Videre sammen - Det politiske spor til Landsmøde 24

Har du tanker om, hvordan Alternativet skal arbejde politisk fremover?

På halvårsmødet 4. november handlede to workshops om netop dette,
nemlig “Alternativets aktuelle politiske profil” og “Alternativets vigtigste opgaver”.

Du kan være med i den videre diskussion her på Dialog, og du kan deltage i de begivenheder, hvor vi skal arbejde med området frem mod Landsmødet i maj 2024.

Udgangspunktet for den videre proces er deltagernes prioriteringer fra halvårsmødet af de opgaver, vi står overfor og deres meget konkrete input til Alternativets magtpolitiske ambition.

Hvis du ikke var på halvårsmødet eller du er kommet i tanke om noget, du ikke fik sagt, som du gerne vil have vi tager med videre i det politiske spor, så skriv det her i Dialog-tråden.

I januar følger vi op på de to workshops. Følg med i eventkalderen på AlleOs:

AlleOs // Kalender

hvor vi slår datoer og indhold op.

Derefter fortsætter arbejdet med diskussioner og formuleringer, for at munde ud i et eller flere resolutionsforslag til Landsmødet i 2024.

Hvis du har spørgsmål til den gruppe, der tilrettelægger processen for det politiske spor, så skriv til:

jesper.callesen@alternativet.dk

Grønne hilsner fra arbejdsgruppen

Ole Dupont Kofod, Carsten Roed Jensen, Jesper Callesen og Anne-Marie Hemmeth

1 Synes om

Rød Gul Lilla Grøn Blå Sort

Uanset hvilken farve et parti eller organisation besmykker med, eller bliver beskyldt for at være, så mener de alle, at netop de er en guds gave til Danmark.

Hvilket Danmark?

Farverne repræsenterer også reelle vilkår i Danmark. Der er store forskelle i lille Danmark.

Torben Østergaard-Nielsen & døtre bor i mental forstand ikke i det samme Danmark som mig, men jeg må finde mig i dem, og de er skråt op ligeglade med mig og mine. Vi må dehumaniseres, så de kan gøre, i deres liberale verdensforståelse, som det passer dem med os.

Så er der dem der bliver godt gammeldags forargede over Nordic Waste A/S, Lynetteholm og bro over Egholm m.m.

I mine øjne må det nu blive tydeligt af et voldsomt opgør med kapitalister ikke nødvendigvis har udgangspunkt i socialisme elle kommunisme. Alle multibilliardærerne har totalt afskåret sig kontakt til humanistiske forståelser, og rager alle hårde og kontante værdier, der skabes på kloden, til sig.

Og der er nok til alle, undtagen de grådige. Eller med Honoré de Balzac ord: ”Bag enhver stor formue er en forbrydelse ”.

Det er ret nemt at holde mandtal over disse forbrydere, fordi der hvert år udgives lister med verdens rigeste.

Dem der støtter den forsatte trivsel af det system, der befordrer forbrydelser og nærmest monopoliserer tilegnelse af værdier, uagtet det smadrer vores jords biodiversitet, natur, miljø, klima og brug af kemikalier, de er alle sammen gule, lilla, blå eller sorte.

Kun grønne og ægte røde har en tro på, at der er bedre liv at leve, end dem som rendyrket kapitalismen giver mulighed for flertallet at leve.

Alternativet er for mig det parti som ideelt set kan favne bredest i forhold til biodiversitet, natur, miljø, klima. Der er tusindvis af mennesker i alle farver, som er bekymrede ift. klima m.v. Det er vores vælgere i min optik. Enhedslisten og SF klarer den sociale bundlinje bedre end Os. Vi er ikke guds gave til Danmark, men til biodiversitet, natur, miljø, klima & klima.

Liberale, socialliberale, socialister m.fl. der er klimabekymrede, skal se Alternativet som det første valg når det drejer sig om biodiversitet, natur, miljø & klima. Og så er der selvfølgelig andre forhold, som mange mennesker anser for vigtigere - bl.a. velfærd – det bliver deres første valg.

