likes

Det har været foreslået, men det fandt man ikke fra centralt hold, var kvalificerende nok. Hvad der så end ligger i det…

Hvad er centralt hold? Eller nærmere hvem gav beskeden og hvor var den besluttet? Det kan være der i et referat et sted ligger en super-god begrundelse

Ja, det kunne da være rart at få uddybet.

Den 4. Bundlinie
Den personlige omstilling, mener jeg er af stor betydning. Forstået på den måde at man arbejder med sig selv, Walk the talk, at være autentisk.
Det er en personlig proces, og der findes nok ikke nogen opskrift på hvordan og hvilke værktøjer der skal bruges.
Personligt har jeg gavn af Qi gong, taiji og Heartfullness.
Tror det er vigtigt at vi finder hver vores personlige vej, men vi kan godt udvikle rum, og inspirere hinanden.

2 Likes

Fremfor fokus på medlemsinddragelsen (udover facebook & livestreams) - kunne godt tænke mig at medlemmerne deltog i, hvem der skal være Alternativets ‘eksperter’. Især på forsvars & freds politiken (som også dækker det ‘globale’). Jeg mangler uafhængige eksperter, som ikke bærer præg af ‘mainstream’ holdninger til udenrigspolitiken. De ekspertvurderinger, jeg har læst indtil videre, er langt fra neutrale - men lægger sig tæt op af f.eks en ‘No-Fly-Zone’ i Syrien. Eller bærer præg af ikke at være eksperter i proxykrigen i Syrien - men mere eksperter i kurdernes eller palæstinensernes problematik. Vi skal have bredere eksperter her. Det berører også flygtningepolitik og italesættelser af de ‘globale’ probemstillinger. (som folk stemmer ned verden over)
Jeg behøver ikke deltage i div. udvikling af manglende politik, hvis jeg har en fornemmelse af at være repræsenteret af en ekspert (såsom udenrigspolitiken). Her vil jeg fremhæve fredsforskeren ‘Jan Øberg’ - til at deltage i en dialog/debat med Alternativet - så man også kan få LUFT og komme ned i noget substans - i de uenigheder, vi ved der er. Herregud - det er bare debat. Udgangspunktet kunne være, at der ikke skulle BESLUTTES noget - bare lyttes og debatteres. Mange er stadig bange for Rusland - mens andre er mere nervøse over Saudi Arabien og Israel. I dén debat går bølgerne altid meget højt - men det ska der også være plads til. Vi skal væk fra hysteriske tabuer og klichéer - men begynde at tale seriøst om de internationale udfordringer.

3 Likes

@Birgit I forhold til deltagelse i lokalkredse, så må det jo også være op til lokalkredsene at invitere. Vores FT-medlemmer er i mine øjne gode til at deltage i lokalkredsene i det omfang det er muligt. Men jeg mener nu, at det må være op til begge parter at sørge for, at kontakten finder sted.

3 Likes

Det giver god mening at der sidder repræsentanter for alle kredsene (måske regioner i fremtiden?) i vores hovedbestyrelse.

Dog bør der vel også på en eller anden måde tages højde for at København har mange flere medlemmer end resten af landet.

Der blæser alternative vinde med nye former for organisering både i business-verdenen (holakrati) og ngo-verdenen (sociokrati). Jeg ser det som helt afgørende for Alternativets succes, at vi er med i front på at udvikle nye bedre former for organisering.

Her er de bedste links jeg kender til, for jer der kunne være nysgerrig på den slags:

Intro til Sociokrati. Video på 3 minutter

Sociocracy. The Operating System Of The New Economy Video på 4 minutter

Hvad er holakrati? Video på 2 minutter

Holacracy.org

Kh Louisa

4 Likes

Der lå et forslag til vedtægter på Årsmødet 2016, med lige præcis det indhold, men det blev nedstemt.