Gennemsigtighed i ledelsen

Gad vide hvor storkredse, lokalforeninger og medlemmer er blevet af i diagrammet :slight_smile: Svagheden ved alle typer af diagrammer er, at de streger der tegnes mellem elementerne ikke nødvendigvis er udtryk for en formel organisatorisk forbindelse.

Nej, som sagt er arbejdet også gået i stå pt - derfor er de data ikke med :wink:

Men tanken er, at man kan se medlemmer i de forskellige teams og overlappet af medlemmerne. Men det er en lidt omfattende opgave, som dog skal laves på et tidspunkt.

Jeg kunne godt tænke mig, at referaterne var mere fyldestgørende (se seneste her).Det bliver for meta til min smag - der skrives om, hvad der tales om og ikke så meget det konkret talte.

2 Likes

Man kunne evt. lave en vejledning til skrivning af referat og måske en skabelon til udfyldelse. Derudover ville en procedure omhandlende hvor og hvordan referater, fra alle dele af organisationen, blev gemt og offentliggjort kunne skabe åbenhed. Der kunne være en underside på AlleOS under hovedbestyrelse, storkredse, lokalforeninger og andre udvalg eller teams hvor der blev linket til referater fra møder o.s.v.

Og skulle man drømme stort, ville det være endnu mere fantastisk med en eller anden for for database, hvor beslutninger, valg til div. poster o.s.v kunne søges på.

1 Like

Det er meget uigennemsigtigt hvor og hvordan beslutninger, der vedrører organisationen/bevægelsen træffes. Hvorfor traf man en beslutning om, at sidestille lokal- og storkredse? Hvad mente man fordelene ville være ved det? Og hvem besluttede at det skulle være sådan?
Nu ligger beslutningen der så, og det lyder på mine vandrør, at kontingenter skal fordele anderledes, storkredsenes ansvar omfordeles, etc. Hvem er det så der har besluttet det? Hvad er de nye roller? - jo da der står lidt i vedtægterne, men noget af det som ikke lige vedrører valg g kandidater er særdeles luftigt og ikke konkret…
Der fremgår ikke af nogen referater, hvor disse beslutninger er taget og af hvem. Vi er ikke blevet indraget, eller hørt, ej heller orienteret. Sådan er det med rigtige mange af de beslutninger der træffes omkring organisationen / bevægelsen. Gennemsigtigheden her er stort set lig nul. det virker kontraproduktivt set i forhold at lade folk få ejerskab til tingene, bygge noget op, og arbejde demokratisk.

2 Likes

Hej Tatjana. Jeg har netop uploaded nedenstående i tråden “Fremtidens folkeskole - en skole for verden”. Jeg gentager den lige her, da jeg synes den illustrerer et enkelt konkret eksempel på den uigennemskuelighed, der er dit anliggende, og som jeg er helt enig med dig i.
For en bevægelse, et parti, som vores, er det mig helt uforståeligt, at offentliggørelsen af en vedtagen politik ikke har topprioritet; i det mindste som bilag til POFO-referatet.
Jeg skrev:

"Den 17 april i år godkendte POFO vores Skolepolitik. Mødereferatets pkt 7 lyder således:

“Genbehandling af skolepolitikken. Siden sidst det var oppe på POFO har arbejdsgruppen taget alle inputs og gennemskrevet det. Efterfølgende har de andre i arbejdsgruppen kommenteret og det er blevet gennemskrevet på ny.
Der blev således stemt om forslaget som det foreligger.
Nedenstående blev vedtaget:
Det vedtages som det er nu.
89,5 % stemte for – vedtaget
10,5 % stemte imod
Alternativets nye skolepolitik blev hermed vedtaget uden ændringer.”

Jeg har siden, efterlyst den vedtagne politik, både direkte til Magdalena, og da jeg ikke hørte fra M til Alternativet generelt. M har i bladet Folkeskolen fortalt om vores politik; en fortælling, der lyder både spændende og alternativ. Jeg glæder mig til at læse politikken, ja jeg nærmes brænder for at kende den.

Da alt pt tyder på, at Skolepolitik bliver et af de brandvarme emner i KV17 valgkampen, må en snarlig formidling af politikken til alle vore kommende kommunalbestyrelseskandidater og til alle os andre prioriteres.