Det er udsigtsløst at tale om, at vi er en eller anden farve udover GRØN. Vi har nogle spots, hvor vi markerer os stærk og klart, ifølge os selv. Hvem andre der ved det, ved jeg ikke. Tænk på Torsten Gejls udmærkede 450 ubemærkede taler i Folketinget.

Det skal selvfølgelig ikke afholde vores folketingsmedlemmer fra at stemme for alt muligt andet i Salen, også på velfærdsområdet.

Jeg er personlig helt ligeglad med, om nogen kalder os liberale eller venstrefløj, men vi bliver selvfølgelig nødt til at melde rent ud, når andre med hensigt besmudser os med den ene eller anden betegnelse og blot sige: “Vi er på alle områder bæredygtighedens parti”.

Vi har empati, lighed og bæredygtighed som vores grundlag, så som parti kan vi ikke også låne indhold fra de sorte, blå, lilla eller gule. Vores grundlag ligner mere det røde, og hvad så? Når de sorte, blå, lilla eller gule har et tilsyneladende godt forslag, kommer det med en pris, typisk er de ulighedsskabende.

Men derfor kan vi jo godt stemme for et lilla forslag som befordrer biodiversitet, natur, miljø & klima eller velfærd. Sorte, blå, lilla eller gule forslag på velfærdsområdet har ofte medvirkninger – engagerede private institutioner f.eks. forvandles til pleje for profit.

Der er en ’isme’ som vi sjældent taler eller skriver om: ”Naivisme”. Alternativet har en naiv tro på, at vores vedholdenhed, nok ska vække genklang i vælgerskaren stille og roligt, og vi bryster os af, at vores ’overbudsforslag (de 70%)’ faktisk har fået gang på jord, og at vi nu har ’Borgerting’. Vi har en naiv tro på, at hvis vi kommer af med ’Vækstkapitalismen’, så optræder kapitalister til alles bedste, hvis de styres lidt. Det var det Fagbevægelsen og Socialdemokratiet gjorde i 1950erne med stor succes, og det der skabte vores nuværende storsvinende velfærdssamfund. En gentagelse, mener jeg, vil være i tragedie.

Så lad os være naivt håbefulde, og fremsætte lige så sindssyge forslag som 70% og Borgerting. Det kunne f.eks. være noget om lighedsskabende demokratisering i ejendomsret.

Vi har en fremragende ’Landbrugspolitik’. Der må kunne håndplukkes indhold, som kunne være attraktive til en mediekampagne, og der er tilsyneladende en holdning blandt landbrugene og politikere, at man skal have mange dyr for at være et rigtigt landbrug.

Vores landbrugsvisioner ligner ”Jeg en gård mig bygge vil…………” - private småbrug, hvis man kun læser det første, og vi er oppe mod holdingselskabers overtagelse af jorden.

Selv plantelandbrug kommer til at medføre industriel produktion, med efterfølgende færdiglavede næringsfattige usunde madvarer, hvis det kommer til at ske i et kapitalismens regime og ånd.

Humanisme, medejerskab, andelsbrug, coops, biodiversitet, natur, miljø, klima og mindre brug af kemikalier vil være en rød klud foran kapitalister. Derfor bliver vi et venstrefløjsparti i deres øjne, uanset hvad vi selv mener.

Kampen bliver lang og besværlig, og skal i vid udstrækning kæmpes i lovgivningsfora – Folketingssalen og ministerierne. Det private flytter for lidt.

Vores værdier ’M’ hygge’, har en anden side, og der er flere andre værdier vi praktiserer:

Ideologien Aktivismen
Vores hygge værdier Vores værdier i en forandrende praksis / radikal samfundsforandring
Mod Vrede ift miljøsvineri
Humor Udstille det sjove og tragikomiske ved fx Nordic Waste
Ydmyghed Vi ved bedst, hvad der skal til nu
Gennemsigtighed Afsløring af andres hykleri
Generøsitet Bred vores viden om greenwashing ud
Empati Afsløring af de grådige i solidaritet med dem det går ud over
Lighed Afsløring af de ulighedsskabende love og regler i Danmark
Tillid Samarbejde med alle der vil demokratiet
Bæredygtighed Alt svineri, pesticidebrug, forurening af drikkevand m.v. er umoralske handlinger, og de skal straffes
Kærlighed Engageret dybfølt forståelse for alle ’de udstøtte’
Solidaritet Afsløring af den måde kapitalister behandler andre mennesker i hele verden

Ideologi: helhed af idéer, begreber og synspunkter der afspejler en bestemt (politisk eller social) holdning – ifølge Den danske ordbog. Og det har vi da – har vi ikke?

