SWOT-analyse - Halvårsmødet november 2023

Ved halvårsmødet den 4/11 havde deltagerne mulighed for at skrive indlæg på fire plancher til en SWOT-analyse. Nogle kommentarer var:

Styrker: Medlemsinddragelse → viden → politik, seriøse og modige med en helhedsplan, klar grøn profil, har fat i de unge

Svagheder: opfattes som useriøse, digitale fora fungerer ikke optimalt, er naive om magt, svag kommunikation til medlemmer

Muligheder: brug de internationale tendenser (degrowth m.fl), udnyt politikerleden, tale i billeder/fortællinger, se EU som mulighed

Trusler: ligegyldig presse, greenwashing accepteres, interne magtkampe, useriøse forslag, manglende opfølgning på baglandet

Den fulde sammenskrivning af kommentarerne kan ses her:

https://docs.google.com/document/d/1FK9vvAwIL__IUOzf07J0MlzRsFad8O2D/edit?usp=sharing&ouid=105399431585067054770&rtpof=true&sd=true

2 Synes om