Ny politisk leder af Alternativet, indkaldelse til årsmøde, inspirationsgruppen og kalender

TILLYKKE TIL JOSEPHINE FOCK!

Vi gætter på, at de fleste medlemmer har været nysgerrige og spændte på, hvem der ville overtage posten som politisk leder af Alternativet efter Uffe Elbæk – det var vi i hvert fald i bestyrelsen! Et par af vores medlemmer deltog i det ekstraordinære landsmøde i et fyldt Amager Bio, og flere af os andre fulgte med via live-streamingen eller på DR2. Som bekendt blev det Josephine Fock, der blev valgt. Josephine var på besøg i Odsherred for et par år siden i forbindelse med sin ’tour de frisætning’-turné, hvor vi fik et rigtig godt indtryk af hende, så vi hilser valget velkomment, men også de andre kandidater gjorde et godt indtryk. Det er som om hele valgprocessen har givet ny energi til diskussionerne om Alternativets fremtid, som der nu skal følges op på. Hvilken favorit havde DU til posten som politisk leder? Hvad synes du om valget? Del meget gerne dine overvejelser med os, så diskussionerne kan fortsætte – på facebook, på det kommende årsmøde eller når vi ses næste gang!

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE MANDAG DEN 23. MARTS KL. 19-21 (sted annonceres senere)

Dagsorden Ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Lokalafdelingen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Vi planlægger i stil med sidste år at indlede med en workshop, hvor deltagerne bliver bedt om at komme med bud på, hvad de synes at Alternativet Odsherred skal arbejde med det kommende år og hvad de selv gerne vil engagere sig i. Herudfra prioriterer vi opgaverne. På selve årsmødet vil vi lægge op til dannelse af arbejdsgrupper omkring opgaverne.

HUSK AT forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, samt kandidatur til bestyrelsen, skal være fremsendt til bestyrelsen (odsherred@alternativet.dk) senest fire uger før mødets afholdelse, dvs. senest 24. februar.

Beretning, regnskab, kandidaturer og forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets indkaldelse, dvs. senest 9. marts.

INSPIRATIONSGRUPPEN

 • Nerven i Alternativet
 • Bæredygtige Fællesskaber
 • Mere vild Natur

Sådan er overskrifterne i vedhæftede referat fra Inspirationsgruppens 3. møde.

Med oplæg om Gaia’s Have og om Phillip Tømmerholt’s forslag om/udkast til et skovkatalog.

Møderne er levende, måske er inspirationsgruppe-formatet fremtidens nerve i lokalarbejdet.

Hele referatet ligger på dialog, her:

https://dialog.alternativet.dk/t/baeredygtige-faellesskaber-mere-vild-natur/11358

KALENDER

Radikale Venstre vil gerne opstarte en tradition med afholdelse af et midtvejs vælgermøde. Datoen for det første bliver mandag den 2. marts 2020 kl. 19-21 i Aksen, Asnæs (dørene åbnes kl. 18.15). Som programmet er pt, vil der være fokus på de først 2 år i denne periode og så bruger vi tiden til at se frem ind mod næste periode, med spørgsmål undervejs.

Enhedslisten Odsherred inviterer til et offentligt møde om kvindernes stemmer i Israel-Palæstina konflikten v/ Sarah Linder, Bachelor i Konfliktløsning og Internationale Relationer og Masters i Mellemøstens historie. Det foregår tirsdag den 10. marts kl. 19-21 i Aksen, Asnæs . Der er gratis adgang, salg af vand og øl til indkøbspris. Sarah Linder grundlagde for 4 år siden Political is Personal – PiP - et initiativ baseret på interviews med israelske og palæstinensiske kvinder, der frit fortæller, hvorledes konflikten har påvirket deres liv. I foredraget vil Sarah fortælle, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på kvindernes stemmer i konflikten – på en ufiltreret, ærlig og nuanceret måde. Hun tager eksempler med på de fortællinger, der er blevet udgivet af PiP indtil nu – der portrætterer konflikten i kvindernes egne ord.

Alternativet Odsherred Årsmøde den 23. marts kl. 19. Mere information følger.

:green_heart:
Bestyrelsen