Vi skal vælge ny politisk leder af Alternativet

Kære medlem af Alternativet

Det er en skelsættende dag i Alternativets historie. Vores politiske leder og stifter Uffe Elbæk har annonceret, at han giver den grønne fane videre.

I dette nyhedsbrev vil vi give et overblik over den proces for valget af en ny politisk leder, som vi har planlagt. Det handler om ekstraordinære landsmøder, vores bud på nye vedtægter, hvad der skal til for at stille op som kandidat og hvordan I som medlemmer kan møde de kandidater, der stiller op.

Men inden vi kommer så langt, vil vi som en samlet hovedbestyrelse gerne takke Uffe for alt det, han har givet Alternativet. Realiteten er jo, at Alternativet slet ikke ville eksistere, hvis ikke det var for dig, Uffe. Vi ville ikke sidde i Folketinget. Vi ville ikke have folkevalgte overalt i landet. Vi ville ikke have rykket Danmark i en grønnere og mere demokratisk retning. Mennesker er mødtes, holdninger er flyttet, talenter har foldet sig ud og mennesker, der aldrig før har engageret sig i politik, har gjort en forskel. Alt sammen fordi du for over seks år siden fik en ualmindelig god og ualmindelig vovet ide, Uffe. Tusind, tusind tak for, at du havde modet, viljen og evnerne til at gøre din drøm om noget andet til virkelighed. Du har tændt et håb, som vi vil gøre vores bedste for at holde i live og få til at vokse.

Og netop i erkendelse af, at det er sin sag at overtage posten som politisk leder fra en stifter – uanset om det er Alternativet eller et andet parti – har vi et ønske om at skabe en proces, der viser Alternativet som en modig og nytænkende bevægelse og giver mulighed for en god og bred politisk diskussion af Alternativets fremtid. Vi har kort sagt et mål om at gøre valget af vores nye politiske leder til en demokratisk fest, hvor holdninger mødes og hvor vi bliver klogere og bedre sammen.

Det kræver to ekstraordinære landsmøder, som I bliver indkaldt til lige om lidt. Det første bliver afholdt om aftenen mandag d. 13. januar, inden vi på det andet ekstraordinære landsmøde lørdag d. 1. februar skal vælge vores nye politiske leder.

Så skriv allerede gerne begge de datoer ned. Det bliver ved begge lejligheder muligt at stemme digitalt, så fremmøde er ikke en betingelse for at blive hørt. Men vi er sikre på, at det bliver to gode og vigtige begivenheder, så vi håber, I har lyst til at komme.

Et bredt kandidatfelt
Som vedtægterne er i dag, skal den politiske leder vælges af medlemmerne blandt Alternativets medlemmer af Folketinget, hvis vi sidder i Folketinget. Det gør vi som bekendt i dag, så sådan kan vi godt gøre det. Vi har en god, dygtig og velkvalificeret folketingsgruppe.

Men i hovedbestyrelsen mener vi, at det vil være godt for såvel parti som bevægelse og den politiske leder, der måtte blive valgt, at alle, der har et ønske om at blive politisk leder, også får muligheden for at stille op. Hvis en eller flere fra folketingsgruppen ønsker at stille op, vil det også styrke dem som ledere, hvis de bliver valgt i et åbent felt. Og det vil samlet set øge den nye politiske leders demokratiske mandat, hvis det har været et valg, hvor alle kan byde sig til.

Målet med de vedtægtsændringer, vi foreslår, er derfor at få et bredt og velkvalificeret kandidatfelt, som har et tydeligt bud på, hvordan de hver især vil udfolde, videreudvikle og kommunikere Alternativets politiske og demokratiske projekt.

Vi foreslår fem vedtægtsændringer
Vi foreslår fra hovedbestyrelsens side i alt fem vedtægtsændringer, der omhandler politisk leder, som vi skal tage stilling til ved på det første ekstraordinære landsmøde 13. januar.

Den første ændring handler om, at man fremover skal kunne stille op til valg til politisk leder af Alternativet, hvis man har samlet mindst 100 stemmeberettigede stillere, der står bag ens kandidatur. I dag er det kun medlemmer af Folketingsgruppen, der kan stille op, hvis vi sidder i Folketinget.

