De to spor, vi arbejder med efter halvårsmødet

Vi arbejder videre frem mod Landsmødet – kom og vær med.

I foreningssporet var der to workshops:

Politisk organisering og medlemsorganisering

Vi er lige nu i gang med at skabe overblik over den store mængde inputs, vi fik fra jer på mødet, helt præcist 578. Næste skridt er at gruppere temaerne, som I går op i, så vi kan organisere de kommende workshops. Det gør vi for at blive endnu mere konkrete på hvordan vi udvikler rammerne for den måde vi ønsker at være organisation på.

Vi kan allerede nu se at organiseringen af vores politikudvikling, måden vi beslutter de store politiske sager og Politisk Forums rolle, ligger jer på sinde. Det gælder også mere afgrænsede spørgsmål, som fx. partiskat og rotationsprincip.

Formålet med arbejdet er selvfølgelig at blive klogere på hinanden og på vores organisation. Men også at stille konkrete forslag på næste Landsmøde. Lige nu kan du gøre to ting:

  1. Hvis du gerne vil være med i den gruppe der tilrettelægger processen for foreningssporet, så skriv til: tcjakobsen@gmail.com. Der var to, der meldte sig på Halvårsmødet, så vi er allerede ved at være god gruppe.

  2. Hvis du ikke var på halvårsmødet eller du er kommet i tanke om noget du ikke fik sagt, som du gerne vil have vi tager med videre, så skriv det på Dialog:

I det politiske spor var der to workshops:

Alternativets aktuelle politiske profil og Alternativets vigtigste opgaver

D. 25.1.23 og d. 1.2.23 inviterer vi til opfølgning på de to workshops.

Udgangspunktet er jeres prioriteringer, fra halvårsmødet af de opgaver vi står overfor og jeres meget konkrete input til Alternativets magtpolitiske ambition. Derefter fortsætter arbejdet med diskussioner og formuleringer, for at munde ud i et eller flere resolutionsforslag til Landsmødet i 2024. Mere om det senere.

  1. Hvis du har spørgsmål til den gruppe der tilrettelægger processen for det politiske spor, så skriv til: jesper.callesen@alternativet.dk.

  2. Hvis du ikke var på halvårsmødet, eller du er kommet i tanke om noget du ikke fik sagt, som du gerne vil have vi tager med videre i det politiske spor, så skriv det på Dialog:

Sideløbende kan du bidrage til arbejdet med at identificere Alternativets styrker, svagheder, muligheder og trusler i den såkaldte SWOT-analyse, som der også blev taget hul på gennem et opslag på halvårsmødet. Du kan bidrage med yderligere input her:

Har du spørgsmål til SWOT- analysen, kontakt Ole på ole.dupont.kofod.hb@alternativet.dk.

Læs mere om hvad SWOT- analyse er her.

Følg med i kalenderen på AlleOs.

Her slår vi løbende datoer og indhold op.

HB’s arbejdsgruppe: Anne-Marie Hemmeth, Carsten Roed Jensen, Jesper Callesen, Ole Dupont Kofod

Initiativgruppen: Troels Chr. Jacobsen, Josefine Lykkegaard, Katrine Skov-Hansen, Noah Sturis, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen