Generalforsamling Alternativet Favrskov

Kære alle

Her følger så sidste udsendelse inden generalforsamlingen.
Vedhæftet:

Vedtægtsforslag, med små ændringer i forhold til tidligere udsendt. Samt et supplerende ændringsforslag. Som tidligere beskrevet er vi som følge Landsmødebeslutning nød til at ældre.Det med sort er pålagt fra landsmødet. Det med blåt er muligt eget tilvalg.

Opstillingsgrundlag til bestyrelsen fra hhv. Dorthe Pedersen og Jørgen Thiele
Som det fremgår, er der kun to der ønsker opstilling til bestyrelsen. Der skal vælges mellem 3 og 5, plus suppleanter ifølge forslaget til vedtægtsændringer. Derfor er supplerende ændringsforslag aktuelt.

Der er ingen, der har tilkendegivet, at de ønsker at opstille som kandidat til KV17.
Dette betyder, at vi må indkalde til ekstraordinært generalforsamling(årsmøde) og opstillingsmøde…

Jeg er stadig villig til at stille op til kommunalvalget, under betingelse af den rette opbakning:

Mindst én mere på listen til kommunalvalget. Jeg skal gerne være spidskandidat, hvis det kan gøre det nemmere for nogen at stille op
En fuldgyldig valgt bestyrelse
Samt en gruppe, der aktivt bakker op i forbindelse med valgkampen.
Vh
Jørgen Thiele
Opstilling til bestyrelsen, Dorethe Petersen.docx (12.3 KB)
Opstilling til bestyrelsen, Jørgen Thiele.docx (13.9 KB)
Forslag til vedtægter for Alternativet Favrskov marts 2017.pdf (415.0 KB)
Ændringsforslag Paragraf 10.docx (11.5 KB)