Den anden ændring sikrer, at hvis den politiske leder vælges på et ekstraordinært landsmøde, så skal der ikke som normalt være valg af politisk leder på det ordinære landsmøde, der kommer efter.

Den tredje ændring betyder, at politisk leder fremover bliver forperson for Politisk Forum, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Den fjerde ændring er, at politisk leder fremover maksimalt kan være politisk leder i 10 år i træk.

Den femte og sidste ændring er et forslag om honorering af politisk leder, hvis denne ikke sidder i Folketinget.

Der skal stemmes om ændringerne hver for sig og alle vedtægtsændringer kræver som altid to tredjedeles flertal. En mere detaljeret gennemgang og motivation af vedtægtsændringerne bliver selvfølgelig sendt ud rettidigt inden det første ekstraordinære landsmøde og delt på Dialog.

Den kommende proces
Hvis vedtægtsændringerne ikke vedtages på det ekstraordinære landsmøde 13. januar, så vælges politisk leder efter de nuværende vedtægter på det andet ekstraordinære landsmøde 1. februar. Hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget, gælder disse i stedet til mødet 1. februar.

Uanset udfaldet af vedtægtsændringerne vil der blive gennemført arrangementer rundt omkring i landet i uge 5, hvor I medlemmer kan møde de kandidater, der melder sig. Det følger der også yderligere informationer om, når tiden nærmer sig.

Der er frist for indlevering af opstillingsgrundlag til valgafviklingsudvalget den 16. januar, hvorefter det udsendes til jer medlemmer dagen efter. Opstillingsgrundlaget vil dels være 100 stillere – hvis den vedtægtsændring er vedtaget – og dels en formuleret vision for politisk ledelse og for Alternativet som bevægelse, politisk forandringskraft og parlamentarisk aktør. Alt sammen med udgangspunkt i Alternativets værdier, manifest, partiprogram, regeringsprogram og Politisk Forums sigtepunkter. Hovedbestyrelsen har nedsat et valgafviklingsudvalg, der skal styre den proces.

Kandidater kan selvfølgelig offentliggøre deres kandidatur, hvornår det passer dem inden sidste frist for indlevering af opstillingsgrundlaget. Kandidater, der har spørgsmål til processen, kan henvende sig på mail til PLvalg@alternativet.dk. Valgbarheds- og opstillingskriterier vil snarest fremgå på Alternativets hjemmeside.

Vi håber at se jer til de to kommende ekstraordinære landsmøder. Og vi håber, I vil bidrage til at gøre den kommende proces til en demokratisk fest, hvor vi fejrer, hvad vi har opnået, lærer af vores erfaringer og sammen tager et vitaliserende næste skridt for Alternativet. Det kan du bidrage til ved fx at overveje at være stiller for en eller flere kandidater.

Såfremt du har nogle spørgsmål, kan du skrive en mail til medlem@alternativet.dk

Den videre proces er også beskrevet på Alternativets hjemmeside og indkaldelser til landsmøderne samt udsendelse af materiale til landsmøderne vil blive udsendt i separate mails, hvor flere detaljer vil fremgå.

Grønne hilsner
Hovedbestyrelsen


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Hvor kan man følge kandidaternes valgoplæg? Og hvor kan man finde stillerlister og hvor kan kandidater melde sig?

1 Like

Kandidater kan melde sig ved at indsende deres kandidatur til valgafviklingsudvalget.
Stillerlisten sidder valgafviklingsudvalget med. Man skal sende sin(e) stillererklæringer til valgafviklingsudvalget.
Du kan finde mere information her: https://alternativet.dk/nyheder/proces-valg-af-ny-politisk-leder

Flg. sendt til valgafviklingsudvalget/ HB d. 19/12:

Hej Valgafviklingsudvalg eller HB

Jeg er blevet godt og grundigt rystet i dag… gennem DR’s formidling i nyhedsudsendelser og på hjemmesiden, af, at “Tre kandidater melder sig…” Derfor et par spørgsmål, som jeg forventer skriftligt og hurtigt svar på.

