Opdateret forsøg på en visuel demo af vor organistion

Med en stor tak til @Jesperaf @Ivan_K_Flaendsdal og @Nis for jeres bidrag vover jeg at præsentere et nyt forslag til et organisationsdiagram, som jeg selv synes er blevet meget bedre. Jeg har tilføjet relevant § i alle kasser, der kan relateres direkte til vores nye vedtægter. Jeg har, inden for det anvendte programs begrænsninger forsøgt at køre linier og pile så inuitivt forståelige som det er mig muligt.
Kasser med grøn farve illustrerer funktioner hvis opgaver fremgår direkte af vedtægterne.
Kasser med gul farve er de tre råd og udvalg der nedsættes separat på Landsmødet
Kasser med orange farve viser de konkrete personer, der vælges på enten Landsmødet eller ved nationale folketings-, regionråds- eller kommunalbestyrelsesvalg.
Kassen med den hvide farve illustrerer overgangen fra det foreningspolitiske til det administrative niveau.
Jeg ser frem til at modtage din kommentar.

5 Likes

Tak! Det var lige sådan et diagram jeg stod og manglede. Sidder og arbejder på mit speciale om Alternativet, og har manglet en god oversigt over organisationen.

2 Likes

Det glæder mig, du kan bruge det. Held og lykke med specialet :slight_smile:

Hej Palle, jeg har svært ved at se hvordan beslutninger træffes i diagrammet.
Men måske hører det hjemme i andre diagrammer?
Beslutninger om for eksempel

  1. politik
  2. medlemmer
  3. økonomi
  4. kampagner
  5. information

Jeg tror at kommuneforeninger refererer til storkredse med hensyn til økonomi og kandidater
Mvh. Peter

Hej Peter, Tak for din kommentar. Når jeg prøver at skabe mig et overblik over en kompleks organisation, har jeg i mange år brugt at visualisere organisationen ved hjælp af de teknologiske redskaber, der nu har været til rådighed. Før jeg blev pensionist var det ret professionelle (læs: dyre) værktøjer. Som pensionist prøver jeg mig frem, og heldigvis er tiden og den teknologiske udvikling med mig. Jeg har fundet et lille prisbilligt program “Espresso Mind Map” der kører under Windows10, og det er det jeg har brugt. Jeg har ønsket at visulisere vor organisation, men har også, som du, et ønske om at gå videre med egentlig procesvisualiseringer. Det egner programmet sig vist ikke til - eller også rækker mine evner ikke. Jeg har dog ikke givet op, for det interesserer mig virkelig.

Som jeg har forstået det, har vi med de vedtægter vi vedtog på landsmødet ligestillet storkredsforeningerne og kommuneforeningerne. Der er altså ikke noget over-, underordnelsesforhold mellem de to foreninger. Begge refererer til Hovedbestyrelsen. I forhold til kommuneforeningerne er storkredsforeningens opgaver defineret i minimumsvedtægternes § 6 som værende af understøttende, koordinerende og implementerende art.

1 Like

Hej Tatjana
Det er du meget velkommen til. Det glæder mig, du mener det kan bruges :slight_smile:

http://www.e-julemaerket.dk/?259522d0-49f0-4526-943f-dc16668a4667
Palle Skov
Tidl. Forvaltnings- og kommunaldirektør.
Patientunderviser

CAMES Copenhagen Academy forMedical Education and Simulation

Telefon: +45 3255 1771
Mobil: +45 3062 7527
www: under overvejelse http://yourwebsitelink/
epost: palle.skov@gmail.com palle.skov@outlook.com
Adresse: Backersvej 61
2300 København

:

1 Like

:green_heart: :earth_americas: :slight_smile: :seedling:

Hej Palle. Der ligger også et organisationsdiagram på Alternativets WIKI. Skal det du har lavet betragtes som en opdateret version? Og er den på WIKI’en stadig tidssvarende eller? Dbh. Thorbjørn

Hej Thorbjørn, Ja det opdagede jeg efter jeg havde lavet mit. Det er vist fra 2015, og er efter min ringe mening ikke tidssvarende.
Jeg lavede i første omgang diagrammet for mit eget overbliks skyld, og jeg fik god hjælp herinde.
Det er ikke op til mig at autorisere det. Hvis sådan noget skal ske er det vist en opgave for HB. Jeg ved heller ikke om den på WIKI er autoriseret.
Jeg har fået en række positive tilkendegivelser, som jeg selvfølgelig er glad for. Jeg har ikke copyright på diagrammet, så du er velkommen til at bruge det, hvis du ønsker det. :blush:

