Videre sammen – foreningssporet til Landsmøde 24

Har du tanker om, hvad der skal ske med måden vores forening(er) fungerer på?

På halvårmødet i november 2023 handlede to workshops om det - både om det politiske, medlemsindlydelse, gennemsigtighed og måden vi deler magten på - kort sagt om alt det, som vedtægter og vedtagne politiker for partiets foreningsliv dækker.

Vi fra initiativgruppen af medlemmer skaber rammerne for en grundig medlemsindflydelse frem til Landsmøde 2024 om disse og beslægtede emner.

Dette er en opsamlingstråd, hvor du kan komme med dit input til en fælles proces frem til Landsmødet i maj 2024. Vi samler det ind og går videre med det, og omsætter det til slut til forslag, der kan stilles på landsmødet.

Tråden er til at dele sine tanker, idéer og behov i forhold til hvordan det er at være medlem.

Tråden er ikke til debat af det som medlemmer vælger at dele her. Men kun til at vi kan opsamle og modtage det input. Respektér venligst det - og lav andre tråde til debat, hvis du har behov for det.

Her er nogle af stikordene fra de samtalekort, der var til workshops på Halvårmødet.

Politisk Forum, medlemsmandat, spørgsmål til statsministeren, politikudvikling, Politiske Laboratorier, osv.

Åbne/lukkede magtrum, representation fra organisationen i det politiske, Kandidaters rolle, Strategier, Fortrolighed, Konflikthåndtering o.s.v.

Foreningslivet: budgetter, ressourcer, måden at vælge kandidater og tillidsvalgte, sammensætning af hovedbestyrelsen, organisatoriske strategier, relation mellem ansvar og indflydelse, honorar til tillidsvalgte/forperson o.s.v.

Åbne bestyrelsesmøder, frister for indkaldelse til og information om års/opstillingsmøder eller andre vigtige beslutninger, krav til bestyrelsens beretning, budgetter, regnskaber o.s.v.

Magtbalancen mellem lokalforeninger-storkredse-hovedbestyrelsen, sammensætning af hovedbestyrelsen, honorar til tillidsvalgte/forperson, eksklusion, relation mellem medlemsforening og deres folkevalgte o.s.v.

Tak Troels!
Hvordan er det at være medlem i Alternativet, spørger du…
Langt hen ad vejen er man jo selv Herre og/eller Dame over dette…Initiativkraften skal “jo bare lige aktiveres”…
Hvordan med retningen? Er det et foreningstræ med grene, der vokser i flere og kringlede retninger eller er det foreningssporet, som beskrevet i overskriften…
Jeg vil gerne begge dele, det kan man ikke, så derfor vælger jeg træet!
Jeg vælger træerne med dybe rødder i den jord, som ej er oversvømmet, og der hvor vandet er, vil jeg gerne svømme eller sejle i fred. Klimaflygtninge skal også kunne dette.
Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Mht. til alternativet i Danmark, ja så er det nok en god ide med forgreninger på tværs af kommunale regioner. Vi kunne måske finde syv Alternative regioner i stedet for fem regioner og 98 kommuner

1 Synes om

Der er også allerede syv OrLa’er

ORLA #1 - POFO’S ROLLE, ORGANISERING OG MAGT HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5443
ORLA #2 - EKSTERNE ORDFØRERE, INTERESSENETVÆRK OG FAGRÅD HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5444
ORLA #3 - PARTIKULTUR: KONFLIKTER, EKSKLUSION, PARTISKAT OG ROTATIONSPRINCIP HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5445
ORLA #4 - HOVEDBESTYRELSENS ROLLE, ORGANISERING OG MAGT. HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5446
ORLA #5 - HVORDAN VÆLGES FOLK? RELATIONEN MELLEM BESTYRELSER OG KANDIDATER. HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5447
ORLA #6 - DE VILDE IDÉER: EN HELT NYE MÅDE AT VÆRE PARTI PÅ? HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5448
ORLA #7 - FRA IDÉ TIL FOLKETINGSSALEN. SAMLET BLIK PÅ Å’S POLITISK ORGANISERING. HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/EVENTS/VIEW/5449
2 Synes om

Hvor er det bare godt organiseret! :smiling_face_with_three_hearts:

1 Synes om

Ok så håber jeg nu, at vi har den alternative styrke til at føre denne organisering til realitet for at gøre organisering til kærlig værdi for vores mål i Alternativet.

Og det er jo syv verdensdele…
Eller hvorfor egentlig udtrykke verdensdele?
Måske? Eller?

Kommuneforeninger ville være godt, vi må forsøge at understøtte enkel personer, til igen at samle lokale medlemmer til det lokale kommunale arbejde. Det er lykkes enkle steder uden for de store byer at få skabt aktive lokalforeninger.
Hvem kan tage opgaven
Storkreds
en aktiv lokalforening der kan hjælpe nabokommunen
landsorganisationen
vi kender “en” der skal hjælpes

1 Synes om