Bæredygtige fællesskaber - mere vild natur

Inspirationsgruppen i Alternativet Odsherred

Referat af møde den 20.1.2020

Til stede var Bibi Hallas, Ivan Normann Andersen, Jørgen Finnemann, Margrethe Astasdatter, Niels Peter Borgen Nielsen, Phillip Tømmerholt, Maria Bjørrild, Elsebeth Karsholt, Georg Johnsen, Annasofia Nielsen og Jan Stasbjerg.

11 glade alternativister mødtes denne aften til et inspirerende samvær med sang, inspirations-indslag, reflektioner over vores manifest – og ikke mindst med Margrethes lækre hjemmebagte kage til kaffen/théen.

Hovedtemaerne var

    • Hvad er Alternativet – med udgangspunkt i manifestet
    • Gaia’s Have – oplæg fra Maria Bjørrild med efterfølgende samtale
    • poetisk indslag og politisk oplæg v/ Phillip Tømmerholt om hans skovkatalog

Manifestet

Og bag det hele lå en dagsorden: at Alternativet er i bevægelse, med valg af ny politisk leder og oplæg til drøftelser af nye lokale organisationsformer fra Hovedbestyrelsen. Derfor indledte vi med oplæsning af lidt fra Alternativets Manifest, og fordybede os i vore egne tanker om det, før vi 2 og 2 talte om, hvad det siger den enkelte.

Jørgen Finnemann talte i den forbindelse om mulighederne for, at inspirationsgruppen kan være en del af et svar på de organisatoriske udfordringer. Han er inviteret til at fortælle om det ved storkredsens årsmøde den 29. februar i år.

Gaias Have

Maria Bjørrild fortalte levende om bofællesskabet Gaia´s Have som nu er godkendt af Odsherred Kommune til at kunne starte op med 20 andelsboliger og 20 lejeboliger. Et boligselskab bygger boligerne på området Anneberg Have, der er nabo til Annebergparken.

Fællesskabet har udgangspunkt i Martinus’ kosmologi og skal være en træningsbane i at praktisere det liv, som Martinus beskriver. Der vil være stor vægt på frivillighed og samtidig være opmærksomhed på den enkeltes frihed til at være sig selv. En spændende udfordring i spændingsfeltet mellem dogmatik og frihed, hvor vi mærkede Marias engagement.

Maria sidder i bestyrelsen for projektet, hvor de arbejder ud fra sociokratiske principper med konsensus eller samtykke som beslutningsform frem for flertalsafgørelser. Der bliver således et fælleshus, hvor fællesspisningen er obligatorisk vegetarisk.

De forventer at starte byggeriet i sommer/efterår 2020 og indflytning i efteråret 2021. Vi glæder os til at kunne holde et medlemsmøde i deres fælleshus i 2022, når de første erfaringer er gjort.

Oplægget blev perspektiveret af Phillip, der bor i Andelsforeningen Fælleden i Holbæk, hvor fællesspisningen 5 dage om ugen er det bærende – og har fungeret i 30 år. Og af Niels Peter fra Fri og Fro, der fortalte om deres fællesskab (er også omtalt i forrige referat).

Det kunstneriske indslag

Phillip stod for aftenens kunstneriske indslag – med direkte overgang til et politisk oplæg.

Phillip indledte med at tale om det nøgne i at læse op her, hans debut som oplæser – men vi fik nogle dejlige samtaler i forlængelse af alle tre digte. Tak Phillip.

”Det tomme forår” om oplevelsen omkring et dødsfald, tankerne, tomheden, men også det skønne forår.

”Forargelse – et tankeskriv” gav en interessant indblik i og samtale om, hvad forargelse er. Fx: ”Forargelsen er … bygget op af en moralsk rygradslære om, hvad der er rigtigt og forkert”.

Og endelig

”Træ – De livgivende træer”. En fin overgang til Phillips oplæg:

Skovkataloget

Phillips skovkatalog er et oplæg ti KV-21, gerne for alle lokalforeninger i Storkredsen. Det handler om at udarbejde forslag til vild skov i de kommunale skove i alle kommunerne. Phillip har lavet et stort grundarbejde med at kortlægge skovene og deres status i alle kommuner og søge nu samarbejde og han inviterede os til at samarbejde om det. Niels Peter og Margrethe taler mere med Phillip om det.

Alternativet og Inspirationsgruppen fremover

Det tværpolitiske møde om bæredygtig energi, d. 4. marts er aflyst.
Det var et tværpolitiske arrangement, hvor Peter Arklint er tovholder, og hvor vi ville genbruge spillet fra Folkemødet: “Ikke i min have”. Sidste Nyt: Arrangementet er aflyst.

Bestyrelsen vil snarest fastlægge årsmødet, hvor den fremtidige struktur i Odsherred kan komme til debat. Kan vi finde bestyrelsesmedlemmer eller skal vi gå andre veje? Der er derfor ikke planlagt nye aktiviteter i inspirationsgruppen, men Jørgen fortæller, at han gerne ser, at gruppen fortsætter frem mod KV-21.

Er inspirationsgruppen kernen i en fremtidig organisering af Alternativet? Den er tænkt sådan, men er er stemning for det?

Referent: Jørgen Finnemann

Referat af de to første møder ligger her:

Møde 1, den 26.9.19 Referat medlemsmøde d. 24. september 2019: Aktivgruppen præsenteres

Møde 2, den 12.11.19 Fra Aktivgruppe til Inspirationsgruppe - Referat af møde den 12.11.2019