Jeg håber derfor at rette vedkommende læser med i denne tråd :blush: eller at nogen der ved hvem rette vedkommende er, vil henlede pgls opmærksomhed herpå. "

2 Likes

Teknikken drillede mig. Jeg har intet ønske om at være anonym. Og så beklager jeg, at jeg ved en fejl skrev “Magdalena” - jeg mener naturligvis “Carolina Magdalene”

1 Like

Hej Poul…

Jeg bliver en smule ked af du mener at vedtægts arbejdet ikke har været åben, hvis der noget vi virkeligt har bestrabt os i udvalgt var det en meget åben process…
Og netop idèn med at sidestille lokal og storkredse udspriger af et stort medlems ønske om lave så flad en organation som mugligt. Og det var samtidige en ide der udsprang ret tidlig i processen.
Og i sidste enden er beslutning taget af Årsmøde i Odensen.
Iden er at storkredse skal koncentrere sig om politik på storkredsniveau og yde politiske hjælp i lokalforeninger…
Lokalforeninger skal lave lokalpolitik.
Man kan sige at nok er lokalforeninger og storkreds foreninger sidestillet ret organations messig, men de har helt klart forskællige opgaver, specielt politisk…
At medlemmer ikke er blevt indraget er simplehen ikke korrekt…
Vedtægts gruppes arbejde er nok det mest åbner arbejder der har været…
Forøvrigt er det eneste der er ændre rent vedtægts messing, at det ikke længer er storkredsen som skal godkenden lokalkredse vedtægter, men HB og at storkredsvedtægterne ikke overtrumfer lokalforeninger (det gør kun landsvedtægterne stadig)
Økonomien har hele tide været en HB beslutninger…

Ivan fra vedtægts gruppen

et bud kunne være at der sker så meget rundt omkring i Å at ingen har et komplet overblik. Et eksempler jeg have ikke opdaget at der var ved at blive lavet en skole politik. og nu er den vedtaget.
Dialog er godt med dur ikke til at invitere til pola’er og workshop, på FB er der så mangen officielle og uofficielle Å grupper at det er uoverskueligt. Kalendere på Alternativet.dk blive slet ikke brugt til de store ting. (Årsmødet i Odensen f.eks.)

og min egen lille bøvs er at der er en kraftig tendens til at polar, workshops, og planlægning af stor events, forgår centreret om København og lidt Århus/Odense, der er selvfølgelig der hvor der lokaler, men behøver alle mødre være om hverdagen kl 16:30-18:00 eller ? det kunne jo være at vi kunne inddrage nogle flere hvis et pola lå søndag k 12:00 til 16:00…

Samtidig ser jeg også en tendens til at folk opfatte gennemsigtighed som at "Jeg skal inddrages i det hele”, også bliver det tungt, vi nærmer os jo de 11.000 medlemmer.

2 Likes

Hej Ivan - dit svar er symtomatisk - jeg bliver nemlig ikke klogere af det. “En ide der udsprang ret tidligt i processen” (Side stilling ml lokal og storkredse) netop dette punkt så / hørte jeg ikke megen debat omkring.
Jeg savner stadig den organisatoriske forbindelse. Det giver jo ikke mening at tale om noget på “Storkredsniveau” når man har lavet en side stilling… Hvorfor skulle denne organisatoriske sidestilling være en fordel? Man får en fladere organisation fremføres det - men er den bedre eller mere effektiv til at opfylde målet?
Egentlig troede jeg, at det var meningen, at vi skulle bygge en bevægelse. Men af dit svar fremgår det, at det skal opfylde politiske formål, fremfor organisatoriske. Betyder det så, at det politiske har forrang frem for det organisatoriske?
Jeg er stadig forvirret på et højere plan.

2 Likes

helt enig Thomas - det tager jeg lige op under evt. på mødet i morgen!

1 Like

Oki doki - så pt. under punktet ‘evt.’ på HB-mødet i morgen tager jeg op, at vi skal lave en gennemsigtighedsplan jo før jo bedre. Elementer til denne plan kunne være f.eks.:

  • Et organisationstræ / beslutningstræ,
  • En side hvor alle referater samles fra lokalforeninger, kredsene og HB (måske standardiseret?
  • At HB-referater bliver mere uddybende.