Alternativets tilgang til ideologi, værdier og dogmer er os en klods om benet anno 2024.

Al den talen om at sætte velfærden ‘FRI’ er en liberal sprogbrug for at sætte andres frihed ud af kraft.
Favorisere de ressourcestærke og overse de ressourcesvage.

Alternativet skal vælge hvilke frihedsidealer vi vil fremme.

Skal der være lige frihed for Loke såvel som Thor. Husk at Loke (f.eks. Nordic Waste). var en forræderisk egocentrisk jætte, som svindlede og bedrog.

Både frihed for statsmagten og for det enkelte menneske – ’thats the questions’.

Frihed til et liv med dine børn, søskende forældre og venner

Frihed til sunde og velsmagende madvarer

Frihed til at gå tur i NATUR

Frihed for Gud og hver mand

Frihed til at sige Gud og hver kvinde

Frihed for Allah og enhver

Fri for mikroplastic

Fri for plastikfyldte strande

Fri for forurenere

Fri for subsidierede landbrug

Fri for store golde monokulturmarker

Frihed for ulv, vildsvin og bison

Fri for pesticider, kunstgødning og kemi i maden

Fri for industriel forarbejdet mad

Fri for papirparasoller til cocktails

Frihed for alle - på gader og stræder - uden videoovervågning

Frie naturlige kyststrækninger

Frie å-løb med alle de mæanderbuer de har brug for at lave

Frihed til at nægte initiativtagere til at udrette åer

Frie søer med frie fugle og padder

Frigjorte vådområder

Frihed til en ægte demokratisk beslutningstagen

Fri for skattely

Frihed til lighed

Frihed til at arbejde, uden at det slider dig i stykker.

Frihed til at begunstige offentlig velfærd frem for privatisering

Frihed til at forbyde byggeri tæt ved kyster og motorveje

Frihed til at sige: Når I har gjort noget så dumt, så må I selv håndtere konsekvenserne

Der er så meget frihed i en verden uden liberalistisk kapitalistisk parlamentarisme

Frihed til en verden med fornuft

Frihed til at leve sundeliv uden den fossile Industries forureninger

Frihed til at forhindre tåbelige følelsesstyrede individuelle projekter

Frihed for superstimulerende industrielle snaskfødevarer som daglig mad

At gå imod det fossile ressourceforbrug og den globale velstandsfordeling, er ikke begrænsning af frihed, det er skabelse af en reel human medfølende, empatisk, tillidsfuld og kærlig FRIHED.

Vores nuværende ’frihed’ kommer med en pris. Udnyttelse, krig, forurening, kynisk forbrug af arbejdskraft, umoralsk produktion af superstimuli næringsreducerede færdiglavede madvarer. Lovliggørelse af opioidpiller, misbrug af slankemedicin og kemi & giftstoffer i naturen. Listen er uendelig, fordi den omfavner hele vores nuværende tænke- og handlemåder.

Novos fantastiske økonomiske mirakel, er ligefrem proportionalt med nedskæringerne i det offentlige hospitalsvæsen. Nu har Novo frihed til at slagte offentlig velfærd med ’for’ dyre lægemidler. Det er paradoksalt, at en ’sundhedsfabrik’ gør fedme til en lægeordineret sygdom, til gavn for aktiehavere.

Men det er vel meget typisk for netop vores epoke, at vi hylder friheden til netop det.

Hej Palle
Tusind tak for dine to indlæg. Det er flere pointer! Og jeg tror, at den vigtigste er, at Novo foretager sig symptombehandling, og det bliver Danmark jo så også taget til indtægt med og for! Øv!
Tak Palle for din skarpe pen!
Kærlig hilsen
Gunhild