Kære @Nis_Vilhelm_Benn og @Tatjana I tog begge pænt og konstruktivt imod mit forsøg på at tegne et diagram over Alternativets politiske struktur. og senere gjorde @Thorbjorn_Chakravart mig opmærksom på, at der allerede ligger et diagram på Wiki.
Det har jeg lige kigget på igen efter Wikis forside er blevet fornyet. Øverste link i den nye højre kolonne “Alternativet Indadtil” er et link til “En oversigt over alternativets organisatoriske enheder”.
Denne oversigt er forældet - ikke mindst fordi den tegner det over-, underordnelsesforhold mellem Kommuneforeningerne og Storkredsene, som var gældene før, men ikke efter årsmødet.
Det er blot det jeg vil henlede jeres opmærksomhed på :slight_smile:

Tusind tak Palle! :blush: det har du da ret i…

kram
Tatjana

Hej @Palle, @Tatjana og andre, jeg har for nyligt fået overdraget “nøglerne” til wikien, og det er mig der har lavet et re-design af dens forside. I den forbindelse tog jeg bare udgangspunkt i de ting, der lå på wikien i forvejen og forsøgte at bringe orden i dem, og jeg beklager hvis noget er forældet. Jeg har fjernet henvisningen til organisationsdiagrammet så der ikke er nogle misforståelser, og jeg lægger gerne ovenstående diagram op i stedet hvis det ønskes :slight_smile:

Jeg undskylder i øvrigt på forhånd hvis der er andet forældet på wikien - den er lidt i limbo, mens jeg rumsterer rundt og IT-holdet forsøger at finde ud af hvordan den passer ind sammen med AlleOS og resten af siden. Men hvis der ellers er ønsker til tilføjelser eller forbedringer så er jeg lutter øren :smiley:

2 Likes

:seedling: :sunflower::earth_americas::crocodile::green_heart: :blush:

1 Like

Tag evt. et kig på xmind (http://www.xmind.net/) som alternativ. Det syntes jeg indeholder rigtigt mange fine faciliteter, måske det er bedre end det du anvender pt.

Mvh. Klaus

Godt med diagram :green_heart:
Men der mangler Pola er… Og hvordan og hvor politikken udvikles.
Er dette diagram delbart p t ?
Tror mange har mistet overblikket.
Og det vil være godt med en debat om det er en god struktur,
Den virker meget kompliceret… Og så er de sociale medier ikke med … Hvis de skulle tegnes ind, og de fylder meget i bevægelsen… Så bliver det et spind.
:green_heart::green_heart::green_heart: interessant

Ja det har du helt ret i. Jeg færdiggjorde dialgrammet den 18. juni efter årsmødet, primært for mit eget overbliks skyld. Et forsøg på at skabe et ‘klassisk’ visuelt overblik over vores analoge organisation, sådan som den fremstår ud af vore vedtægter. Det var det jeg ville, og den har hjulpet mig efterfølgende. Den allerstørste værdi ligger dog i selve konstruktion af sådan et diagram. Den kan være meget svær at gå til. Man skal som minimum have vedtægterne i den ene hånd, vil være min anbefaling.

Hvad POLAer angår har jeg efterfølgende haft stor glæde af Håndbogen på AlleOs. Den giver en god beskrivelse af en proces, der er i stadig udvikling. Jeg har dog ikke overblik over om den er opdateret med sidste nyt. Men det har @Nilas_Bay_Foged formodentlig :smile:

Ja, det er det. Du kan dele det her fra dialog; men så får du min indledende tekst med, Eller du kan dele det fra dette link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/26827487/Alternativet/IT%20udvikling/e0702c0239fed3e447093dd080851edbd603be0f_1_690x336.png

Ja, for en umiddelbar betragtning har bevægelsens/partiets fædre ikke gjort det let; hverken for sig selv eller for os andre. Men er det ikke et vilkår, når vi i een organisation vil favne alt fra et klassisk politisk parti (som i parantes bemærket ikke er så klassisk endda) til hypermoderne 4. sektorvirksomheder, med twist ud imod den store verden.

Hvad de sociale medier angår, er jeg meget enig. Tag bare dette medie ‘Dialog’ som i sig selv er et meget godt eksempel på kompleksitet.
Den for mig allerstørste kompleksitet er dog knyttet til partiets/bevægelsens brug af facebook med dets fuldstændigt uoverskuelige mix af åbne, lukkede, og hemmelige grupper, i kombination med Google Docs, Dropbox og OnerDrive, Evernote m.fl.

Jeg finder det prisværdigt at HB har en ambition om at udvikle AlleOs til vort fælles fremtidige sociale medie; og ser frem til en budgetmæssig offensiv satsning, der matcher ambitionen. Måske åbner den opgraderede partistøtte nogle muligheder :wink:

1 Like

Jeg har i dag sendt dette notat, jeg har kaldt ‘Mit jule- og nytårsønske’ til HB og til politisk og administrativ ledelse.

Glædelig jul og godt nytår.

2 Likes