 1. Er HB ikke venlig, MEGET tydeligt og MEGET hurtigt, at gøre DR opmærksom på, at ingen endnu kan kandidere til posten som Alternativets nye PL, hvis man ikke er siddende medlem af Folketinget.
  Men at man dog allerede nu -selv om det er 25 dage før det første ekstraordinære landsmøde, hvor beslutningen om hvem der kan opstille som kandidat skal træffes af alle medlemmer- kan melde sig som aspirant… vel at mærke i Alternativets eget forum Alle Os.
  Der er da ved gud en forskel!

 2. Står det ikke i Alternativets vedtægter, at medlemmers vedtægtsændringsforslag skal indsendes til HB inden en given frist forud for et landsmøde/ekstraordinært landsmøde?
  Jeg kan ikke se noget sted, at invitationen til mødet d. 13. Januar, nævner fristen for indsendelse af medlemmers evt. ændringsforslag?
  Eller er det udelukkende HB’s ændringsforslag som landsmødet d. 13/1 handler om? Hvis der er medlems-ændrings-forslag, hvor skal de så behandles?

 3. Hvordan i himlens -og ikke mindst i medlemsdemokratiets- navn, kan HB forlods beslutte, "At man kan melde sit kandidatur til offentligheden når man vil”? (fra Alternativets hjemmeside)
  Det er da 200% useriøst og uigennemtænkt, set i forhold til at det først efter d. 16 Januar 2020, afgøres hvorvidt man overhovedet kan opstille som kandidat.

Det er fuldstændig utåleligt, som medlem af Alternativet, at skulle være vidne til at landets største medie i dag kan præsentere at tre navngivne kandidater har meldt sig…. Uden at det overhovedet er afgjort i medlemsskaren, hvorvidt de to af dem kan komme i betragtning som kandidater. Er det HB, der har givet DR historien? Eller hvem?

Hele denne procdure viser med al tydelighed, at organiseringen af en reel demokratisk proces, godt nok ikke hører til blandt organisationens spidskompetencer. Det er tidsmæssigt vildt presset. Og mht. gennemsigtighed og medlemsinddragelse, må jeg sige at jeg finder det under al kritik!

Intet under at/hvis vi i medierne fremstår som dilettanter og fjumremikler. Øv!

Jeg har forståelse for, hvis I alle er lidt presset p.t., men for pokker da…. det her er ikke kønt at opleve som medlem.
På trods af det…

De bedste hilsner
Randi Astadatter Valmue / Odense

Ordentligvis vil jeg lige, her tre dage senere, tilføje, at jeg hurtigt fik et uddybende og imødekommende svar fra Valgafviklingsudvalget, med hvem jeg har haft lidt efterfølgende dialog. Så tingene og temperamenterne er nået til en god afklaring. :green_heart:

3 Likes

Hej HB og Randi

Må jeg i tillæg til Randis indlæg, som jeg bakker op om, foreslå at HB får skabt et dialogsted hvor medlemmer af Å med hinanden kan drøfte, hvad en politisk leder skal kunne og hvor denne skal bringe Å hen. Og at HB skriver til alle medlemmer at for at alle medlemmer kan deltage ligeværdigt i en demokratisk debat, så er der skabt en mulighed for på dialog og dermed uden for FB.
Det er lidt stramt at se på det der foregår på FB pt. og det er desværre det forum al Å fremtid bliver diskuteret i. Det skal vi kunne gøre bedre :green_heart::green_heart:

6 Likes

Ja! Dialog er det eneste rigtige sted at have den debat.

Når HB har oprettet en debattråd her - og skriver ud - så ville det være smart, hvis der samtidig var en forklaring og en brugervejleding til, hvordan man første gang logger på.

Der er mange af vores medlemmer, der ikke har fundet ud af at bruge Dialog - og måske slet ikke ved, at det eksisterer

3 Likes

Kære Torben, Randi, Tine og Christine

Vi har oprettet en kategori her på Dialog som hedder “Valg af politisk leder”, som vi har rykket emnet her, ind under.

Vi har også oprettet en diskussionstråd omkring politisk leders rolle her:

Der kommer desuden diskussions-tråde omkring vedtægtsændringsforslagene, når materialet bliver udsendt d. 27.