Hej Tatjana.

Har oprettet en tråd med et forslag:

https://dialog.alternativet.dk/t/udvalg-intern-kommunikation-gennemsigtighed/2548?source_topic_id=2513

//Jesper

1 Like

Og så vil jeg lige henlede opmærksomheden på Palles arbejde. Hvis i nu skulle mangle noget at snakke om på HB mødet :smile:

Opdateret forsøg på en visuel demo af vor organistion

//Jesper

1 Like

Diagrammet kommer til at give mening engang, når vi får oprettet “alle” grupperne i Alternativet. Og får tid til at gøre det brugbart og få koblet personer på :wink:

Lige nu ser det sådan her ud:

2 Likes

WOOOW! :astonished: no wonder why det er svært at finde hoved og hale i organisationen! :mountain_bicyclist: :camel: så er spørgsmålet jo så, hvordan det er muligt at få et tilnærmelsesvist overblik over organisationen og føling med hvad der sker rundt omkring… jeg kan da godt forstå at lokalforeningerne føler sig druknet eller syltet… det er jo nærmest umuligt at nå ud til alle… vi må have nogen store politiske-hygge-komsammen-arrangementer så vi kan få talt sammen! :seedling: :rooster: :earth_americas:

Interessant at se, at der nu opereres med regioner. Det er nyt for mig… Hvor hensigtsmæssigt er det mon?

Tror også kun, at det er mig der gør det. Det skyldes alene, at kommuner er tilknyttet regioner i de offentlige data - men kommuner er ikke tilknyttet storkredse. Derfor er det bare for at kunne sammensætte grupperne geografisk i mindre bidder. :wink:

Gennemsigtighedsproblemet er fundamentalt - og Alternativets løsning er overfladisk: Det er en hensigtserklæring i hovedværdierne - og den slags går man på kompromis med, når det gælder - også i Alternativet. Det egentlige problem er nemlig det samme som i alle andre partier - og organisationer for den sags skyld: Det er ofte fristende at dække for noget - enten fordi det er en pinlig fejl, eller fordi det er et forsøg på at skære et hjørne af spillereglerne, hvis man virkelig vil noget og det faktisk ikke kan lade sig gøre med de gældende regler.
En løsning, der kan løfte Alternativets gennemsigtighedspraksis over de almindelige vanskeligheder og uigennemsigtige løsninger, kræver at gennemsigtighed bliver sikret af sådanne procedurer, at indvendinger over uigennemsigtighed ikke kan ignoreres. Det er den sociokratiske løsning og den virker.
Så længe Alternativet kører med almindelige gammeldags løsninger, bliver resultaterne også almindelige og gammeldags. Eksempel:
Jeg var involveret i Storkredsfællesmøderne op til vedtægtsændringsforslagene som kom til at ske på sidste landsmøde. Processen var grotesk i sin uigennemsigtigtighed, og vedtægtsudvalget har min klage til behandling: Det var først på det tredje og sidste møde, at HB afslørede, hvad den egentlige grund til møderne var: HB havde besluttet på et “uformelt” møde sidste sommer, at et ekstraordinært landsmøde var nødvendigt, men ville ikke tage beslutningen “rigtigt” for så skulle et ekstraordinært landsmøde efter vedtægterne gennemføres hurtigere end HB ville det. Da storkredsene ikke kunne få en ordentlig begrundelse for processen, og SK-Fyn foreslog at droppe det ekstraordinære landsmøde og forslaget blev taget alvorligt, måtte formanden lægge i hvert fald et af kortene på bordet. Derefter droppede HB hele storkredsfællesprocessen og gennemførte det ekstraordinære landsmøde - adskillige måneder efter, at det skulle være gjort efter vedtægterne. Der er trods løfter ikke kommet noget referat fra det 3. storkredsfællesmøde, og det gør der nok heller ikke.

1 Like

Det er interessant, at de problemer, som Tatjana starter med at beskrive i juni 2016 stadig eksisterer 1. marts 2019.

Uigennemsigtigheden og de intrigante manøvremuligheder, der kan sættes i sving bag kulisserne - de er helt uholdbare.

1 Like