Der er opdateret information om processen på AlleOs her, herunder de forskellige faser, som processen er præget af, hvor man kan læse mere om aspiranterne og hvordan man stiller for aspiranterne. Hvis der stadig er spørgsmål omkring processen, er I velkomne til at skrive til PLvalg@alternativet.dk

Så enig :slight_smile: Vi gør opmærksom på det, når vi sender indkaldelsen ud på søndag – og sender en brugervejledning med. Hvad synes I om noget a la den her vejledning:

Er den fyldestgørende eller skal der uddybes med typiske faldgruber, osv?

Grønne hilsener
Fay-Mary og Noah
Kommunikation/IT
Alternativet

5 Likes

Hej

Jeg mangler en fornuftig forklaring på hvorfor dette skift af politisk leder skal hastes igennem, i en proces der intet rum giver for medlemmerne til at debatere struktur.
Med pressens “afsløring” af kandidater er vi, i Å, nu blevet statister i et cirkus der kommer til at handle om personer frem for Alternativets retning.

Mvh
Michael

6 Likes

EVT. ÆNDRINGSFORSLAG FRA MEDLEMMERNE?
Hej igen.
Jeg mangler at vide, om det ikke bliver muligt for ‘almindelige’ medlemmer, at stille ændringsforslag til eksisterende vedtægter vedr. valg af PL?
Således at disse kan fremsendes (jvf. gældende vedtægter vedr. afholdelse af landmøde) sammen med HB’s ændringsforslag, -14 dage forud for afholdelse af landsmødet.
Bedste hilsner
Randi/Odense

3 Likes

Kære Fay-May og Noah

Der er mange medlemmer - også gamle medlemmer - der ikke kan finde ud af at logge ind på AlleOs !

Vi oplever det ved, at medlemmer (som klart burde være i stand til det) ikke kan finde ud af at tilmelde sig arrangementer i Kalenderen, fordi de ikke kan finde ud af at logge ind på AlleOs.

I er nødt til at forvente, at modtageren INTET ved:

Adressen på Dialog er …
Adressen på AlleOs er …

Først skal du logger ind på AlleOs ved at …

Første gang du logger ind på AlleOs skal du bruge din mail og dit medlemsnummer

Du finder dit medlemsnummer …

I vil gøre en god gerning ved at forklare det som Pixie-bog :slight_smile:

Instruktion punkt for punkt - men gerne bedre formuleret end jeg kan.

3 Likes

Hej Randi

Jeg offentliggjorde mit ønske om at kandidere til posten på facebook og twitter i onsdags, og torsdag blev jeg ringet op af flere forskellige medier - inkl. DR. Jeg kan ikke huske, hvilket medie, der først opdagede det, men jeg mener ikke det var DR.

Med den proces, der er tilrettelagt, hvor der kun er 3 dage fra det ekstraordinære landsmøde til fristen for at indsende sit kandidatur, er det helt umuligt at vente med at beslutte, om man vil stille op eller ej, til efter landsmødet. Hvis landsmødet skulle nedstemme forslaget om at give personer uden for folketinget mulighed for at stille op, så vi jeg have brugt en masse tid og energi uden grund, og den risiko er jeg selvfølgelig bevidst om.

For det andet mener jeg også, vi havde brug for at komme i gang med at tale sammen om, hvem der er interesseret i at varetage posten - og den debat kan vi ikke undgå, at medierne interesserer sig for.

Mvh Rasmus

3 Likes

Hej Rasmus

Godt at se at i hvert fald en af kandidaterne melder sig i debatten. Jeg er lidt forundret over, at du meddeler dit kandidatur på Twitter og Facebook, men ikke her. Men nu er du her da i det mindste, med et par dages forsinkelse.

2 Likes

Hej Nis

Du har helt ret i, at jeg burde have skrevet det her først, men det tænkte jeg desværre ikke over i onsdags - bedre sent end aldrig, håber jeg :slight_smile:

Jeg ved ikke om du har set det, men jeg har lavet en konkret tråd med mit kandidatur for kort tid siden (og samtidig skrevet til Rasmus Nordqvist og Mette Rahbek med en opfordring til dem om at gøre det samme):

Mvh Rasmus

2 Likes

Tak Rasmus, for at svare på hvor DR har fået nyheden.
My bad, at jeg er så naiv at tro, at personlige politiske overvejelser ikke kommer medierne i hænde, uden at der foreligger en direkte henvendelse. :smirk:

Som situationen er, kunne jeg så have ønsket mig, at I alle tre (jeg ved jo selvfølgelig ikke om det allerede er tilfældet…?) havde understreget den fremadrettede medlems-inddragende procedure, og bedt pressen respektere denne. -For ikke at skabe billedet af et parti, hvor medlemmer, der endnu ikke reelt kan opstille som kandidater, falder over tæerne på hinanden for at ‘komme til truget’, …Eller skabe et billede hvor det vil fremstå som om der ikke er flere kvalificerede arvtagere til posten, end jer tre… (som -undskyld mig- måske forekommer ret kvalifikations-differentierede udfra DR’s dækning)

Men toget er sat i gang, og jeg ønsker selvfølgelig alle der måtte ønske at aspirere, den videst mulige dialog med medlemsgruppen, forud for jeres egentlige kandidatur. :green_heart:

2 Likes

Hej Rasmus

Jeg mener at det pt er mindre relevant hvem det har en drøm om at være politisk leder.

Som jeg ser det er det vigtigste at vi som medlemmer får drøftet hvad en kommende politisk leder skal og derfor helst her på dialog hvor også personer der har fravalgt fb, twitter mv kan deltage.

Det vigtigste er hvad rammen og retningen skal være. Hvordan pofo skal kunne være det organ det oprindelig var tiltænkt, hvordan en politisk leder skal tale Altenativet op, hvordan lederen skal lede, samspillet med HB og fordelingen af opgaver mellem den politiske organisation og partiorganisationen, herunder også hvordan HB får genstartet en stærk organisation via kredse og lokalforeninger mv.

Der er så meget indhold og substans at diskutere før navne overhovedet er interessant. Så kan vi tale om at tidsplanen er for stram, hvis den får dig med flere til at melde ud allerede. Men det at I kandidere spænder ben for den store fælles diskussion og det er ærgerligt.

2 Likes

Hej Randi
Jeg synes du taler det meget ned og jeg kan tydeligt mærke din harme. Jeg skriver her for at sige, at jeg synes processen virker ret gennemtænkt og velovervejet. :green_heart:

Ifølge vedtægterne er der mulighed for medlemmer at komme med forslag på ordinære landsmøder, men der står ikke noget om muligheden for medlemsforslag til ekstraordinære landsmøder.

Godt valg til alle💚

2 Likes

Hej Randi. Har du fået svar på, om man som meningt medlem kan komme med ændringsforslag? @sorenhave - ved du det?

Hej Tine

Jeg havde personligt set frem til et forår, hvor vi frem mod og på det ordinære landsmøde skulle diskutere Alternativets fremtidige organisation. Jeg var rigtig glad, da HB nedsatte organisationsudviklingsudvalget, for jeg mener, der er stort behov for udvikling af vores organisation.

Nu får vi så et valg af politisk leder midt i det hele. I min optik behøver det ikke forhindre den nødvendige debat om Alternativets udvikling og fremtidige retning. Efter min mening skal det nemlig ikke være den politiske leder, der bestemmer retningen. Det skal medlemmerne - blandt andet gennem Politisk Forum.

Når det så er sagt, så ved jeg godt, at et valg af politisk leder ikke kan afkobles fra debatten om Alternativets fremtid. Alt efter hvordan man ser Alternativet i fremtiden, ser man måske også forskellige typer som politisk leder. Personligt ser jeg gerne, at vi får en organisation, hvor vi har et delt politisk lederskab. Måske endda et delt lederskab, hvor lederskabet er ledere af hele organisationen i stedet for den nuværende opdeling mellem politik og organisation.

Det kommer jeg også til at mene efter 1. februar, uanset hvem valget falder på til den tid - og det at vi ikke får debatten nu, betyder jo ikke, at vi ikke kan få den på et senere tidspunkt.

Mvh Rasmus

1 Like

Jeps, Randi har fået svar: Det kan man ikke til ekstraordinært landsmøde. Kun til ordinært.

Er der nogen, der har regnet på økonomien - herunder kontingentet -, hvis der vælges en leder, der ikke er i Folketinget?